Wiadomości Uczelniane

Transkrypt

Wiadomości Uczelniane
Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
Nr 1 (20) 2014 r.
ISSN 1732-4130
ROK AKADEMICKI 2013/2014 - PIERWSI
ABSOLWENCI PIELĘGNIARSTWA
(Egzamin dyplomowy na kierunku
pielęgniarstwo – część praktyczna)
SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA UCZELNI
1. Relacja z Jubileuszowej Inauguracji roku
akademickiego 2013/2014…..……………3
2. Wiosenne Spotkania z Zajączkiem –
Zajączek w Afryce………………………..5
3. Spotkania metodyczne z nauczycielami –
opiekunami
praktyk
pedagogicznych
w placówkach edukacyjnych w roku
akademickim 2013/2014………...………..6
4. W kilku słowach…………………...……..9
KONFERENCJE, SEMINARIA
1. I Konferencja Naukowa Instytutu Nauk
o Zdrowiu
Pielęgniarstwo
a
rynek
pracy……………………………….…….12
2. Edukacja i zmiana – między możnością
a iluzją…… ……………………………..15
3. III edycja Międzynarodowego Sympozjum
Naukowego Edukacja a rynek pracy…...18
4. Relacja z IX Międzynarodowej Konferencji
Naukowej
Przedsiębiorstwa,
banki
i regiony w gospodarce…..……………...21
SPRAWY STUDENCKIE
1. IV
Międzynarodowa
Konferencja
Studenckich Kół Naukowych Instytutu Nauk
Ekonomicznych i Informatyki PWSZ
w Płocku……………………………….….23
2. Wybory Miss Studentek PWSZ
w Płocku……………………………….….24
3. Kącik
poetycki
–
wiersze
Marty
Grzegorzewskiej…………………………..25
W KRĘGU NAUKI
„Co jest najśmieszniejsze w ludziach: Zawsze
myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości,
a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.
Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem
tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. Z troską
myślą o przyszłości, zapominając o chwili
obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani
teraźniejszości ani przyszłości. Żyją jakby nigdy
nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie
żyli”.
Paulo Coelho
(fragment z książki „Być jak płynąca rzeka”)
W październiku
Biblioteka PWSZ w Płocku
zaprasza studentów
i wykładowców
do odnowionej Czytelni
Jednocześnie zachęcamy do korzystania
z pełnotekstowej bazy
libra.ibuk.pl
Czytelnicy mogą otrzymać od bibliotekarzy
kody aktywacyjne do zdalnego logowania
i korzystać z oferty na każdym urządzeniu
z dostępem do Internetu
1. Pierwszy Tydzień Kultury Anglojęzycznej
PWSZ w Płocku…….……………………..30
2. Nowości Wydawnictwa
PWSZ w Płocku………………….………..37
2
Z życia Uczelni
RELACJA Z
JUBILEUSZOWEJ
INAUGURACJI ROKU
AKADEMICKIEGO
2013/2014
Tegoroczne uroczystości były
wyjątkowe, łącząc w sobie kilka
szczególnych okoliczności. Inauguracja
roku akademickiego 2013/2014 była
piętnastą w historii Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Płocku. Ponadto
zbiegła się w czasie z zakończeniem
inwestycji związanej z przebudową
siedziby Uczelni i mogło towarzyszyć jej
uroczyste otwarcie obiektów.
Projekt pn. „Poprawa jakości
infrastruktury
dydaktyki
Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku”,
finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
dotacji celowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego” objął rozbudowę
i przebudowę siedziby Instytutu Nauk
Humanistycznych i Społecznych przy
ul. Gałczyńskiego 28 oraz modernizację
kompleksu
budynków
przy
Placu
Dąbrowskiego 2. Symboliczne otwarcie
obiektów odbyło się w nowo powstałym
patio w siedzibie INHiS. Przecięcia wstęgi
dokonali: rektor PWSZ w Płocku prof. zw.
dr hab. Jacek Grzywacz, prezydent Płocka
Andrzej
Nowakowski,
Stanisław
Kwiatkowski – przewodniczący konwentu
PWSZ
w
Płocku,
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz
Daniel Bieniek – Przewodniczący Rady
Uczelnianej Samorządu Studentów PWSZ
w Płocku. Następnie obiekt został
poświęcony przez ks. kan. Stanisława
Kaźmierczaka, proboszcza parafii pw. św.
Jadwigi Królowej, na terenie której mieści
się INHiS. - Niech właśnie otwarte obiekty
służą studentom i wykładowcom, niech
przyczyniają się do rozwoju Uczelni, która
od 15 lat kształci kadry dla naszego
regionu - powiedział rektor.
Inauguracja odbyła się w nowej
auli. Po odśpiewaniu przez chór
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku hymnu państwowego, rektor PWSZ
w Płocku prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz
powitał zgromadzonych gości, wśród
których byli m.in. posłowie na Sejm RP,
przedstawiciele
władz
województwa,
powiatu, miasta, urzędów i instytucji,
uczelni wyższych i szkół. - Dzisiaj, już po
raz
piętnasty
zabrzmi
uroczyste
Gaudeamus w murach naszej Uczelni.
Inauguracja nowego roku akademickiego
jest niezwykle doniosłym i zarazem
najważniejszym wydarzeniem w życiu
każdej uczelni. Jest dniem skłaniającym do
głębszej refleksji i okazją do dokonania
bilansu osiągnięć minionego roku oraz
prezentacji zamierzeń i planów na przyszłość –
powiedział
rektor
w
przemówieniu
inauguracyjnym.
Podsumował również
dokonania ubiegłego roku akademickiego.
- Miniony rok, obok wydarzeń radosnych i
krzepiących, był też czasem trudnych
wyzwań, ale nowy rok akademicki
rozpoczynamy
bogatsi
o
nowe
doświadczenia oraz silniejsi w walce
o dalszy rozwój i doskonalenie. Nie
zabrakło również słów skierowanych
specjalnie do studentów I roku. – Cieszymy
się, że wybraliście naszą Uczelnię. Cieszy
3
Z życia Uczelni
nas, że przychodzą do nas studenci
z Płocka, Mazowsza, ale także z innych,
czasami odległych zakątków Polski. Za
chwilę
–
w czasie
tradycyjnego,
wielowiekowego aktu immatrykulacji –
staniecie się pełnoprawnymi studentami
naszej Uczelni – Państwowej Wyższej
Szkoły
Zawodowej
w
Płocku.
Rozpoczynacie w Niej swój nowy rozdział
życia.
Wchodzicie
w
środowisko
akademickie, gdzie poznacie nowych
kolegów, profesorów, wykładowców. Od
dzisiaj
rozpoczynacie
inwestowanie
w Wasze dorosłe życie. To, w jaki sposób
przejdzie ten wspaniały okres studiów,
będzie miało ogromne znaczenie dla
Waszej przyszłej kariery zawodowej i życia
osobistego. Życzę Wam, Drodzy Studenci,
satysfakcji i pomyślności w studiach, życzę
wielu
sukcesów
w
zdobywaniu
wytyczonych celów – mówił rektor.
w PWSZ w Płocku. Przemówienie
wygłosił
także
Daniel
Bieniek,
przewodniczący
Rady
Uczelnianej
Samorządu Studentów. – Jesteśmy dla
studentów. RUSS niekiedy do późna w nocy
planuje, organizuje i debatuje, by
studentowi PWSZ było jak najlepiej –
mówił. – Nasz samorząd został
dostrzeżony w Polsce i dlatego to w PWSZ
w Płocku odbędzie się niedługo XXII
Forum Państwowych
Zawodowych.
Wyższych
Szkół
Wykład inauguracyjny na temat:
„Konsument w obliczu wyzwań XXI
wieku” wygłosił dr hab. prof. SGH Bogdan
Mróz. – Wszyscy występujemy w roli
konsumentów. Konsumentem jest Barack
Obama i Lady Gaga. Jednocześnie żyjemy
w świecie pełnym paradoksów: skrajnego
bogactwa obok skrajnej nędzy – mówił
profesor.
Kolejnym punktem uroczystości
była
immatrykulacja.
W
imieniu
studentów pierwszego roku reprezentanci
każdego z siedmiu kierunków złożyli
przysięgę i odebrali z rąk rektora indeksy.
Następnie,
wypowiadając
tradycyjną
sentencję „Quod bonum felix, faustum,
fortunatum que sit” oraz trzykrotnie
uderzając berłem, rektor PWSZ w Płocku
ogłosił
oficjalnie
początek
roku
akademickiego 2013/2014.
W dalszej części uroczystości
zostały też wręczone nagrody laureatom
konkursu na najlepszą pracę licencjacką
Przed zakończeniem uroczystości
zgromadzeni obejrzeli też autorski film
z pobytu w Turcji czterech studentek
filologii angielskiej, które w ramach
programu
Erasmus
kilka
miesięcy
studiowały na Uniwersytecie w Manisie.
Finał inauguracji należał natomiast do
Patrycji Malinowskiej, studentki II roku
filologii angielskiej, finalistki programu
„Must be the music”, która wystąpiła
z mini recitalem.
[Informacja ze strony internetowej
PWSZ w Płocku]
4
Z życia Uczelni
WIOSENNE SPOTKANIA
Z ZAJĄCZKIEM –
ZAJĄCZEK W AFRYCE
Tym razem tytułowy bohater –
Zajączek trafił na odległy Czarny Ląd,
gdzie spotkał wiele ciekawych zwierząt
oraz poznał wielu miłych, roztańczonych
tubylców. Uczestnicy naszego spotkania
przenieśli się razem z głównym bohaterem
do afrykańskiej wioski, której mieszkańcy
przyjęli ich bardzo serdecznie. Mieli okazję
nauczyć
się
piosenki
w
jednym
z afrykańskich
języków,
a
także
własnoręcznie zrobić biżuterię, która
stanowiła pamiątkę z dalekiej podróży. Nie
zabrakło oczywiście zabaw sportowych,
ciekawych konkursów i łamigłówek.
Atrakcję także stanowiła jak zwykle
zabawa taneczna, jak się można domyślać,
w afrykańskich rytmach. Dzieci chętnie
bawiły się z roztańczonymi studentami.
Miło było nam gościć uczniów i ich
opiekunów z zaprzyjaźnionych szkół.
Mamy nadzieje, że tegoroczne spotkanie
z tytułowym
Zajączkiem
na
długo
pozostanie w ich pamięci jako doskonała
możliwość do integracji z rówieśnikami
oraz okazja do świetnej zabawy.
Zgodnie z naszą świąteczną
tradycją, tuż przed Wielkanocą odbyła się
kolejna, już ósma, edycja zabawy
integracyjnej dla uczniów szkół specjalnych
i dzieci z klas integracyjnych szkół
podstawowych,
Wiosenne
Spotkania
z Zajączkiem. Impreza jest niezmiennie
inicjatywą pracowników i studentów
Instytutu
Nauk
Humanistycznych
i Społecznych oraz Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu. W tegorocznym
spotkaniu wzięła udział ponad setka dzieci
i tyle samo studentów. Przygotowania do
imprezy trwały kilka tygodni, a efekt, jak
zwykle, był świetny.
Alicja Skibicka-Piechna
Autorka zdjęć: Dagmara Zarzycka
[Instytut Nauk Humanistycznych
i Społecznych]
5
Z życia Uczelni
SPOTKANIA METODYCZNE
Z NAUCZYCIELAMI OPIEKUNAMI PRAKTYK
PEDAGOGICZNYCH
W PLACÓWKACH
EDUKACYJNYCH W ROKU
AKADEMICKIM 2013/2014
W roku akademickim 2013/2014 odbyły
się
dwa
spotkania
metodyczne
z nauczycielami-opiekunami
praktyk
pedagogicznych zorganizowane przez
Biuro Praktyk Studenckich we współpracy
z Instytutem Nauk Humanistycznych
i Społecznych. Głównym celem spotkań
było poszukiwanie skutecznych strategii
współpracy nauczycieli-opiekunów praktyk
ze studentami i nauczycielami-metodykami
oraz wymiana doświadczeń i poglądów na
temat organizacji i realizacji praktyk
pedagogicznych. Miejscem spotkań była
nowo oddana aula Instytutu Nauk
Humanistycznych
i
Społecznych,
ul. Gałczyńskiego 28. Spotkania prowadziła
mgr Maria Matuszewska – Pełnomocnik
Rektora
ds.
studenckich
praktyk
zawodowych.
Myślą przewodnią IX spotkania, które
odbyło się w dniu 05.12.2013 r. było hasło
„Wspierać najlepszych, aby mogli stać się
jeszcze lepsi” prof. dr Macieja Żylicza
Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
W rozważaniach na temat innowacyjności
i kreatywności nauczyciela oraz możliwości
pozyskiwania
funduszy
europejskich
wspierających jego rozwój wzięło udział
ponad 160 uczestników, w tym: 47
nauczycieli-opiekunów
praktyk
i wykładowców, 118 studentów oraz 8osobowa delegacja z Turcji w składzie:
Yüksel Arslan – Wojewódzki Dyrektor
Narodowej Edukacji, Ahmet Aktuğ –
Powiatowy Dyrektor Narodowej Edukacji,
Abdullah Kara – Powiatowy Dyrektor
Narodowej Edukacji, Mesut Kenger –
Dyrektor inspekcji i kontroli zarządu, Sabri
Salgut – Kierownik działu, Yaşar Kemal
Çoban – Koordynator projektu, Zastępca
dyrektora Szkoły Średniej, Tuğba Çoban –
Centrum doradztwa i badań naukowych –
radca, Yasemin Uysal – Asystent projektu.
