HRANIPEX

Transkrypt

HRANIPEX
Wersja: styczen 2007
Arkusz danych technicznych obrzezy Alpha -Tape® z ABS
I Program
Alpha-Tape"
Lieferprogramm
Alpha-Tape"
UNI Farben 1Zwykle barwy
dostaw
Werkstotf
I Material
Breite
ABS
I Szerokosc
w mm
I Grubosc
Wandstarke
w mm
12 bis 400 1od 12 do 400
0,4 bis 4,0 1od 0,4 do 4,0
Alpha-Tape"
Holz Reproduktionen HR I Reprodukcje drzewne HRABS
12 bis 400 1od 12 do 400
0,4 bis 4,01 od 0,4 do 4,0
Alpha-Tape"
Holz Reproduktion Durchmaserung DM 1
ABS
12 bis 400 1od 12 do 400
2,0 bis 3,0 1od 2,0 do 3,0
Reprodukcje drzewne z podziarnem DM
ABS
12 bis 400
12 do 400
2,0 bis 3,0 I od 2,0 do 3,0
Reproduktionen 1Reprodukcje
ABS
12 bis 400 1od 12 do 400
0,4 bis 4,0 I od 0,4 do 4,0
Alpha-Tape"
I od
(Multiplexdekor I Dekoracja multipleksowa, metalooptyka, Steindekor 1dekoracja kamienna, Fantasiedekor 1dekoracja fantazyjna)
Alpha-Tape"
miekka
Alpha-Tape"
koex
Alpha-Tape"
22mm
0,8+ 1,8mm
ABS
42 mm
3,Omm
Werkstotf
Toleranzen Wandstarke
UNI Farben
ABS 1TPU
1Tolerancje
I Reproduktionen
Alpha-Tape"
I Tolerancje
1Grubosc w mm
I od
I do
bis
Untere Toleranz
Obere Toleranz
Dolna granica tol.
Górna granica tol.
ABS
0,40
0,80
- 0,05
+ 0,05
ABS
0,90
1,00
- 0,15
+ 0,10
ABS
1,10
1,60
- 0,20
+0,10
ABS
1,70
2,00
- 0,25
+ 0,05
ABS
2,10
4,00
- 0,30
+ 0,05
Werkstotf
Breiten
Wandstarke
von
Zwykle barwy 1reprodukcje
Toleranzen
I Material
grubosci
I Material
I Szerokosc w mm
I od
bis I do
Toleranzen
Breite
szerokosci
von
I Granice
UNI Farben 1Reproduktionen
ABS
12,0
400,0
+ 1- 0,20
Zwykle barwy I Reprodukcje
ABS
12,0
400,0
+ 1- 0,20
I Równoleglosc
Alpha-Tape"
Planparallelitat
UNI Farben
I Reproduktionen
Werkstotf
plaska
Zwykle barwy I Reprodukcje
Alpha-Tape"
Klebeeigenschaften
I Wlasnosci
I Material
Alle Iieferbaren
Breiten
I Wszystkie
ABS
< 0,1
ABS
< 0,1
tolerancji
dostarczane szerokosci
przyczepnosci
ABS
UNI Farben 1Reproduktionen
Rlickseite ist serienmai?>igmit Haftvermitller beschichtet. Der MKTHaftvermitller garantiert eine einwandfreie Haftung der Kante am
Zwykle barwy I Reprodukcje
Tragermaterial in Verbindung mit Heii?>schmelzklebern. 1Wszystkie tasmy
krawedziowe sa wstepnie powleczone podkladem. Podklad MKT w
polaczeniu z klejami topliwymi na goraco gwarantuje idealna przyczepnosc
pomiedzy krawedzia a plyta.
I Wykonczenia
Alpha-Tape"
Oberflachen
UNI Farben
Toleranz bei weii?>enFarben
Werkstotf
I Material
Spectra magic
Toleranzen
ABS
Delta E
< 0,5
Zwykle barwy Tolerancja dla bialych barw
Toleranz bei mittleren Farben
ABS
ABS
Delta E
< 0,5
Delta E
< 0,8
Tolerancja dla srednich barw
ABS
Delta E
< 0,8
Toleranz bei dunklen Farben + Signalfarben
ABS
Delta E
< 1,5
Tolerancja dla ciemnych barw + barw sygnalowych ABS
Delta E
< 1,5
Alpha-Tape"
Reproduktionen 1Reprodukcje
I
Granice tolerancji
ABS
Optimal abgestimmt auf die Farbvorlage. Optymalnie dostosowane do
wzoru barw.
Pragung 1Wytlaczanie wzorów
ABS
Umfangreiches Sortiment an Obertlachenstrukturen.
Glanz 1Bereich: 5 - 70 Glanzgradeinheiten
ABS
Toleranz + 1- 6
Polysk 1Skala: 5 - 70 jednostek polysku
ABS
Tolerancja + 1- 6
Szeroki asortyment wytloczen.
1:-1
HRANIPEX
o
HRANIPEX
JAWORIYNSKA
265
59-220
LEGNICA
TEL.:
48 (76)
B
R Z
85065
E
00
Z
E
FAX:
N A
48 (76)
M
PANSTWA
