harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr danuty

Transkrypt

harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr danuty
HARMONOGRAM PRZEBIEGU
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
DR DANUTY GIBAS-KRZAK
14 czerwca 2016 r.
złożenie w Centralnej Komisji wniosku o wszczęcie procedur habilitacyjnych przez dr Danutę
Gibas-Krzak – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
20 czerwca 2016 r.
informacja (pismo datowane na16.06.2016r.) z Centralnej Komisji o złożeniu przez dr Danutę
Gibas-Krzak wniosku o wszczęcie procedur habilitacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wniosku Centralnej
Komisji w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej przez Radę Wydziału
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
11 lipca 2016r.
1. uchwała Rady Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w sprawie wyrażenia
zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;
2. uchwała Rady Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w sprawie powołania
trzech członków do komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym:
- prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler (jako recenzent w postępowaniu
habilitacyjnym),
- prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (jako członekkomisji habilitacyjnej)
- prof. UAM dr hab.Magdalena Musiał-Karg (jako sekretarz komisji habilitacyjnej)
19 września 2016 r.
wpłynięcie pisma (datowanego na6 września 2016r.) z Centralnej Komisji z decyzją
o wyznaczeniu Komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr Danuty Gibas-Krzak w składzie:
1. prof. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski, przewodniczący komisji,
2. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz
komisji,
3. dr hab. Andrzej Dubicki, Uniwersytet Łódzki, recenzent,
4. dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski, recenzent,
5. dr hab. Radosław Fiedler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, recenzent,
6. prof. Ewa Bujwid-Kurek, Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie, członek komisji,
7. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek komisji.
28 września 2016r.
wysłanie pism do członków Komisji habilitacyjnej o powołaniu w skład komisji
w postępowaniu habilitacyjnym dr Danuty Gibas-Krzak wraz z dokumentacją.
8 listopada 2016 r.
nadesłanie recenzji przez dra hab. Jacka Wojnickiego
9 listopada 2016 r.
nadesłanie recenzji przez dra hab. Andrzeja Dubickiego
5 grudnia 2016 r.
nadesłanie recenzji przez prof. UAM dra hab. Radosława Fiedlera
7 grudnia 2016 r.
posiedzenie komisji habilitacyjnej