Przedstawiciele tureckich władz oświatowych
odwiedzili Płock na zaproszenie Urzędu
Miasta Płocka i Szkoły Podstawowej Nr 18
w Płocku, w związku z realizacją projektu
programu Comenius Regio „Rozwijanie
administracyjnych umiejętności w zwalczaniu
problemów przemocy szkolnej”. Celem
programu
Comenius
Regio
jest
wzmacnianie
europejskiego
wymiaru
w edukacji poprzez promowanie współpracy
między lokalnymi i regionalnymi władzami
oświatowymi
w Europie.
Realizacja
projektów pomaga lokalnym władzom
oświatowym
rozwiązywać
problemy
i poszerzać ofertę dotycząca edukacji
szkolnej.
Podczas spotkania wykład na temat:
„Kreatywność współczesnego nauczyciela
w
świetle
dokumentów”
wygłosiła
dr Liliana
Tomaszewska.
Prowadząca
wystąpienie mówiła na temat kompetencji
kreatywnych i diagnostycznych jako
podstawach pracy nauczyciela oraz
dokonała analizy Europejskiej Konstytucji
Pedagogicznej, zwróciła również uwagę na
problem reform oświatowych.
Po wystąpieniu tureckiego Koordynatora
Programu Comenius-Regio – Pana Yaşar’a
Kemal Çoban, pełniącego również funkcję
Zastępcy Dyrektora w szkole średniej, który
przedstawił system edukacji w Turcji, mgr
Magdalena Regulińska – nauczyciel Szkoły
Podstawowej Nr 18 w Płocku podzieliła się
swoimi doświadczeniami dotyczącymi
wyjazdu
szkoleniowego
do
Anglii,
w związku
z
realizacją
projektu
„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry
edukacyjnej”.
6
Z życia Uczelni
Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział
w warsztatach na temat kreatywności
i innowacyjności w pracy nauczyciela
przygotowanych przez nauczycielki ze Szkoły
Podstawowej Nr 18 w Płocku – mgr
Magdalenę Regulińską i mgr Renatę Woldan.
Przybliżyła również informacje
o Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
która działa na rzecz rozwoju systemu
edukacji w Polsce, poprzez koordynację
programów
edukacyjnych
Unii
Europejskiej. Programy realizowane przez
FRSE dają możliwość rozwoju kadry
nauczycielskiej poprzez kursy, seminaria
i wyjazdy studyjne. Uczestnicy spotkania
otrzymali broszury informacyjne o EFRSE
i realizowanych przez nią działaniach.
Spotkanie uświetnił występ chóru ze Szkoły
Podstawowej Nr 5 w Płocku pod
kierunkiem mgr Małgorzaty KluczyńskiejPach – nauczyciela-opiekuna praktyk,
wprowadzając
zgromadzonych
gości
w świąteczną atmosferę.
Jubileuszowe, X spotkanie metodyczne
odbyło się w dniu 14.04.2014 r.
W rozważaniach na temat innowacyjności
i kreatywności nauczyciela w zakresie
poszukiwania
aktywnych
technik
wspierania
aktywności
uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną wzięło
udział 34 nauczycieli-opiekunów praktyk
i wykładowców oraz 103 studentów. Pani
mgr Maria Matuszewska, która dokonała
wprowadzenia do tematyki spotkania,
podkreśliła, jak ważnym elementem
przygotowania do zawodu przyszłych
nauczycieli jest kształcenie praktyczne,
które pozwala studentom poznać specyfikę
pracy, zauważyć jej wielowymiarowość,
zweryfikować własne predyspozycje do
wykonywania zawodu.
7
Z życia Uczelni
Odwołała się do słów Marii
Grzegorzewskiej „Im nauczyciel jest
lepszym człowiekiem, lepiej do pracy
przygotowanym, im ma większą dla
drugich życzliwość, głębszą o nich troskę
i poczucie odpowiedzialności za swoją
pracę, tym większy zostawi ślad w duszach
dzieci”.
Wyjątkowym punktem spotkania był
występ grupy teatralnej „OdNova” złożonej
z
uczniów
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
w Płocku pod kierunkiem nauczycieli
szkoły – mgr Anny Bańki-Słowikowskiej
i mgr
Radosława
Witkowskiego.
Przedstawienie z wykorzystaniem „teatru
cieni”
opowiadające
o
marzeniach
i obawach
ludzi
niepełnosprawnych,
wzbudziło ogromne poruszenie wśród
uczestników spotkania.
intelektualną w kontekście zabawy w teatr
i terapii przez dramę”. Podkreślała duże
znaczenie arteterapii jako obszaru edukacji,
który pozwala stymulować twórcze
myślenie, pobudza ciekawość i pomaga
w pokonywaniu barier. Arteterapia powinna
uwrażliwiać uczestników na ich własne
umiejętności, mocne strony osobowości
oraz na innych ludzi i otaczający świat.
Następnie głos zabrała Dyrektor
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących
Specjalnych Nr 7 w Płocku – mgr Sylwia
Kaczkowska, która opowiedziała o roli
i zadaniach kierowanej przez siebie
placówki.
W
szkole
wykwalifikowana
zatrudniona
jest
kadra pedagogiczna:
oligofrenopedagodzy, rehabilitanci, logopedzi,
psychologowie, terapeuci. Prowadzone są
zajęcia metodą Dennisona i Weroniki
Sherborne, trening słuchowy metodą A.A.
Tomatisa
oraz
Terapia
Integracji
Sensorycznej. Placówka jest bardzo dobrze
wyposażona w sprzęt: rehabilitacyjny
i integracji
sensorycznej,
w pomoce
dydaktyczne,
edukacyjne
programy
komputerowe. Posiada pracownię Metody
Tomatisa oraz dostęp do Internetu i „Salę
doświadczania świata”. W szkole uczą się
dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem,
zespołem Downa, niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym.
Było też doskonałym wprowadzeniem
do wystąpienia dr Renaty Biernat na temat:
„Kreatywność uczniów z niepełnosprawnością
8
Z życia Uczelni
W dalszej części spotkania swoimi
doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem
dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
w szkole ogólnodostępnej podzieliły się
mgr Grażyna Mikołajewska – nauczyciel
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących
Specjalnych Nr 7 w Płocku oraz mgr Edyta
Paradowska
–
nauczyciel
Szkoły
Podstawowej Nr 23 w Płocku. Chwilę
refleksji dotyczącą omawianej tematyki
poprowadziła dr Agnieszka Głowala.
Uczestnicy spotkania mogli wziąć
udział w warsztatach na temat: „Drama
w rozwijaniu i wyzwalaniu aktywności
dziecka”
przygotowanych
przez
wykładowców
Instytutu
Nauk
Humanistycznych
i
Społecznych
–
dr Renatę Biernat i mgr Sylwię PotrzuskęBisping.
Spotkania metodyczne, które mają
cykliczny charakter wpisały się już na stałe
w kalendarz roku akademickiego. Stanowią
one świetną okazję do wymiany
doświadczeń pomiędzy nauczycielamiopiekunami w placówkach edukacyjnych,
wykładowcami i studentami. Dzięki
zaangażowaniu, kreatywności i życzliwemu
podejściu wielu osób współpracujących
z Biurem Studenckich Praktyk Zawodowych
spotkania dostarczają również wzruszeń
i skłaniają do refleksji. Za ten wkład pracy
należą się im Serdecznie Podziękowania.
W KILKU SŁOWACH
MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ STUDENTA
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa w Płocku włączyła się po raz
trzeci do obchodów Międzynarodowego
Dnia Studenta.
Międzynarodowy Dzień Studenta
ustanowiono, by upamiętnić wydarzenia
z 17 listopada 1939 roku, kiedy prascy
studenci wyszli na ulice, by zaprotestować
przeciw wtargnięciu nazistów na terytorium
Czechosłowacji.
Dziewięć
osób
rozstrzelano, ponad tysiąc trafiło do
obozów koncentracyjnych. Dwa lata
później, International Students Council
ustanowił 17. listopada Międzynarodowym
Dniem Studenta. Dziś jest on obchodzony
w kilkudziesięciu krajach. To czas,
w którym studenci w sposób szczególny
starają się zwrócić uwagę na swoje
problemy,
manifestować
własne
przekonania i dać wyraz solidarności. Jest
to również okazja do spotkań i wspólnej
zabawy.
W tym roku odbyło się spotkanie
pod hasłem „Autorytet pilnie poszukiwany”
z s. Małgorzatą Chmielewską, przełożoną
Wspólnoty „Chleb Życia”. Natomiast
studenci zorganizowali imprezę „Tap
Stjudent – studencka przyszłość”.
Maria Matuszewska
[Pełnomocnik Rektora
ds. studenckich praktyk zawodowych]
9
Z życia Uczelni
SUKCES CZASOPISMA
„NAUKI EKONOMICZNE”
Z przyjemnością informujemy, że
czasopismo „Zeszyty Naukowe PWSZ
w Płocku. Nauki Ekonomiczne” otrzymało
3 punkty w wykazie czasopism naukowych
(lista B, poz. 2549) zgodnie z Komunikatem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 grudnia 2013 roku.
„Nauki Ekonomiczne” wydawane są
od 2002 roku. Pismo ma stałą strukturę
i zostało podzielone na trzy działy
tematyczne:
1. Ekonomia, Zarządzanie i Finanse
2. Polityka Regionalna i Rolnictwo
3. Współpraca Międzynarodowa.
Problematyka
podejmowana
przez
autorów artykułów dotyczy szerokiego
spektrum
zagadnień
ekonomicznych,
społeczno-ekonomicznych, a także z dziedzin
pokrewnych, prezentowanych od strony
teoretycznej, jak i praktyki gospodarczej.
Czasopismo
Instytutu
Nauk
Ekonomicznych i Informatyki znalazło się
w prestiżowym
gronie
najlepszych
periodyków naukowych w Polsce.
PWSZ „UCZELNIĄ LIDERÓW”
PWSZ w Płocku po raz czwarty
uhonorowana została certyfikatem „Uczelnia
Liderów”.
Program
„Uczelnia
Liderów”
realizowany jest od stycznia 2011 roku,
wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC.
Honorowy patronat nad projektem sprawuje
prof. Jerzy Buzek. Program służy
identyfikowaniu i promowaniu najlepszych
polskich uczelni oraz wartościowych ofert na
rynku szkolnictwa wyższego, a także
wskazywaniu kandydatom na studia uczelni
kształcących w oparciu o nowoczesne,
innowacyjne programy studiów, zgodnie
z potrzebami rynku pracy. Certyfikaty
„Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły
wyższe, które starają się kształcić
absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy,
twórczych, kreatywnych, wyposażonych
w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.
W 2014 roku dokumenty trafiły do 10
publicznych uczelni akademickich, 11
państwowych wyższych szkół zawodowych,
23 niepublicznych uczelni magisterskich oraz
2 niepublicznych uczelni licencjackich.
Tytuły "Uczelni Liderów" przyznaje Komisja
Certyfikacyjna złożona z naukowców
reprezentujących ośrodki akademickie z całej
Polski.
Procedura przyznawania certyfikatów
w ramach programu „Uczelnia Liderów”
przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym
jest audyt formalny, w którym eksperci
badają formalno-prawne aspekty działalności
uczelni. Kluczowym etapem certyfikacji jest
etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego
trakcie naukowcy analizują i oceniają
działania i osiągnięcia szkół wyższych oraz
przyznają poszczególnym uczelniom punkty
rankingowe.
Ocena ekspertów
ma
charakter
jakościowy
i
odbywa się na
podstawie analizy
wielu informacji.
10
Z życia Uczelni
MAMY MAGISTERKĘ
NA PEDAGOGICE!
Wyjątkowa chwila w historii PWSZ
w Płocku! Od nowego roku akademickiego
w Uczelni zostaną uruchomione pierwsze
studia magisterskie.
Otrzymaliśmy decyzję Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której
„nadaje Instytutowi Nauk Humanistycznych
i Społecznych w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Płocku uprawnienie
do prowadzenia studiów drugiego stopnia
o profilu ogólnoakademickim na kierunku
pedagogika”.
Samorządu Studenckiego – Katarzyna
Jankowska, Łukasz Adrian Betkowski
zapoznała się z 26 pracami licencjackimi
zgłoszonymi do konkursu.
W wyniku oceny i głosowania
Kapituła
postanowiła
uhonorować
następujących studentów:
I miejsce – Alicja Tomczyk (Instytut Nauk
o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo)
Tytuł pracy licencjackiej: „Pielęgnacja
pacjenta hospitalizowanego w oddziale
chirurgicznym
z
powodu
żylnego
owrzodzenia podudzia” (promotor –
dr n. med. Mariola Głowacka
II miejsce zajęli ex aequo Piotr Podgórski
i Natalia Zmysłowska (Instytut Nauk
Ekonomicznych i Informatyki, kierunek
Informatyka,
specjalność
Grafika
komputerowa i projektowanie gier)
Tytuł pracy licencjackiej Piotra
Podgórskiego: „Modelowanie, tworzenie
oświetlenia oraz rendering w grafice 3D”
(promotor - dr Robert Plebaniak)
Tytuł pracy Natalii Zmysłowskiej:
„Blueprinty, materiały, animacja oraz post
processing w grafice 3D” (promotor –
dr Robert Plebaniak)
PRZYZNANO NAGRODY
ZA NAJLEPSZE
PRACE LICENCJACKIE
7.07.14 odbyło się posiedzenie
Kapituły konkursu na najlepszą pracę
licencjacką w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Płocku w roku akademickim
2013/2014.
