(Microsoft PowerPoint - Polityka podatkowa w stosunku do sektora

Transkrypt

(Microsoft PowerPoint - Polityka podatkowa w stosunku do sektora
Polityka podatkowa w stosunku do sektora
motoryzacyjnego
Jacek Jędrszczyk, 22 października 2008 r.
Agenda
1.
Sposób i forma kształtowania polityki podatkowej w Polsce
przez ostatnie lata.
2.
Główne słabości polskiego systemu podatkowego.
3.
Struktury i schematy podatkowe występujące w branŜy
motoryzacyjnej.
2
Sposób i forma kształtowania polityki
podatkowej w Polsce przez ostatnie lata
3
Sposób i forma kształtowania polityki podatkowej w
Polsce przez ostatnie lata
►
Polityka podatkowa jako element ogólnej polityki państwa
►
Podatnicy jako adresaci norm prawnych
►
Unijny dorobek legislacyjny elementem polskich przepisów
podatkowych
4
Główne słabości polskiego systemu podatkowego
5
Główne słabości polskiego systemu podatkowego
►
Zmienność i niestabilność przepisów podatkowych
►
Brak odpowiedniego vacatio legis
►
Brak stosowania róŜnego rodzaju wykładni
przepisów (wykładnia literalna preferowana przez
władze skarbowe)
6
Struktury i schematy podatkowe występujące w
branŜy motoryzacyjnej
7
Struktury i schematy podatkowe występujące w
branŜy motoryzacyjnej
►
Udostępnianie parku maszynowego – transakcje toolingowe
SprzedaŜ z wykorzystaniem magazynów – consigment stock,
call-off stock,
►
►Szczególne
8
systemy fakturowania dostaw – samofakturowanie