855
02
97
E B L E
[email protected]
2
z
Alpha-Tape"
I Wlasnosci
Eigenschaften
I
I Jednostka
Dimension
I Norma
PrOfnorm
na badanie
ABS
Werkstoff I Material
Lichtechtheit
I Material
Werkstoff
DIN 53887
>6
Odpornosc na swiatlo
ISO 306 1 B 120
Erweichungspunkt nach Vicat B 10 N - 120°C/h
100
Temperatura mieknienia wg Vicat B 10 N -120°C/h
100
Schrumpf I Skurcz
< 1%
90°C
Rockwell Harte I Twardosc Rockwella
Harte Shore D I Twardosc Shore'a D
110
Skala R
OC
oC
1 Stunde I jedna godzina
ISO 2039/2
DIN 53505
-73
Schlagzahigkeit ungekerbt, 23°C
kein Bruch
kJ/mm
Udarnosc, 23°C bez karbu
brak pekniec
kJ Imm
DIN 53453
12
kJ Imm
DIN 53453
Biege E-Modull Modul elastycznosci zginania
2300
ASTM D 790
Kratzfestigkeit (nach Erichsen-HarteprOfstab 318 Nr. 1)
4-6
4-6
Mpa
N
Kerbschlagzahigkeit, 23°C
Udarnosc z karbem, 23°C
I
Odpornosc na zarysowania (metoda Erichsena 318 nr 1)
Norma zakladowa
N
Metoda MKT
Alpha-Tape"
Chemische
I Odpomosc
Bestandigkeit
chemiczna
I Material
Werkstoff
Bemerkung
Entfernen von Schmelzkleber I Usuwanie kleju topliwego na goraco ABS
I Uwagi
Zum Entfernen von Schmelzkleberresten
empfehlen wir Spezial-
reiniger* zu verwenden.
Do usuwania resztek kleju zalecamy specjalne czynniki czyszczace*.
Reinigung allgemein I Ogólne czyszczenie
ABS
Im Haushalt Obliche Reinigungsmiltel und Alkohol.
Wszystkie zwykle domowe srodki czyszczace lub alkohol.
Nach DIN 68861 Teil1, Beanspruchungsgruppe
1B - Ausnahme: Aceton und Ethyl-Butylacetat.
Wedlug DIN 68861 czesc 1, nr 1B - Wyjatek: aceton i octan etylobutylu.
Ausnahme:
Reinigungsmiltel und Reinigungslosungen
I Klejenie
Alpha-Tape"Verklebung
Schmelzkleber
bedingen ggf. einen Test. I Wyjatek: Srodek czyszczacy I rozpuszczalniki czyszczace wymagaja badania.
Werkstoff
I Material
Schmelzkleber
ABS
I Kleje
I Kleje
Der Anwendung entsprechend den geeigneten Schmelzkleber
auswahlen. Wybrac odpowiedni klej do swojego zastosowania.
Alpha-Tape"
Verarbeitung
I Przetwarzanie
Werkstoff
Kappen I Odcinanie
Frasen I Frezowanie
bOndig I w równej linii
I Material
I Uwagi
Bemerkung
ABS
keine I brak
ABS
keine I brak
Radius I promien
ABS
keine I brak
Kopier I kopiowanie
ABS
keine I brak
Ziehklinge I Ostrze przesuwne
ABS
ggf. Optimierung notwendig I w razie potrzeby zoptymalizowac regulacje
Schwabbeln I Polerowanie tarcza polerska
ABS
ggf. Optimierung notwendig I w razie potrzeby zoptymalizowac regulacje
Bearbeitungszentrum , Centrum obróbcze:
ABS
0,4 mm Kantenband**1 tasma krawedziowa O,4mm **
ABS
2,0 mm Kantenband**' tasma krawedziowa 2,0 mm**
ABS
ca. 50 mm lok. 50 mm
3,0 mm Kantenband**1 tasma krawedziowa 3,0 mm**
ABS
ca. 60 mm lok. 60 mm
Alpha-Tape"
I Srodki
Brandverhalten
przeciwpozarowe
ab > Radius I od promienia>
Werkstoff
I Material
Temperatur
niz ca. 30 mm lok. 30 mm
I Temperatura
ABS
*
brennbar I palny
Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne Bezugsquellen fOr Spezialreiniger.
I
* Prosze pytac o specjalny srodek czyszczacy.
** bei optimaler Maschineneinstellung.
1** regulacja optyczna.
1:-1
HRANIPEX
HRANIPEX
JAWORIYNSKA
265
59-220
LEGNICA
O
TEL.:
48 (76)
B
R
85065
Z
E
00
Z
E
FAX:
N A
48 (76)
PANSTWA
855
02 97
M
E B L E
[email protected]
WWW.HRANIPEX.COM

Podobne dokumenty