Kapituła Konkursu w składzie:
dr Paweł Kaczmarczyk (przewodniczący
Kapituły Konkursu), dr inż. Piotr Michalik
(przedstawiciel
Instytutu
Nauk
Ekonomicznych i Informatyki), dr Renata
Biernat (przedstawiciel Instytutu Nauk
Humanistycznych i Społecznych), prof.
nadz. dr hab. Maciej Słodki (przedstawiciel
Instytutu Nauk o Zdrowiu) oraz
obserwatorzy
z
Rady
Uczelnianej
III miejsce – Aleksandra Panek (Instytut
Nauk Ekonomicznych i Informatyki,
kierunek Ekonomia, specjalność finanse
publiczne i administracja)
Tytuł pracy licencjackiej: „Samobójstwa
jako problem społeczny” (promotor –
dr Anna Schulz)
Kapituła konkursu wytypowała trzy
prace licencjackie do IX edycji konkursu
„Dyplom dla Płocka” organizowanego
przez Prezydenta Miasta Płocka.
1. praca Justyny Chylińskiej (Instytut
Nauk Humanistycznych i Społecznych,
kierunek
Filologia,
specjalność
Filologia angielska) napisana pod
kierunkiem dr Anny SuwalskiejKołeckiej, pt. „Nawiązania filozoficzne
11
Z życia Uczelni
i literackie w wybranych utworach Stefana
Themersona”
2. praca Żanety Mrowickiej (Instytut Nauk
Ekonomicznych i Informatyki, kierunek
Ekonomia,
specjalność
finanse
i rachunkowość przedsiębiorstw) napisana
pod kierunkiem dr Elżbiety Gąsiorowskiej,
pt. „Marketing sportowy na przykładzie
Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A”
3. praca Karoliny Żabierek (Instytut Nauk
Ekonomicznych i Informatyki, kierunek
Ekonomia, specjalność finanse publiczne
i administracja) napisana pod kierunkiem
dr Anny Schulz, pt. „Aktywność
zawodowa osób niepełnosprawnych na
przykładzie Miasta Płocka”.
Kapituła konkursu wyróżniła dwie prace
licencjackie Dyplomem Prorektora ds.
Studenckich i Dydaktyki:
• praca Darii Jeznach (Instytutu Nauk
Humanistycznych i Społecznych, kierunek
Pedagogika,
specjalność
edukacja
wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym)
napisana
pod
kierunkiem
dr
Beaty
Cieśleńskiej, pt. „Problem anoreksji wśród
młodzieży gimnazjalnej”.
• praca Agnieszki Krakowskiej (Instytut Nauk
o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo) napisana
pod kierunkiem dr n. med. Marioli
Głowackiej, pt. „Opieka pielęgniarska nad
pacjentem z POCHP w środowisku
domowym”.
I KONFERENCJA NAUKOWA
INSTYTUTU NAUK
O ZDROWIU
PIELĘGNIARSTWO A RYNEK
PRACY
17. maja 2014 r. Instytut Nauk
o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku zorganizował I naukową
konferencję Pielęgniarstwo a rynek pracy.
Konferencja była skierowana do
pielęgniarek pracujących w systemie ochrony
zdrowia,
nauczycieli
akademickich
kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub
położnictwo,
pracowników
naukowych
zajmujących się badaniami w dziedzinie nauk
o zdrowiu, studentów tych kierunków, a także
kadry
zarządzającej
w
podmiotach
leczniczych.
Tematycznie
dotyczyła
pielęgniarstwa jako kierunku kształcenia, jako
zawodu, jako profesji i jako dyscypliny
naukowej.
Terminowo była związana również
z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki (12
maja).
Wręczenie dyplomów oraz nagród
pieniężnych odbędzie się podczas inauguracji
roku akademickiego 2014/2015.
[Informacja ze strony internetowej
PWSZ w Płocku]
12
Konferencje, seminaria
W Konferencji uczestniczyły jedne
z najbardziej znaczących postaci polskiego
pielęgniarstwa prof. dr hab. Irena Wrońska
–
Przewodnicząca
Krajowej
Rady
Akredytacyjnej
Szkół
Pielęgniarek
i Położnych
(KRASzPiP),
Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytet
Medyczny w Lublinie; prof. dr hab. Beata
Karakiewicz – Dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu PUM w Szczecinie, członek
KRASzPiP, prof. dr hab. Kornelia
Kędziora-Kornatowska – Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Mikołaja
Kopernika CM w Toruniu, członek
KRASzPiP; dr n. med. Grażyna RogalaPawelczyk – Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, mgr Beata
Cholewka – Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie
Zdrowia, mgr Janina Krawczyk z Centrum
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych oraz przedstawiciele władz
samorządowych, władze PWSZ, zarządy
szpitali i przychodni regionu, domów
pomocy społecznej, pielęgniarki, położne,
studenci kierunku Pielęgniarstwo i kierunku
kosmetologia.. W sumie ok. 300 osób.
Konferencję otworzył J.M. Rektor
PWSZ w Płocku prof. zw. dr hab. Jacek
Grzywacz
podkreślając
rozwój
pielęgniarstwa, konieczność kształtowania
samodzielności zawodowej pielęgniarek
i znaczenie kształcenia pielęgniarek na
wysokim
poziomie,
przygotowujące
absolwentów na potrzeby rynku świadczeń
zdrowotnych oraz rolę Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
w tym obszarze. Na konferencji poruszono
bieżące
tematy
dotyczące
zmian
w kształceniu pielęgniarek na poziomie
licencjackim
i
magisterskim
oraz
kształceniu
podyplomowym
(kursy
i specjalizacje). Prof. Wrońska wygłosiła
referat nt. kompetencji społecznych
pielęgniarki w Europie, natomiast prof.
Karakiewicz – cechy i determinanty
współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa.
Dyr. Cholewka, z kolei, omówiła kierunki
zmian w ochronie zdrowia dotyczące
wystawiania recept i ordynowania części
leków,
środków
opatrunkowych,
specjalistycznych preparatów żywieniowych
przez pielęgniarki i położne posiadające
wykształcenie wyższe i dodatkowe
kwalifikacje, co na wzór Wielkiej Brytanii,
ma zredukować czas oczekiwania na
uzyskanie świadczenia zdrowotnego.
W czasie kolejnych sesji analizowano role
społeczne
pielęgniarek
i
zdarzenia
niepożądane w ich pracy zawodowej.
Prelegenci z doświadczeniami w pracy za
granicą przedstawiali specyfikę pracy
pielęgniarki w Anglii i Szwajcarii,
w których to państwach jedna pielęgniarka
na dyżurze opiekuje się 4-6 pacjentami, gdy
analogicznie polska pielęgniarka obejmuje
opieką 20-30 pacjentów.
P. mgr Wójcik i mgr Litewska ze
Szpitala w Wejherowie przedstawiły własne
doświadczenia w zakresie wprowadzania
zmian w pielęgniarstwie. B. Wójcik jako
Pielęgniarka Naczelna – nowoczesną
elektroniczną dokumentację pielęgniarską,
Międzynarodową Klasyfikację Diagnoz
Pielęgniarskich – ICNP, przejrzyste
standardy i procedury opieki pielęgniarskiej
i położniczej, mgr Litewska mówiła, na
własnym przykładzie, stanowisko pracy
Pielęgniarki
Zaawansowanej
Praktyki
zajmującej się w wejherowskim szpitalu
leczeniem ran przewlekłych.
13
Konferencje, seminaria
Na
konferencji
przedstawiono
również
wyniki
badań
naukowych
w obszarach pielęgniarstwa chirurgicznego,
pediatrycznego,
zachowawczego,
długoterminowego,
geriatrycznego,
paliatywnego,
hospicyjnego,
anestezjologicznego i intensywnej opieki
itd.
Przedstawiono
nowe
techniki
i materiały do pielęgnacji pacjentów.
Jedna z sesji konferencji była
poświęcona tematyce kosmetologicznej
„Piękno kobiety 40 plus”, w czasie której
omówiono mechanizmy starzenia się skóry,
preparaty spowalniające ten proces
i naturalne substancje łagodzące przebieg
klimakterium.
Uczestnicy
konferencji
mogli
również
bezpłatnie
uzyskać
kosmetologiczną poradę w zakresie oceny
skóry.
Bardzo
ważnym
punktem
konferencji była Sesja studencka, w czasie
której studenci będący członkami Kół
Naukowych:
Promocji
zdrowia,
Nowoczesnego pielęgniarstwa, Pielęgniarstwa
klinicznego, Kosmetologów działających
w Instytucie Nauk o Zdrowiu oraz studenci
z in. uczelni w Polsce prezentowali wyniki
swoich badań.
Należy podkreślić, że w skład komitetu
naukowego,
któremu
przewodniczyła
prof. Irena Wrońska wchodziły znaczące
postaci polskiej i europejskiej medycyny,
w tym również pielęgniarstwa. Komitet
organizacyjny pod przewodnictwem –
dr Marioli Głowackiej – zadbał o sprawną
organizację
konferencji,
dobre
samopoczucie
gości
i
satysfakcję
uczestników.
Ta Konferencja to sukces nie tylko
Instytutu Nauk o Zdrowiu, ale całej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku. To dowód, że Płock staje się
również znaczącym medycznym ośrodkiem
akademickim.
Instytut funkcjonuje od 2010 roku,
a kształcenie studentów rozpoczął w 2011 r.
natomiast jego efekty pracy już są
imponujące. Sam skład Dyrekcji INoZ –
prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki
(Dyrektor) i dr n. med. Mariola Głowacka
(Zastępca Dyrektora); lekarz i pielęgniarka;
oraz sposób ich zarządzania wskazują na
praktyczną możliwość interdyscyplinarnej
współpracy zespołowej.
Dyrektorzy podkreślają, że utworzenie
Instytutu i jego aktualna działalność nie
byłyby możliwe, gdyby nie duża
świadomość
potrzeby
kształcenia
licencjatów pielęgniarstwa w Płocku, tj.
J.M. Rektora PWSZ w Płocku prof. zw. dr
hab. Jacka Grzywacza, Senatu PWSZ,
Marszałka Województwa Mazowieckiego –
Adama Struzika, Prezydenta M. Płocka –
Andrzeja
Nowakowskiego,
Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Płocku – Stanisława Kwiatkowskiego
oraz dyrektorów i prezesów in. podmiotów
leczniczych, domów pomocy społecznej,
hospicjów oraz pielęgniarek naczelnych
i pielęgniarek oddziałowych. Podkreślają
również
szczególne
zaangażowanie
pracowników Sekretariatu INoZ i całej
Administracji PWSZ w Płocku wskazując,
że tworzymy jedną społeczność działającą
na rzecz kreowania wysokiego poziomu
naszej Uczelni w świecie akademickim
i kształcenia
dobrze
przygotowanych
absolwentów na potrzeby rynku pracy.
Dzięki takim działaniom pielęgniarstwo
płockie
rzeczywiście
staje
się
pielęgniarstwem europejskim i samodzielnym
zawodem medycznym.
dr n. med. Mariola Głowacka
[Instytut Nauk o Zdrowiu]
14
Konferencje, seminaria
EDUKACJA I ZMIANA –
MIĘDZY MOŻNOŚCIĄ
A ILUZJĄ
Sprawozdanie z III Międzynarodowego
Sympozjum Naukowego –
27 maja 2014 roku
Już
po
raz
trzeci
zostało
zorganizowane
Międzynarodowe
Sympozjum
Naukowe
z
cyklu
Demokratyczne
ścieżki
edukacji.
Tegoroczne spotkanie przebiegało pod
hasłem przewodnim Edukacja i zmiana –
między możnością a iluzją. Organizatorem
sympozjum
był
Instytut
Nauk
Humanistycznych
i
Społecznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku. Patronat nad konferencją objął
Starosta Płocki Michał Boszko oraz J. M.
Rektor PWSZ prof. zw. dr hab. Jacek
Grzywacz.
Problematyka konferencji została
opracowana przez Komitet Naukowy
w składzie:
 prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski
przewodniczący
 prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch
 prof. zw. dr hab. Ryszard Rosa
 prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
 prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek
 prof. dr hab. Stanisław Lipiński
 prof. dr hab. Wojciech Sroczyński
 doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
(Słowacja)
 PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš PhD.
(Słowacja)
 doc. PaedDr. Peter Jusko PhD.
(Słowacja)
 doc. PhDr. Miloslav Jůzl, PhD.
(Czechy)
 doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
(Słowacja)
 Livia Nemcova, PhD. (Słowacja)
 doc. dr Ewa Wiśniewska
 dr inż. Małgorzata Jagodzińska




dr Kinga Przybyszewska
dr Małgorzata Kamińska
dr Liliana Tomaszewska
dr Krzysztof Dziurzyński.
Natomiast Komitet Organizacyjny tworzyli:
 dr
Małgorzata
Kamińska
–
przewodnicząca
 dr Liliana Tomaszewska
 dr Agnieszka Głowala
 dr Ewa Bartuś
 dr Maria Szymańska
 mgr Maria Matuszewska
 mgr Dariusz J. Szadkowski.
Tematyka spotkania koncentrowała się na
następujących problemach: I. Czym jest zmiana edukacyjna i od
czego/kogo zależy?
- Jakie czynniki warunkują zmianę?
Które elementy hamują zmiany,
a które je stymulują?
- W jaki sposób przemiany społeczne
i kulturowe wpływają na zakres
i przebieg zmian w edukacji?
- Jak wprowadzać zmiany, aby były
adekwatne do potrzeb i korzystne
dla uczestników edukacji?
- Jakie są podmiotowe źródła
zmiany? Kto i dlaczego powinien
inicjować zmiany w edukacji?
- Kto i w jaki sposób powinien być
odpowiedzialny
za
zmiany
w edukacji? Kto dzisiaj odpowiada
za zakres i przebieg zmian?
15
Konferencje, seminaria
II. O jaką zmianę chodzi?
- Co warto zmieniać w edukacji
i dlaczego? Które obszary edukacji
wymagają zmian?
- Jakie zmiany są potrzebne? Jaki
powinien być ich kierunek i sens?
- Do jakich zjawisk i problemów
społeczno-kulturowych
powinna
przygotowywać
współczesna
edukacja?
- Co powinno być wymiernym i/lub
niewymiernym efektem edukacji
pod
względem
społecznym
i kulturowym ?
- Czy i jak powinien zmieniać się
system wartości w edukacji?
III. Co i jak zmienia się w edukacji?
- Jakie
zmiany
dokonują
się
w edukacji? Czy dokonują się
rzeczywiście? Czy mają charakter
zmian rozwojowych, czy raczej
wprowadzają chaos i dezorientację?
- Które zmiany sprzyjają rozwojowi
edukacji, a które są oznaką działań
pozornych?
- Które zmiany realizują „sztuczne”
potrzeby edukacyjne i społeczne?
- Jak
zmieniają
się
postawy
uczestników edukacji? W jakim
stopniu edukacja wpływa na zmianę
postaw
uczniów,
nauczycieli,
rodziców? Jak zmianie edukacji
towarzyszy zmiana wartości?
- Jak zmieniają się dyspozycje
społeczne i kulturowe uczestników
edukacji – uczniów, nauczycieli,
rodziców?
Głównym założeniem sympozjum
był pogląd, iż edukacja i zmiana zanurzone
są
w
rzeczywistości
społecznej
i kulturowej.
Owa
rzeczywistość
nieustannie kształtuje obraz edukacji, ale
i edukacja stanowi źródło ewolucji zjawisk
społeczno-kulturowych. Czasem trudno
dostrzec racjonalne przesłanki, prawdziwą
potrzebę i intencje zmian. Autentyczność
miesza się z pozorowaniem; dążenie do
zmiany napotyka na lęki, frustracje,
niepokoje. Zmiana towarzyszy nieustannie
wszystkim
uczestnikom
edukacji.
Spotkanie posłużyło wymianie myśli
i doświadczeń naukowych i praktycznych
oraz twórczej refleksji nad kategorią
zmiany w edukacji, dla edukacji i przez
edukację. Zaprezentowano opinie, poglądy
i stanowiska odnoszące się do problematyki
dokonanych,
dokonujących
się
i oczekujących na dokonanie zmian
w procesach edukacyjnych.
Sympozjum
zgromadziło
63
uczestników z Polski, Słowacji, Czech,
Ukrainy i Rosji. Prelegenci reprezentowali
ośrodki akademickie i uczelnie wyższe
z miejscowości polskich i zagranicznych
(Brno, Nitra, Humań, Orieł, Warszawa,
Kraków, Siedlce, Lublin, Toruń, Łódź,
Zgierz, Płock i Józefów). Gośćmi byli także
przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół
i placówek
oświatowych,
instytucji
i organizacji pozarządowych. Wśród gości
zagranicznych obecni byli: doc. dr Dagmar
Marková i mgr Petr Kocina, doc. dr
Miloslav Jůzl i dr Miroslav Bargiel, doc. dr
Valentyna Kushnir, dr Switlana Iwanowa,
mgr Jelyzaweta Panczenko, doc. dr Irina
Voronkova, doc. dr Ludmila Ashikhina,
doc. dr Anna Krylova, doc. dr Elvira
Loktionova,
asystent
Alexander
Razdolyansky, Svetlana Shcherbakova starszy wykładowca, Konstantin Buligin –
student.
W sympozjum wzięli także aktywny
udział jako prelegenci studenci i absolwenci
PWSZ w Płocku.
16
Konferencje, seminaria
Spotkanie wypełniły dwa posiedzenia
plenarne i obrady w pięciu sekcjach
(Nauczyciel i warunki zmiany, Przemiany
edukacji na poziomie wyższym, Społecznokulturowe aspekty przemian w edukacji,
Proces kształcenia i wychowania –
możliwości
i
ograniczenia
zmian,
Studenckie rozważania nad zmianą).
Główne referaty posiedzenia plenarnego
wygłosili:
1. Prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski –
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Uniwersytet Łódzki, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Płocku – Kultura
akademicka w procesie zmiany – wybrane
problemy
Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Sroczyński
– Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach – Zmiana społeczna a
edukacja: w jakim okresie zmiany jesteśmy
i jakie wynikają stąd konsekwencje dla
edukacji w Polsce?
Dr Switlana Iwanowa – Państwowy
Uniwersytet Pedagogiczny imienia Pawła
Tyczyny (Humań, Ukraina) – Zasady
zapewnienia
jakości
kwalifikacji
w systemie szkolnictwa wyższego
Doc. dr Irina Voronkova-Orłowski –
Państwowy Instytut Gospodarki i Handlu
(Orieł, Rosja) – Priorytety wartości
w edukacji: Tradycje i perspektywy
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska –
Uniwersytet Warszawski – Edukacja
oparta o tradycję jako przeciwwaga dla
szerzonych przez media wartości i ocen
Doc. dr Miloslav Jůzl - Instytut Badań
Interdyscyplinarnych (Brno, Czechy) –
Manifest starego pedagoga – esej o Rybie
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek –
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach – Idee demokratyczne
w poglądach J.A. Komeńskiego na szkołę
Prof. nadzw. dr hab. Anna Frąckowiak –
Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica
w Płocku – Doświadczenie zmiany
warunkiem sine qua non nieformalnej
edukacji dorosłych
Doc. dr Dagmar Marková, mgr Petr Kocina
– Uniwersytet Filozofa Konstatyna (Nitra,
Słowacja) – Etyczny i polityczny kontekst
edukacji seksualnej na Słowacji
10. Prof. dr hab. Stanisław Lipiński –
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Płocku – Krytyczny okres rozwojowy
a gotowość edukacyjna sześciolatków.
W sekcjach prezentowano referaty
problemowe, komunikaty z badań, refleksje
praktyczne, przegląd stanowisk. Zarówno
podczas obrad plenarnych, jak i w trakcie
posiedzeń w sekcjach uczestnicy mieli
okazję do wymiany myśli i uwag w trakcie
interesujących dyskusji.
Było to już trzecie sympozjum,
którego tematyka nawiązywała do procesu
demokratyzacji i przemian edukacyjnych
w szerokiej i wielokierunkowej refleksji
pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej
i filozoficznej. Do tej pory rozważania
dotyczyły kolejno zagadnień: Demokracja
w teorii pedagogicznej i praktyce edukacyjnej
(2010) oraz Edukacja w budowaniu
społeczeństwa
obywatelskiego
(2012).
Tegoroczne
spotkanie
było
jednak
wyjątkowe. Rok 2014 to rok obfitujący
w rocznice wydarzeń, które przyniosły
znaczące zmiany polityczne, gospodarcze,
społeczne, edukacyjne w Polsce: 25 lat
przemian
demokratycznych,
10
lat
uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, 15
lat systemowych reform edukacyjnych
w Polsce oraz 15-lecie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Płocku.
Tematyka sympozjum spotkała się
z dużym zainteresowaniem wszystkich
uczestników.
Spotkanie
przebiegało
w atmosferze ciekawych i inspirujących
rozmów, dociekań i refleksji naukowych.
Uczestnicy zgodnie podkreślali dużą
wartość merytoryczną sympozjum oraz
bezpośrednią
możliwość
wymiany
poglądów i opinii w realizowanych
projektach
naukowych
polskich
i zagranicznych. To wydarzenie naukowe
dobrze wpisało się we współczesny dyskurs
o społecznym i pedagogicznym wymiarze
zmian edukacyjnych.
dr Małgorzata Kamińska
[Instytut Nauk
Humanistycznych i Społecznych]
17
Konferencje, seminaria
III EDYCJA
MIĘDZYNARODOWEGO
SYMPOZJUM
NAUKOWEGO
EDUKACJA A RYNEK
PRACY
Już po raz trzeci dyskutowano
w naszej
Uczelni
o
przygotowaniu
człowieka
do
uczestnictwa
we
współczesnym rynku pracy. W dniu
4 czerwca 2014 r. odbyło się bowiem III
Międzynarodowe Sympozjum EDUKACJA
A RYNEK PRACY, zorganizowane przez
Instytut
Nauk
Humanistycznych
i Społecznych PWSZ w Płocku.
Sympozjum to kierowane jest do
nauczycieli akademickich, nauczycieli
różnych typów szkół i placówek
oświatowych, pracodawców, pracowników
instytucji rynku pracy, przedstawicieli
instytucji społecznych i studentów z całej
Polski, ale przede wszystkim z Regionu
Północnego Mazowsza – miasta i powiatu
płockiego oraz powiatów ościennych.
Celem Sympozjum jest:
 Wymiana
poglądów,
opinii
i doświadczeń na temat roli edukacji
w przygotowaniu absolwentów do
warunków współczesnego rynku
pracy,

Prezentacja
wyników
badań
dotyczących
problematyki
przygotowania zawodowego we
współczesnym
kształceniu
i wychowaniu,

Charakterystyka
środowisk
i instytucji
zajmujących
się
problematyką korelacji kształcenia
i rynku pracy.
Honorowy Patronat nad Sympozjum
objął JM Rektor naszej Uczelni – prof. zw.
dr hab. Jacek Grzywacz. Natomiast opiekę
naukową nad tym przedsięwzięciem – jako
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Sympozjum – sprawuje prof. dr hab.
Walentyna Łozowiecka – pracownik
naukowo-dydaktyczny, profesor w Instytucie
Nauk Humanistycznych i Społecznych
PWSZ w Płocku oraz Główny Pracownik
Naukowy
Państwowej
Akademii
Pedagogiki Ukrainy. W skład Komitetu
Naukowego tegorocznego Sympozjum
wchodziły ponadto następujące osoby:
 prof. dr hab. Barbara Baraniak
 prof. dr hab. Ilona Żeb-Dzikowska
 prof. dr hab. Stanisław Lipiński
 doc. dr Ewa Wiśniewska
 dr Anna Suwalska-Kołecka
 dr inż. Małgorzata Jagodzińska
 dr Kinga Przybyszewska
Tegoroczne Sympozjum odbywało się
pod hasłem: Kształcenie a kariera
zawodowa. Tematyka spotkania oscylowała
zatem wokół następujących tematów:
 Szkoła a rynek pracy
 Korelacje pomiędzy kształceniem
a rynkiem pracy
 Ramy Kwalifikacji
 Podstawy programowe na różnych
szczeblach przygotowania zawodowego
 Kwalifikacje, kompetencje, standardy
kształcenia
 Orientacja i poradnictwo zawodowe
 Problemy
adaptacji
zawodowej
18
Konferencje, seminaria




Rozwój zawodowy
Problemy
edukacji
zawodowej
i prozawodowej
Doradztwo i doskonalenie zawodowe
Kompetencje i rola nauczycieli
w kontekście przygotowania absolwentów
do rynku pracy
 Poprawa
jakości
kształcenia
w kontekście rynku pracy
 Kształcenie pozaszkolne i ustawiczne
Sympozjum ma charakter cykliczny,
spotykamy się już po raz trzeci. W tym roku
towarzyszą mu również warsztaty dla
młodzieży – mówiła dr inż. Małgorzata
Jagodzińska, otwierając obrady. Prorektor
ds. studenckich i dydaktyki PWSZ
w Płocku, dr Anna Suwalska-Kołecka
powiedziała natomiast, że podejmowana
w ramach sympozjum dyskusja jest bardzo
cenna ze względu na sytuację panująca na
rynku pracy i problemy młodych ludzi
z dostosowaniem się do jego wymogów.
Wykład inauguracyjny pt. „Kształcenie
zawodowe – czy tylko dla rynku pracy?”
wygłosił prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy – Konieczne jest właściwe
określenie profilu absolwenta. Czy ma być
on specjalistą w wąskiej dziedzinie, czy ma
być elastyczny i szybko dostosowywać się
do zmian na rynku pracy? – mówił
profesor. – Wydaje się, że wymogi rynku nie
powinny być jedynym kryterium.
W programie Sympozjum znalazły się
kolejno następujące wystąpienia:
 prof. dr hab. Walentyna Łozowiecka
– Państwowa Akademia Nauk
Pedagogicznych w Kijowie, Instytut
Kształcenia Zawodowego (Ukraina);
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa w Płocku – Wyzwania
społeczno-ekonomiczne a kariera
zawodowa jednostki
 prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki –
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy – Związki edukacji
i rynku pracy
 prof. dr hab. Barbara Baraniak –
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie –
Przydatność edukacji zawodowej
w całożyciowym
przygotowaniu
człowieka do pracy zawodowej
 prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
– Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Państwowa Wyższa
Szkoła zawodowa w Płocku –
Nauczyciel bezrobotny, niepotrzebny
czy expert, profesjonalny badacz
w XXI wieku?
 dr Renata Tomaszewska-Lipiec –
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy – Kariera i rodzina
– dysonans czy synergia ról?
 dr
Justyna
Wiktorowicz
–
Uniwersytet Łódzki – Kształcenie
ustawiczne Polaków po 45 roku
życia.
 dr Mariola Głowacka – Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa
w Płocku, dr Mariola Rybka –
Wyższa Szkoła EkonomicznoHumanistyczna we Włocławku –
Kształcenie praktyczne na kierunku
pielęgniarstwo w odpowiedzi na
potrzeby rynku pracy
19
Konferencje, seminaria
 mgr Krzysztof Lewandowski –
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im.
Marii
Grzegorzewskiej
w Warszawie – Wyzwania dla
rynku szkoleń komputerowych
wobec
oczekiwań
i
potrzeb
pracodawców
 mgr
Dariusz
Żochowski
–
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Płocku –
Obecne realne uwarunkowania na
rynku
pracy
–
wymagania,
oczekiwania interpersonalne wobec
kandydatów
na
pracowników
w instytucjach
państwowych
a korporacjach międzynarodowych.
 dr Dawid Misiak – Szkoła Wyższa
im. Pawła Włodkowica w Płocku –
Pedagogiczno-psychologiczne aspekty





mające zastosowanie w doradztwie
zawodowym na przykładzie metody
„Spadochron”
dr Alina Kłos – Państwowa Wyższa
Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w
Jarosławiu
–
Sytuacja
osób
opuszczających Zakłady Karne na
rynku pracy na przykładzie powiatu
Jarosławskiego
mgr Katarzyna Ludwikowska –
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy – Jakość kształcenia
w szkole wyższej w ocenie
studentów
mgr
Łukasz
Brzeziński
–
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy – Coaching jako
forma
rozwoju
zawodowego
pracownika
dr Dorota Zawadzka – Akademia
Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie –
Sytuacja
zawodowa
osób
niepełnosprawnych na płockim
rynku pracy
dr
Agnieszka
Krzętowska,
dr Andrzej
Jagodziński
–
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa
w
Płocku
–
Inwestowanie w kapitał ludzki na
przykładzie
województwa
mazowieckiego
 dr n. med. Mariola Głowacka, dr n.
med. Beata Haor – Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa
w Płocku – Kształcenie pielęgniarek
w kontekście starzejącego się
społeczeństwa
Podczas Sympozjum, obok wystąpień
prelegentów, odbyły się również warsztaty
z zakresu orientacji zawodowej skierowane
do młodzieży ponadgimnazjalnej z płockich
szkół:
1. Jak osiągnąć sukces na rynku pracy
– metody poszukiwania zatrudnienia
prowadzony
przez
Magdalenę
Mućkę z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie Filia w Płocku
2. Znajdź pracę marzeń – prowadzony
przez Karinę Karpińską z Busines
& You
III Międzynarodowe Sympozjum
Naukowe „Edukacja a rynek pracy” było
częścią projektu p.n. „PWSZ uczelnią
z misją. Działanie na rzecz regionu
budowaniem społeczeństwa opartego na
wiedzy” dofinansowanego ze środków
Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń”.
dr Ewa Wiśniewska
[Instytut Nauk
Humanistycznych i Społecznych]
20
Konferencje, seminaria
RELACJA Z IX MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ
„PRZEDSIĘBIORSTWA, BANKI I REGIONY
W GOSPODARCE”
W dniach 5 - 6 czerwca 2014 roku
w auli audytoryjnej Instytutu Nauk
Ekonomicznych i Informatyki w Trzepowie
koło Płocka odbyła się IX Międzynarodowa
Konferencja Naukowa pt „Przedsiębiorstwa,
banki
i
regiony
w gospodarce”.
Organizatorami
konferencji
byli
pracownicy Instytutu Nauk Ekonomicznych
i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku w składzie: dr Leszek
Pruszkowski, dr Andrzej Jagodziński,
dr Mariola Szewczyk-Jarocka, dr Anna
Nowacka, mgr Krzysztof Krakowski,
dr Paweł Kaczmarczyk oraz Dyrektor
Instytutu – doc. dr inż. Sławomir Kowalski.
Oficjalnego otwarcia konferencji
dokonał Rektor PWSZ – prof. zw. dr hab.
Jacek Grzywacz, który powitał uczestników
oraz przybyłych gości. W obradach wzięło
udział około 50 osób. Jak co roku
zaszczyciło nas szerokie grono uczestników
reprezentujących
ważne
ośrodki
akademickie tj.: Szkołę Główną Handlową
w Warszawie, Politechnikę Warszawską,
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Suwałkach, Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową w Lesznie, Szkołę Wyższą im.
Bogdana
Jańskiego
w
Warszawie,
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu, Wyższą Szkołę Finansów
i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet
w Białymstoku.
Wśród
uczestników
konferencji byli przedstawiciele instytucji
finansowych,
m.in.
Vistuli
Banku
Spółdzielczego. Przybyła również delegacja
Państwowego Uniwersytetu Sadownictwa
w Humaniu na Ukrainie. Wśród słuchaczy
byli zarówno pracownicy, jak i studenci
Instytutu
Nauk
Ekonomicznych
i Informatyki.
Celem konferencji było stworzenie
możliwości wymiany poglądów i dyskusji
merytorycznej dotyczącej funkcjonowania
banków, przedsiębiorstw i regionów
w gospodarce. Szeroka formuła konferencji
miała wpływ na różnorodność tematyczną
prezentowanych referatów. To skłoniło
organizatorów do podzielenia obrad na
cztery części. Jako pierwsza głos zabrała
dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol,
która wygłosiła referat nt. „Gwarancje de
minimis a dostępność kredytów dla sektora
MŚP i rozwój przedsiębiorstw w Polsce”.
Kolejna prelegentka – mgr Jolanta Grażyna
Łukasiak-Malicka zaprezentowała ofertę
produktów i usług banków spółdzielczych.
Mgr Wioleta Dąbrowska omówiła oficjalne
i
komercyjne
formy
finansowania
działalności eksportowej przedsiębiorstw w
Polsce.
21
Konferencje, seminaria
Sesja druga w pierwszym dniu
konferencji poświęcona była następującym
zagadnieniom:
model
finansowej
niezależnej sieci bankomatowej; wycena
instrumentów
finansowych;
wpływ
kreatywnej księgowości na sprawozdawczość
finansową przedsiębiorstw; przedsiębiorstwa,
banki i regiony we Włoszech w okresie
rządów B. Mussoliniego. Jako ostatnia
wystąpiła prof. dr hab. Walentyna
Łozowiecka, reprezentująca zarówno naszą
uczelnię, jak i Państwową Akademię Nauk
Pedagogicznych w Kijowie. Pani Profesor
mówiła o rozwoju przedsiębiorczości
jednostki we współczesnych warunkach
społeczno-ekonomicznych.
Po zakończeniu drugiej części
obrad przyszedł czas na odprężenie.
Organizatorzy
konferencji
zaprosili
wszystkich uczestników na wspólne
biesiadowanie w Dworku Stara Biała.
Oprawę muzyczną przygotował zespół
z Instytutu
Nauk
Ekonomicznym
i Informatyki w składzie: dr Leszek
Pruszkowski, dr Andrzej Jagodziński,
mgr Krzysztof
Krakowski
pod
kierownictwem muzycznym Henryka
Piotrowskiego.
Obrady w drugim dniu konferencji
zostały zdominowane przez problematykę
związaną z zarządzaniem. W sesji trzeciej
przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu
w Białymstoku zaprezentowali referaty
dotyczące
systemu
controllingu
i crowdsourcingu w przedsiębiorstwie.
Sesja
czwarta
została
poświęcona
następującym zagadnieniom: cenowe szoki
naftowe i ich wpływ na gospodarkę UE,
restrukturyzacja finansów przedsiębiorstwa
oraz oddziaływanie Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej na lokalny rynek
pracy.
Po każdej prelekcji następował czas
na dyskusję i pytania, co było unikalną
okazją do wymiany poglądów. Artykuły
zgłoszone przez uczestników konferencji
zostały opublikowane w pracy zbiorowej
pt. „Przedsiębiorstwa, banki i regiony
w gospodarce”. Każdy z autorów otrzymał
egzemplarz autorski wraz z załączonymi
materiałami konferencyjnymi.
Na zakończenie doc. dr Sławomir
Kowalski
podziękował
wszystkim
uczestnikom za przybycie i wykazaną
aktywność.
Konferencja została uznana za
bardzo ciekawą i dobrze zorganizowaną.
W trakcie obrad doszło do wymiany
poglądów i prezentacji wyników badań
naukowych.
dr Anna Nowacka
dr Mariola Szewczyk-Jarocka
[Instytut Nauk
Ekonomicznych i Informatyki]
22
Sprawy studenckie
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
INSTYTUTU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI
PWSZ W PŁOCKU
Członkowie
Koła
Naukowego
Socjologicznego
Instytutu
Nauk
Ekonomicznych i Informatyki, wzorem lat
ubiegłych zorganizowali międzynarodową
konferencję naukową na temat: „Młodzi
Polacy w XXI wieku”. Konferencja odbyła
się 14 kwietnia 2014 roku w auli Instytutu
Nauk Ekonomicznych. Wzięli w niej udział
studenci naszej Uczelni, jak również innych
uczelni z Płocka wraz z opiekunami (z Filii
Politechniki Warszawskiej, Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica), a także studenci
z WSHE z Włocławka.
Na konferencje zgłoszono 33
artykuły w sześciu blokach tematycznych:
1. Młodzież wczoraj i dziś
2. Wpływ mass mediów na
zachowanie młodzieży
3. Młodzież a zatrudnienie
4. Emigracja zarobkowa
5. Konflikt pokoleń
6. Zdrowie; uzależnienia.
Przeważały artykuły z naszej
uczelni (15), w następnej kolejności
artykuły ze Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica (8 artykułów), 6 artykułów
z Politechniki Warszawskiej, 2 artykuły
z WSHE Włocławek i 2 referaty z Ukrainy.
W sumie przy opracowywaniu
referatów wzięło udział 69 studentów i 4
opiekunów naukowych. Z powodu limitu
czasowego nie było możliwe, aby wszyscy
autorzy mogli je zaprezentować. Autorom
bardzo dziękujemy za współpracę.
Podobnie jak w roku ubiegłym
wszystkie
referaty
zostaną
wydane
w formie książkowej.
Konferencję prowadzili członkowie
Studenckiego
Koła
Naukowego
Socjologicznego: Paulina Wiśniewska
(przewodnicząca), Paulina Wyśmirska (z-ca
przewodniczącej). Składała się ona z trzech
bloków tematycznych: pierwszy z nich to
„Zdrowie i uzależnienia”, następny
„Młodzież wczoraj i dziś”, kolejny to
„Młodzież a zatrudnienie”. Po każdym
bloku tematycznym przewidziana była
dyskusja, w której uczestnicy mogli zabrać
głos i wypowiedzieć swoje zdanie.
Zaprezentowano 9 artykułów, które
poruszały
problemy
współczesnej
młodzieży, między innymi:
1. Małgorzata Adamczyk; Kto odpowiada
za zdrowie gimnazjalistów – absolwentka
Instytutu Nauk o Zdrowiu, WSHE,
Włocławek
2. Izabela Dachowska, Marcin Szymański;
Depresja – choroba XX wieku – Szkoła
Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku.
3. Monika Malinowska, Aleksandra
Niechciał,
Tomasz
Wojciechowski;
Młodzież dawniej i dziś- główne wartości –
Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica
w Płocku
23
Sprawy studenckie
4. Kamila Zawadzka, Anna Marzec,
Wieczne dzieci – pod skrzydłami mamy,
INEiI PWSZ
5.
Oleksandra
Kurashkevych,
Wykorzystanie Internetu przez młodych
Europejczyków,
Kolegium
Nauk
Ekonomicznych i Społecznych Politechniki
Warszawskiej, filia w Płocku
6. Ewelina Chylińska, Michał Dureński,
Michał Kamiński, Czas wolny młodzieży
w Płocku, INEiI PWSZ w Płocku
7. Maria Goczkiewicz, D. Podgórska, Czas
pracy młodych Polaków, INEiI PWSZ
8. Justyna Bańka, Dominika Staszewska,
Zakładanie własnych przedsiębiorstw przez
młodych
Polaków,
Politechnika
Warszawska
9. Anna Winnicka, Emigracja a życie
rodzinne, INEiI PWSZ
W przerwie w obradach uczestnicy
mogli dzięki Przedstawicielowi Centrum
Prawa Bankowego i Informacji, Pani Ewie
Wcisło, skorzystać z poczęstunku oraz
napić się dobrej kawy. Centrum zaopatrzyło
także uczestników konferencji w czasopisma
i periodyki bankowe.
Piekut, opiekunowie Koła Naukowego
z Włocławka Pani dr Urszula Kempińska
oraz dr Eugeniusz Suwiński.
Paulina Wiśniewska
[Przewodnicząca Studenckiego Koła
Naukowego Socjologicznego]
WYBORY
MISS STUDENTEK
PWSZ W PŁOCKU
24. kwietnia 2014 roku wybrano
najpiękniejszą studentkę PWSZ w Płocku.
Wśród kandydatek na miss przeważały
studentki Ekonomii – było ich aż pięć, po
dwie studentki reprezentowały Wydziały
Pedagogiki i Pielęgniarstwa oraz po jednej
Informatykę i Kosmetologię.
Studentki
zaprezentowały
się
w czterech
strojach
–
sportowym,
oficjalnym (białe bluzki i czarne
spódniczki), koktajlowym i wieczorowym.
Ostatecznie
wygrała
Sylwia
Dąbrowska z II roku Pedagogiki.
W imieniu JM Rektora PWSZ, prof.
zw. dr. hab. Jacka Grzywacza, konferencję
otworzyli: doc. dr inż. Sławomir Kowalski
(Dyrektor Instytutu) oraz Prorektor ds.
studenckich dr Anna Suwalska-Kołecka. Na
konferencję przybyło 70 osób, wśród
zaproszonych gości obecnością zaszczycił
nas: Starosta Płocki Pan Michał Boszko,
Pani Ewa Wcisło z Centrum Prawa
Bankowego i Informacji sp. z o.o.,
przedstawiciele Politechniki Warszawskiej
Pani dr Magdalena Kludacz i dr Marlena
24
Sprawy studenckie
KĄCIK POETYCKI
Przedstawiamy wiersze Marty Grzegorzewskiej, studentki filologii angielskiej
PWSZ w Płocku.
,,Modlitwa"
Jestem człowiekiem
Który od dnia narodzin
Pragnie tylko Ciebie, Boże
Swym jasnym spojrzeniem
Uspokój z góry oszalały świat
Wejrzyj w serca niepokornych
Żeby mogły oddać Ci cześć
Prowadź zagubionych
Którzy uparcie nie chcą
Pamiętać o Tobie
Użycz mi rozsądku
Żebym uniknął niepowodzeń
Użycz odwagi tak wielkiej
Że nie ulęknę się najgorszego
A kiedy zamknę oczy
I wykonam ostatni krok
Ku Wieczności
Wyciągnij do mnie Swe Miłosierne Ręce
Żebym pewnie wkroczył
Do Twego Przybytku Chwały
,,W kolorze nieba"
Uwielbiam patrzeć w Twoje oczy koloru
nieba
Widzę w nich:
Mądrość i Głupotę,
Dobro i Zło,
Wszystko i Nic
Kocham w nie spoglądać,
Zatapiać się w ich błękicie;
Widać w nich to,
Że Twoja dusza jest piękna
Cieszę się całą sobą,
Kiedy błękit Twoich oczu lśni pełnią życia,
Ze smutkiem spuszczam głowę,
Gdy zachodzi łzami
,,Gdzie jest prawda?"
Prawda o nas samych
Nie jest prawdziwa;
To wielkie oszustwo,
Marny komentarz,
Przyjemna wersja dla ogłupiałych
Prawdziwa prawda leży głębiej:
Być może bolesna,
Nie do przyjęcia dla wygodnych,
A jednak istnieje
Gdzie zatem jej szukać?
Nie znajdziesz jej u innych
Każdy sam musi dotrzeć
Do miejsca, gdzie fałsz nie ma wstępu
,,Jakie to życie?"
Wszyscy dobrze wiedzą,
Że życie nie czasem
Jest przyjemne i bez kłopotów
To często walka o każdy dzień,
Wydzieranie kolejnych uderzeń serca,
Targowanie się o oddech
Wszyscy marzą, aby skończyło się
Cicho i bezboleśnie,
Ale tak nie zawsze jest
Wiele razy czyjeś życie
Gaśnie w bólu i męczarniach,
Gdzie indziej kończy się bez uprzedzenia
Może nie jest idealne,
Jednak niezwykłe i niepowtarzalne,
Przede wszystkim po coś
25
Sprawy studenckie
,,Kara śmierci"
Wyrok już zapadł:
Nas ma tu nie być,
A nasza jedyna wina w tym,
Że żyjemy
Zostaliśmy z góry skazani
Bez szans na obronę,
Bez słowa wyjaśnienia,
Bez prawa głosu
Mamy po prostu zniknąć,
Bo tak jest wygodniej,
Bo ktoś chce podjąć
Decyzję za nas
Będziemy niszczeni
Kawałek po kawałku,
Bez mrugnięcia okiem
Bestialsko mordowani
Nie dano nam szansy zaistnieć,
Nikt nie upomni się o nas,
Nie odwoła niezasłużonej kary,
Którą nam wymierzono
,,Nie ma już nic..."
Nie ma już we mnie nic...
Żadnego lęku,
Żadnej radości,
Żadnego uczucia
Jest tylko pustka
Ziejąca beznamiętną czernią
Wyciągająca swoje wynędzniałe ręce
Po to, co kiedyś składało się na mnie
Zostały tylko zgliszcza,
Moje rozbite ja,
We mnie hula tylko wiatr
Rozwiewający popiół świadomości
Nie ma już we mnie nic...
Czy aby na pewno?
Jednak gdzieś na dnie płonie nadzieja, że
ktoś stworzy mnie
Od nowa
,,Twoje imię"
Na imię Ci podobieństwo,
Bo na swój obraz Cię stworzyłem.
Na imię Ci Miłość,
Bo zanim powstałeś,
Zapałałem Jej ogniem do Ciebie.
Na imię Ci Czystość,
Bo Nasze Serca
Są czystsze niż wszystkie diamenty.
Na imię Ci Przyszłość,
Bo w Twoich rękach ważą się
Losy tego świata.
Na imię Ci Niedoskonałość,
Bo Ty sam nie możesz
Istnieć beze Mnie.
Na imię Ci Niedowierzanie,
Bo czasem nie wierzysz,
Że zawsze Jestem z Tobą.
Na imię Ci Zagubienie,
Bo nie jest niezwykłe to,
Że masz prawo błądzić.
Na imię Ci JESTESTWO,
Bo po to zostałeś wezwany,
Żeby żyć.
,,Nigdy"
Nigdy nie będę
Cudzą marionetką,
Co rusza się tylko, jak ktoś nią potrząsa.
Nigdy nie zrobię
Czegoś złego wbrew sobie,
Co tylko zada niepotrzebny ból.
Nigdy nie zechcę
Bawić się w Boga,
Bo to nie będzie moim przeznaczeniem.
Nigdy nie zapomnę
Rzeczy złych i dobrych,
Bo to one mówią,
Że jestem CZŁOWIEKIEM.
26
Sprawy studenckie
,,Śmierć Cezara"
I stała się śmierć,
Twoja śmierć, Cezarze;
Jakże ona nędzna!
Jakże ona pospolita!
Duszą moją jesteś Ty
Wnikasz w głąb serca
Znasz pragnienia i myśli
,,Po drugiej stronie chmur"
Zapewne chciałeś
Zginąć mężnym w boju
Albo zasnąć na wieki w swym łożu.
Tak się nie stało,
Nie o takiej śmierci śniłeś...
Skąd mogłeś wiedzieć,
Że przyjdzie od tych,
Których uważałeś za przyjaciół?
Czy mogłeś przewidzieć,
Że będą Ci wbijać na oślep
Sztylety zawiści,
Noże wściekłości...
Nie zdołałeś się obronić,
Było ich zbyt wielu;
Zapewne widziałeś
Spojrzenia pełne jadu.
Zdążyłeś powiedzieć
,,I ty, Brutusie?"
Na nic więcej nie starczyło sił.
Umarłeś Cezarze
Śmiercią tragiczną,
Ale nie tą najgorszą
Zwaną Zapomnieniem.
,,...jesteś Ty"
Natchnieniem moim jesteś Ty
Nikt inny
Nie rozumie bez słów
Sumieniem moim jesteś Ty
Widzisz
To co dobre i złe
Czy ktoś w ogóle wie
Co jest po drugiej stronie chmur?
Może szczęście
Większe niż tutaj
Może bezmiar rozpaczy
A może nie ma absolutnie nic?
Nikt nigdy nie śmiał
Tego sprawdzać
Nikt o tym nie myślał
Nawet po cichu
Bo naraził by się na śmieszność
Są ci, którzy tam poszli
Oni nie wrócą
Nie ujawnią tajemnicy
Drugiej strony chmur
,,Po wszystkim"
Błagam Cię pomóż mi
Mam dosyć wszystkiego
Duszę się w sobie
Nienawidzę świata
Nienawidzę siebie
Jestem zachłanna na życie
Mimo to wszystko odpycha mnie od niego
Zapadam się w mrok
Nikt nie jest w stanie mnie wyciągnąć
Moje serce i dusza wyją z bólu
Stoję przed wyborem
Życie czy śmierć
Błagam Cię pomóż mi
Zaraz będzie po wszystkim
Nadzieją moją jesteś Ty
Chwytasz mnie za rękę
Nie pozwalasz zginąć
27
Sprawy studenckie
,,Słowo"
Słowo nie kłania się nikomu i niczemu
Pozornie zabite żyje
W tej ciemności
Dobrej ciemności
Powstaję na nowo
To ogień niegasnący
Woda, która nie wysycha
Skała, która nie kruszeje
Wiatr, który nie ustaje
Muzyka, która nie cichnie
Ta ciemność
Dobra ciemność
Dotyka serca
Rozpala świadomość
Słowo nie jest tylko dobre
Nie jest też wyłącznie złe
Nie nazwiesz go
Nie poznasz do końca
Zawsze zostanie
Coś niedopowiedzianego
,,Rzecz bardziej niż słuszna"
Czy opłaca się być sobą
Czy to ma sens
Kiedy idziemy za tłumem
Bez zastanowienia
Czy bycie sobą jest dobre
W pogoni za niewiadomo czym
Co nie istnieje
Nie przynosi szczęścia
Zabija świadomość
,,Liście na wietrze"
Liście na wietrze
Nie znają swojego miejsca
Są tu
A za chwilę
Bezwiednie unoszą się
Gdzieś indziej
Liście na wietrze
Nie czują przywiązania
Do niczego
Nie mają na to czasu
Nigdy się nie nauczyły
Jak to jest
Liście na wietrze
Nie więdną
Kiedyś na pewno
Znajdą punkt zaczepienia
Bycie sobą jest słuszne
Nawet kiedy tłum napiera
Bycie sobą jest słuszne
Bo bez tego
Nie ma życia
,,Ciemność oczu"
Ciemność Twoich oczu
Inna niż wszystko dokoła
Nie osądza
Nie kpi bezczelnie
Kiedy Jej dotykam
Nie czuję strachu
Nie czuję onieśmielenia
Nie czuję się pomyłką
,,Słówko o pokoju"
Pokój ma
Wysoką cenę
Swój kres
Kiedy przemija
Budzą się cienie wojny
Wymieniają serdeczne uściski
Ze śmiercią
One przechodzą
Jak burza na morzu
Nie są wieczne
28
Sprawy studenckie
,,Jedyne w swoim rodzaju"
,,Światełko zwane Nadzieją"
Jest pewne miejsce
Jedyne w swoim rodzaju
Gdzie nie muszę nic udawać
Nie muszę chodzić
Z uśmiechem doklejonym na siłę
Jest takie światełko
Zwane Nadzieją
Ono nie świeci
Tylko dla wybranych
W tym miejscu
Mogę wypłakać się
Samej sobie
Nikt mnie za to nie wyśmieje
To miejsce
Jest tylko dla mnie
Nikt i nigdy tu nie wejdzie
Nigdy i z nikim
Nie podzielę się nim
,,Bądź ze mną"
Bądź ze mną
W każdym czasie
W tym dobrym
I złym
Bądź ze mną
Mimo tego
Że nie jestem
Pięknym kryształem
Bądź ze mną
Tylko tyle chcę
Bądź ze mną
Mimo że
Potrafię czasem zranić
Bądź ze mną
Trzymaj za rękę
Nie odchodź
Zostań
Jego jasność
Bije dla każdego
Biedni i bogaci
Smutni i szczęśliwi
Grzeją się
W tym nieziemskim cieple
Nawet gdy inni
Gardzą
Porzucają
Odchodzą
Zabijają
Światełko zwane Nadzieją
Trwa
,,Łatwo/Trudno"
Jak łatwo
Niszczyć kogoś
Bez zastanowienia
Pomyśl sobie
Poniżanie nie wymaga
Wielkiego wysiłku
Wyśmiać?
To przecież
Więcej niż zabawa
Trudno jednak przyznać
Że to nie przyjemność
A zwykłe zadawanie bólu
Trudno powiedzieć sobie
Że postępuje się źle
Trudno jest prosić
O przebaczenie
29
W kręgu nauki
Pierwszy Tydzień Kultury Anglojęzycznej
PWSZ w Płocku
W ramach projektu: „PWSZ
uczelnią z misją. Działanie na rzecz regionu
budowaniem społeczeństwa opartego na
wiedzy” w dniach 7 – 11 kwietnia 2014r.
w Instytucie
Nauk
Humanistycznych
i Społecznych odbył się Tydzień Kultury
Anglojęzycznej. Inspiracją do podjęcia tego
przedsięwzięcia były liczne pomysły
studentów filologii angielskiej, które
okazały się przysłowiowym „strzałem
w dziesiątkę”, bowiem z oferty wydarzeń
skorzystało ponad czterystu uczniów
płockich
szkół,
nauczycieli
języka
angielskiego i innych osób, dla których
wiedza o kulturze anglojęzycznej stanowi
cenną wartość. Realizacja projektu nie była
łatwa, wymagała intensywnej współpracy
pracowników Instytutu ze środowiskiem
lokalnym, zgrania elementów, które
stanowiły o sukcesie i pozytywnym
przyjęciu odbiorców. Wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację pierwszego
Tygodnia
Kultury
Anglojęzycznej,
serdecznie
dziękujemy
i
prosimy
o wsparcie kolejnej edycji w roku
akademickim
2014/2015.
Poniżej
przedstawiamy opisy najważniejszych
wydarzeń.
Międzynarodowe
Sympozjum
Naukowe
pt.
Z
warsztatu
neofilologów:
Refleksja
w nauczaniu języka, literatury
i kultury – relacja dr Anety Dłutek,
INHS
W dniu 7 kwietnia 2014 w auli
PWSZ w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 28
odbyło się kolejne Międzynarodowe
Sympozjum Naukowe pt. „Z warsztatu
neofilologów: Refleksja w nauczaniu
języka, literatury i kultury.” Organizatorem
sympozjum był INHS PWSZ w Płocku,
kierunek
filologia.
Skład
Komitetu
Naukowego był następujący: prof. dr hab.
Jadwiga Uchman UŁ/PWSZ Płock, prof. dr
hab. Ewa Waniek-Klimczak UŁ/PWSZ
Płock, prof. dr hab. Roman Sadziński
UŁ/PWSZ Płock. Natomiast Komitet
Organizacyjny to: dr Anna SuwalskaKołecka – Prorektor ds. studenckich
i dydaktyki PWSZ w Płocku, dr inż.
Małgorzata Jagodzińska – Dyrektor INHS
PWSZ w Płocku, dr Kinga Przybyszewska
– Wicedyrektor INHS PWSZ w Płocku,
mgr Danuta Pietrzak – Wicedyrektor INHS
PWSZ w Płocku, dr Ewa Chojnacka, dr
Aneta Dłutek oraz dr Agnieszka
Kaczmarczyk.
W odpowiedzi na pierwszy komunikat
konferencyjny przesłano około 50 zgłoszeń,
a także nadesłano propozycje 16 referatów.
W sympozjum wzięło udział około 60 osób.
Obrady
otworzyła
Pani
Prorektor
ds. studenckich i dydaktyki dr Anna
Suwalska-Kołecka.
Pierwszy referat pt. „Priorytety
w kształceniu językowym dla potrzeb
zglobalizowanego rynku pracy” wygłosiła
Pani Prof. dr hab. Ewa Waniek-Klimczak,
pracownik UŁ oraz INHS PWSZ w Płocku.
Referat dotyczył oczekiwań pracodawców,
głównie
w
zakresie
umiejętności
językowych przyszłych pracowników,
sposobów przeprowadzania rekrutacji przez
firmy zagraniczne na terenie Polski oraz
ewentualnych zmian w programach
nauczania,
głównie
na
wydziałach
filologicznych, które to zmiany mogłyby
zwiększyć szanse absolwentów na rynku
pracy. Omawiany był także problem zmian
zachodzących w języku angielskim, który
coraz częściej postrzegany jest jako język
globalny raczej niż np. angielski brytyjski
czy angielski amerykański.
30
W kręgu nauki
Następnie głos zabrał Prof. dr hab. Roman
Sadziński, pracownik UŁ i INHS PWSZ w
Płocku, wygłaszając referat pt. „Mowa
i pismo jako komplementarne formy
języka”. Prezentacja dotyczyła roli, jaką
odgrywa pismo i język mówiony w rozwoju
społeczności ludzkiej, a także wzajemnego
wpływu obu form na użycie języka.
W sympozjum wzięli także udział goście
z University of Oradea oraz Celar Bayar
University, z którymi to uczelniami
współpracuje PWSZ w Płocku. Zaproszeni
goście zaprezentowali swoje referaty
w drugiej, anglojęzycznej części obrad.
Andrada Marinau PhD (University of
Oradea) wygłosiła referat pt “Saints and
their numbers on screen” omawiając postaci
wybranych świętych i różnorodne sposoby
ich przedstawiania w wielu produkcjach
filmowych na przestrzeni lat.
Papatya Alkan Genca PhD (Celar Bayar
University) zaprezentowała referat pt.
"Postmodern Fiction: Realism and After",
poruszając
problematykę
literatury
postmodernistycznej,
w
tym
także
zagadnienia realizmu.
Dan Negrut PhD (University of Oradea)
w swoim referacie “Conflicting Identities in
DH Lawrence’s “The Princess” dokonał
analizy postaci głównej bohaterki utworu
DH Lawrenca pt. “The Princess”, wpływu
np. otoczenia, wychowania na losy
i postawy tytułowej Księżniczki.
Kolejny referat pt. „Cross-Linguistic
Analyses of Emotion Clusters in Polish and
British English”został zaprezentowany
przez Prof. Petera Wilsona (UŁ).
Omówiono wyniki analizy sposobu
wyrażania pojęcia szczęścia i miłości oraz
różnice między nimi w języku polskim
i angielskim. Uwzględniono także wpływ
na
język
zjawiska
kolektywizmu
i indywidualizmu poszczególnych narodów.
Następna część sympozjum była częścią
polskojęzyczną. Rozpoczęło ją wystąpienie
Pani dr Sylwii Rapackiej-Wojtały pt. „Rola
materiałów dydaktycznych stosowanych
w procesie kształcenia wypowiedzi ustnej
i pisemnej oraz stosowanych w nim zadań.”
Główny nacisk położony został na
konieczność dostosowywania stosowanych
materiałów nie tylko do wytycznych
zawartych w Podstawie Programowej,
programach nauczania, ale również
wymagań związanych z egzaminami
kończącymi
poszczególne
etapy
edukacyjne. Autorka podkreśliła rolę
nauczyciela w takim doborze materiałów
dydaktycznych, które byłyby adekwatne do
wieku, możliwości, umiejętności i potrzeb
grupy docelowej oraz przygotowaniu do
nich odpowiednich zadań i ćwiczeń, które
pomogłyby uczniom w przygotowaniu się
do produkcji językowej wymaganej na
danym etapie edukacyjnym i kończącym go
egzaminie.
31
W kręgu nauki
Następnie referat pt. „Reflections on
Balcerowicz Plan” wygłosił mgr Erick
Garland (PWSZ w Płocku), w którym
skoncentrował się na aspekcie historycznoekonomicznym wprowadzenia w Polsce
otwartego rynku ekonomicznego w ramach
planu
Balcerowicza
oraz
na
konsekwencjach jego wprowadzenia.
Mgr Jakub Ligor w swoim referacie pt.
„Fargo braci Coenów jako lekcja
świadomego, analitycznego podejścia do
dualizmu faktu i fikcji w amerykańskiej
narracji filmowej” omówił wspomniany
w tytule dualizm faktu i fikcji twórców
filmu „Fargo”, podkreślając zaskakującą
zbieżność z
niektórymi
technikami
literatury postmodernistycznej, a także
wskazując na sposoby rozszyfrowania
licznych blefów i dualizmów obrazu dzięki
świadomemu, analitycznemu podejściu do
jego interpretacji.
Następny prelegent, mgr Andrzej Dorobek
w swoim referacie pt. „The Hippie
generation as filmed in the post-hippie era”
przedstawił wybrane dzieła filmowe
obrazujące społeczeństwo hipisowskie
z uwzględnieniem różnic w okresach
powstania poszczególnych filmów oraz
różnorodności
portretów
wyżej
wspomnianego środowiska widzianych
oczami różnych reżyserów.
Referat mgr Marcina Jaroszewskiego pt.
„Paweł Pawlikowski – najbardziej polski
angielski reżyser, czy najbardziej angielski
polski reżyser?” zaprezentował sylwetkę
reżysera
polskiego
pochodzenia,
zamieszkałego i tworzącego w Wielkiej
Brytanii. Na przykładzie trzech pozycji
filmowych: „Lato miłości”, „Kobieta
z Piątej Dzielnicy” i „Ida” autor starał się
wykazać, jaki wpływ na jego twórczość
filmową, wybór tematyki filmów, kreacje
bohaterów i ogólną wymowę dzieł mają
polskie korzenie reżysera. Podjął także
próbę ukazania, w jaki sposób twórczość
reżysera ewoluowała od filmów w pełni
brytyjskich po ostatni projekt o polskiej
tematyce, zrealizowany w Polsce.
Prezentacja mgr Olgi Puzi-Sobieskiej pt.
„Dyslektyk uczy się angielskiego” to próba
przedstawienia świadomości nauczycieli
odnośnie potrzeb ucznia dyslektycznego
i sposobu pracy z takim uczniem.
Rozważaniom poddano takie aspekty nauki
języka obcego jak dobór właściwych metod
nauczania,
selekcja
materiałów
dydaktycznych, forma oceny pracy ucznia
dyslektycznego oraz sama postawa osoby
prowadzącej zajęcia z języka obcego.
Mgr Dorota Kryczałło w swoim referacie
pt. “Children International Summer
Villages
(CISV):
Intercultural,
Transcultural and Experiental Learning”
zaprezentowała ideę CISV, charytatywnej,
międzynarodowej organizacji opierającej
się na wolontariacie i głoszącej wartości
pokoju w edukacji i międzykulturowej
przyjaźni. Uwzględniono także pewne
doświadczenia wynikające z prowadzonej
przez CISV działalności promującej
uczenie się oparte na doświadczeniu
oraz elementach
interkulturowych
i transkulturowych.
Uczestnicy sympozjum brali aktywny
udział w dyskusjach prowadzonych po
zakończeniu kolejnych jego części,
a pojawiające się pytania i refleksje
z pewnością przyczynią się do wielu
przemyśleń i analiz, które zapewne
zaowocują
kolejnymi
referatami
i prezentacjami, być może wygłoszonymi
podczas
kolejnego,
przyszłorocznego
sympozjum.
32
W kręgu nauki
Szekspir Wiecznie Żywy – relacja
mgr Zofii Rogozy, INHS
W
ramach
Tygodnia
Kultury
Anglojęzycznej, 8 kwietnia 2014 roku
w Auli budynku PWSZ przy ulicy
Gałczyńskiego 28 odbył się konkurs
recytatorsko-teatralny „Szekspir wiecznie
żywy”, w którym wzięli udział uczniowie 5
liceów ogólnokształcących z Płocka. Celem
konkursu było uczczenie 450-letniej
rocznicy urodzin Williama Szekspira
poprzez danie szansy młodym ludziom
zmierzenia się z poezją i dramaturgią tego
niekwestionowanego symbolu kultury
brytyjskiej oraz skonfrontowania swoich
umiejętności dramatycznych i językowych
z innymi uczestnikami konkursu.
Trudnego zadania oceny młodych artystów
podjęło się jury w składzie: mgr Małgorzata
Banachowicz, wykładowca podstaw gry
aktorskie i emisji głosu, oraz mgr Anna
Araucz i mgr Jakub Ligor, angliści
i długoletni wykładowcy na wydziale
Filologii Angielskiej PWSZ.
Konkurs otworzyło przedstawienie na
kanwie sztuki „Sen Nocy Letniej”
przygotowane przez młodzież z III LO,
która w niezwykle twórczy sposób
zmieściła główną intrygę, perypetie dwóch
par kochanków „w pigułce” 15 minutowego
limitu czasu. Warto zauważyć, że tym
razem,
przeciwnie
do
konwencji
elżbietańskiej, role zarówno żeńskie jak
i męskie zagrały dziewczyny. Po tej dawce
romantycznych
wzruszeń,
nie
pozbawionych odrobiny humoru, przyszedł
czas
na
sztukę
wszech
czasów,
nieśmiertelnego „Hamleta” w interpretacji
młodych ludzi z ALO. Był to „Hamlet”
„postmodernistyczny”, okraszony cytatami
powszechnie znanymi z kultury masowej.
Spróbujcie
zgadnąć,
która
postać
wypowiada słynną kwestię „Co ty wiesz
o zabijaniu”, lub kto przychodzi na koniec
sztuki, aby „posprzątać cały ten bałagan”.
Takich i innych smaczków było więcej. Nic
dziwnego, że przedstawienie, przerywane
wybuchami śmiechu oraz gromkimi
oklaskami, zajęło pierwsze miejsce ex
aequo z wcześniej wspomnianym „Snem
Nocy Letniej”. Ale nie tylko humor
i łamanie konwencji rządziło na scenie.
Solidnej porcji romantycznych wzruszeń
dostarczyła widzom Aleksandra Muszyńska
recytując fragment z trzeciego aktu „Romea
i Julii”, autorkami bardziej dramatycznych
doznań
były
Natalia
Kwiatkowska
i Karolina Naguszewska, które wybrały
znane monologi z „Hamleta” oraz Karolina
Świerczyńska wcielająca się w Lady
Macbeth. Wszystkie wymienione uczennice
zasłużyły, wg jurorów, aby znaleźć się
w gronie najlepszych.
Brak miejsca nie pozwala skomentować
występów
wszystkich
uczestników
konkursu, chociaż na skromną przynajmniej
wzmiankę zasługują nie tylko ci, którzy
zajęli miejsca na podium, ale również
wszyscy młodzi ludzie, którym się chciało
pogrzebać w oldskulowych utworach,
nauczyć się tekstu na pamięć, a potem mieć
odwagę, żeby stanąć twarzą w twarz
z nastoletnią widownią i spróbować
powalczyć o ich uwagę, rozśmieszyć ich
lub wzruszyć do łez, ale również narazić się
na buczenie i gwizdy.
33
W kręgu nauki
Myślę, że można śmiało powiedzieć, że
konkurs zakończył się sukcesem, na który
złożyło się wiele elementów, ale przede
wszystkim duża liczba uczestników (40
osób), którzy nie tylko wspaniale zdołali
przefiltrować
twórczość
słynnego
dramaturga i poety przez wrażliwość
i kreatywność młodego pokolenia, ale, co
szczególnie cieszy, wydawali się czerpać
ogromną
przyjemność
ze
swoich
scenicznych dokonań, oraz widownia pełna
młodych ludzi, reagujących burzliwymi
oklaskami ale i głośnym śmiechem na
wszystko to, co się działo na scenie. Należy
również
docenić
wybór
utworów
dokonanych przez wykonawców. Oprócz
nieśmiertelnego „Hamleta”, „Macbeth’a” i
„Romea i Julii” z listy szkolnych lektur,
znalazło się miejsce na fragmenty
z „Otella”,
„Poskromienia
Złośnicy”,
„Burzy”, „Ryszarda III” oraz na
szekspirowskie sonety.
Ogromnym błędem byłoby nie wspomnieć
także wielkiego nakładu pracy nauczycieli
płockich liceów w powodzenie projektu.
Gorące słowa uznania należą się pani mgr
Annie Gawinowskiej, która zainspirowała
i przygotowała
największą
liczbę
uczestników konkursu, paniom mgr
Małgorzacie Fijałkowskiej i mgr Agnieszce
Suszek z ALO za przygotowanie, razem
z młodzieżą, ”postmodernistycznej” wersji
„Hamleta”,
panu
mgr
Marcinowi
Jaroszewskiemu
za
rozpropagowanie
imprezy w Jagiellonce i przygotowanie
regulaminu konkursu, oraz pani mgr
Małgorzacie
Szymczak
i
Elżbiecie
Szczepańskiej z LO im. St Małachowskiego
oraz pani mgr Joannie Czarneckiej
z Zespołu Szkół nr 1 za przygotowanie
uczniów i cenne rady dotyczące organizacji
imprezy.
III Warsztaty Naukowe Studentów
Filologii: „Jak skutecznie uczyć się
języka angielskiego?” – relacja mgr
Olgi Puzia-Sobieskiej
W dniu 10.04.2014 r. w auli Instytutu Nauk
Humanistycznych
i
Społecznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku odbyły się III Warsztaty
Naukowe: „Jak skutecznie uczyć się języka
angielskiego?” dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych prowadzone przez
studentów kierunków: Filologia Angielska
oraz Filologia Angielska z Technologią
Informatyczną.
Do udziału zgłosiło się ponad 270 uczniów
klas I – III wraz z opiekunami
z następujących
płockich
szkół
ponadgimnazjalnych: III LO im Marii
Dąbrowskiej w Płocku (55 uczniów), LO
im. Władysława Jagiełły w Płocku (80
uczniów), LO im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego w Płocku (56 uczniów),
Akademickie Liceum Ogólnokształcące
przy PWSZ w Płocku (49 uczniów), Zespół
Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku
(30 uczniów).
34
W kręgu nauki
W tym roku studenci III roku studiów
filologicznych przygotowali dla uczniów
prezentacje
multimedialne
dotyczące
zaawansowanych technologii w nauczaniu
języka
angielskiego
oraz
wirtualną
platformę
learningową
„Moodle”,
zaprojektowane przez studentów III roku
Joannę Świerblewską oraz Łukasza Rogalę
pod kierunkiem dr Ewy Chojnackiej,
z myślą o samokształceniu uczniów oraz
dostarczające młodzieży rozrywki w języku
angielskim.
Ponadto, grupa studentów II roku pod
kierunkiem mgr Olgi Puzia-Sobieskiej
przygotowała
krótkie
prelekcje
i przeprowadziła szereg multimedialnych
ćwiczeń praktycznych dotyczących uczenia
się wybranych zagadnień języka, tj.:
•
Najczęstsze
błędy
językowe
w odniesieniu do słowotwórstwa, leksyki
i wymowy (opracowane przez Darię Remiś,
Beatę Kashko, Monikę Kieliszek)
•
„I'm going bananas!“ – czyli parę
słów o tym, jak posługiwać się językiem
potocznym"
(Michał
Mazurowski,
Honorata Błaszczak)
•
„Czy australijski i amerykański
angielski to ten sam język, co angielski
brytyjski?“
–
Analiza
wybranych
przykładów (Damian Dan, Bartłomiej
Kołodziejczyk)
Na
zakończenie
spotkania
Katarzyna Juzaszek-Jaworska, studentka III
roku pod kierunkiem dr Izabeli Penier
wygłosiła krótki wykład na temat
perspektyw
pracy
dla
przyszłych
humanistów – czyli jak pokierować własną
edukacją, aby odnieść sukces, odnosząc się
do lokalnego rynku pracy.
Spotkanie muzyczne z muzyką
anglojęzyczną
11 kwietnia odbył się koncert współczesnej
muzyki amerykańskiej zorganizowany
przez mgr Erica Garlanda. Zaproszenie do
udziału przyjęły zespoły November Night
i Stop oraz pięcioro solistów z płockich
szkół średnich. Oprawę muzyczną zapewnił
płocki Młodzieżowy Dom Kultury. Na
wzór amerykański, serwowano napoje
gazowane i pączki.
Koncert był wspaniałym uzupełnieniem dla
naukowych rozważań wydarzeń Tygodnia
Kultury Anglojęzycznej i spotkał się
z gorącym przyjęciem studentów nie tylko
filologii angielskiej.
35
W kręgu nauki
W ramach podziękowania studentom
zaangażowanym w realizację Tygodnia
Kultury Anglojęzycznej
odbyła
się
wycieczka do Warszawy, a tam:
Wizyta w Ambasadzie
Amerykańskiej – relacja mgr
Marcina Jaroszewskiego, INHS
Już po raz trzeci studenci
pierwszego i trzeciego roku Filologii
angielskiej PWSZ w Płocku uczestniczyli
w wyjeździe naukowym do Ambasady
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
w Warszawie. Nasz Instytut współpracuje
z Ambasadą w ramach programu Meet
America, którego celem jest promocja USA
i kultury amerykańskiej na całym świecie.
Wyjazd odbył się 10 czerwca 2014 roku,
a opiekunami grupy byli pani dr Anna
Araucz i mgr Marcin Jaroszewski.
Studenci
mieli
możliwość
zapoznania się ze skomplikowanymi
procedurami bezpieczeństwa przebywania
na terenie Ambasady Amerykańskiej oraz
obejrzeli
krótki
materiał
filmowy
zachęcający do podejmowania studiów
uniwersyteckich w USA. Głównym
punktem wyjazdu była jednak prelekcja
zatytułowana
US
Icons
and
Multiculturalism,
wygłoszona
przez
pracownika Sekcji Konsularnej Ambasady,
panią Branislavę Bell. Już na wstępie
wykładu prelegentka zauważyła, że sama
jest znakomitym przykładem amerykańskiej
wielokulturowości,
ponieważ
jest
dzieckiem
imigrantów
(jej
rodzice
pochodzą z Bośni i Rumunii) i wychowała
się w USA w cieniu kultur swoich
rodziców. Następnie mówiła o ikonach
kultury amerykańskiej w muzyce, filmie,
sporcie, ale także w życiu codziennym, oraz
o wpływie amerykańskiej kultury na
współczesną kulturę całego świata w dobie
globalizacji.
Studenci
aktywnie
uczestniczyli w wykładzie odpowiadając na
liczne pytania, ale też pytając panią Konsul
o jej obserwacje dotyczące życia w Polsce
i obecności kultury amerykańskiej w życiu
każdego Polaka. Studenci wykazali się dużą
wiedzą o Ameryce XXI wieku i kulturowej
potędze tego kraju. Dzięki zaangażowaniu
prelegentki i znacznemu zainteresowaniu
studentów godzina wykładu minęła bardzo
szybko.
Pozostaje wyrazić nadzieję, że
współpraca PWSZ w Płocku z Ambasadą
Amerykańską nadal będzie przebiegać tak
owocnie. Organizatorzy wyjazdu pragną
podziękować pracownikom Ambasady
(zwłaszcza pani Branilsavie Bell i pani
Małgorzacie Dziełak) za przyjęcie płockiej
grupy (a było to duże wyzwanie, gdyż
nasza wycieczka zbiegła się czasowo
z wizytą w Warszawie Prezydenta USA
Baracka Obamy i pracownicy Ambasady
mieli w związku z tym istotnym
przedsięwzięciem
dużo
dodatkowych
obowiązków i zobowiązań) oraz Dyrekcji
INHiS PWSZ w Płocku za pozyskanie
dodatkowych
środków
finansowych
umożliwiających organizację wycieczki.
Danuta Pietrzak
[Instytut Nauk
Humanistycznych i Społecznych]
„Tydzień Kultury Anglojęzycznej” jest
częścią projektu p.n. „PWSZ uczelnią
z misją. Działanie na rzecz regionu
budowaniem społeczeństwa opartego na
wiedzy” dofinansowanego ze środków
Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń”.
36
W kręgu nauki
NOWOŚCI WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku zostało powołane przez JM Rektora prof. dr
hab. Aleksandra Kozłowskiego na posiedzeniu Senatu w dniu 26 września 2000 r., a pierwszą
opublikowaną książką była "Neofilologia" (w serii Zeszyty Naukowe).
Publikuje przede wszystkim wydawnictwa pokonferencyjne, monografie naukowe
i skrypty.
Wydaje
także
czasopismo
„Wiadomości
Uczelniane”
(http://www.pwszplock.pl/inne/wiadomosci-uczelniane/).
Swoje książki prezentuje na platformie www.epnp.pl
Wydawnictwem kieruje Redaktor Naczelny – dr Anna Nowacka.
Wszystkie informacje o wydawnictwie zainteresowani mogą znaleźć na stronie
internetowej Uczelni www.wydawnictwo.pwszplock.pl.
Najnowsze publikacje:







Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo
w warunkach niepewności pod red.
J. Grzywacza, S. Kowalskiego (2013)
Ewa Bartuś: Potencjał życiowy osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu głębszym (2013)
Edukacja a rynek pracy. Kompetencje
społeczno-zawodowe
determinantem
gotowości człowieka do efektywnej
adaptacji zawodowej pod redakcją
W. Łozowieckiej, M. Jagodzińskiej,
K. Przybyszewskiej, E. Wiśniewskiej
(2013)
Edukacja i społeczeństwo obywatelskie
– perspektywa interdyscyplinarna pod
red.
naukową
M.
Kamińskiej,
L. Tomaszewskiej (2013)
Małgorzata
Jagodzińska,
Kinga
Przybyszewska, Anna StrumińskaDoktór: Patologie społeczne. Rys
terminologiczny,
teoretyczny
i praktyczny (2014)
Nauczanie i uczenie się w działaniu pod
redakcją naukową M. Jagodzińskiej,
L. Tomaszewskiej, A. Głowali (2013)
Nowa jakość w edukacji? pod
redakcją naukową J. Piekarskiego,
L. Tomaszewskiej,
A.
Głowali,
M. Kamińskiej (2013)








Izabella Penier – An Outline of British
and American History (2014)
Pielęgniarstwo a rynek pracy. Wybrane
aspekty opieki pielęgniarskiej pod red.
M. Głowackiej (2014)
Przedsiębiorstwa, banki
i regiony w gospodarce
pod red. J. Grzywacza,
S. Kowalskiego (2014)
Przemiany
współczesnej rodziny.
III
Międzynarodowa
Konferencja
Studenckich
Kół
Naukowych pod red. S. Kowalskiego,
A. Schulz, D. Wardowskiego (2013)
Kinga Przybyszewska, Małgorzata
Jagodzińska: Projekt socjalny wobec
niedostosowanych społecznie. Skrypt
dla studentów (2013)
Maria
Szymańska:
Ćwiczenia
plastyczne w przedszkolu. Przyroda –
technika – ludzie. Konspekty (2013)
Ewa Wiśniewska: Projekt jako metoda
edukacyjna w teorii i praktyce
kształcenia elementarnego (2013)
Wymiar formalny i aksjologiczny
w praktyce edukacyjnej pod red.
A. Głowali,
M.
Kamińskiej,
M. Szymańskiej, L. Tomaszewskiej
(2013)
37
W kręgu nauki
Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Humanistycznych
i Społecznych PWSZ w Płocku „Społeczeństwo Edukacja Język” to
nowa propozycja czasopisma naukowego prezentującego aktualne
zagadnienia z wielu dziedzin, m.in. pedagogiki, neofilologii,
socjologii oraz psychologii. Ze względu na praktyczny charakter
kształcenia w szkole wyższej, przedstawiane tu treści oscylują
wokół problemów języka, jako narzędzia komunikacji w obliczu
nowych socjologicznych i technologicznych zapotrzebowań,
ukazują glottodydaktyczny, humanistyczny i społeczny kontekst
aktualnie prowadzonych badań naukowych, opisują nowe zjawiska
z pogranicza teorii i praktyki pedagogicznej.
Pierwszy numer ukazał się w 2013 roku.
Redaktorami serii są dr Ewa Chojnacka i dr Maria
Szymańska.
Czasopismo Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki
ukazuje się od 2002 roku. Do końca roku 2014 wydano 20 tomów.
Poszczególne tomy zwierają artykuły pracowników Instytutu Nauk
Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku oraz naukowców
z innych uczelni, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”
otrzymały 3 punkty w wykazie czasopism naukowych (lista B,
poz. 2549) zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku.
Redaktorami tej serii są prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz
i doc. dr inż. Sławomir Kowalski.
Dystrybucję publikacji
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
prowadzi
Biblioteka
Plac Dąbrowskiego2
09-402 Płock
tel. 24 366 54 00 w. 210, 211
38

Podobne dokumenty