Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa

Komentarze

Transkrypt

Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
Odlewnictwo polskie
na tle odlewnictwa światowego
stan aktualny - tendencje
Jerzy J. Sobczak
Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek
Konferencja techniczno – szkoleniowa „Oszczędność energii i materiałów w produkcji innowacyjnych odlewów”
-1-
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
ŚWIAT – Produkcja odlewów 2014
• Wielkość globalnej produkcji odlewów
– 104,3 mln ton
• Wzrost w stosunku do roku 2013 – powyżej 1% (Fe – 0,4 %, MN 4%)
USA:
10,9 mln t.
UE:
13,9 mln t.
11,2%
Niemcy:
5,25 mln t.
Rosja:
4,2 mln t.
1,2%
2,4%
1,2%
Japonia* :
5,5 mln t.
Chiny:
46,2 mln t.
10,9%
* dane 2013
Brazylia:
2,74 mln t.
Afryka:
0,4 mln t.
Indie:
10,02 mln t.
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
3,8%
2,2%
-2-
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
ŚWIAT – Tendencje w produkcji odlewów 2000-2014
120 000
104 334
101 348 103 262
Wielkość produkcji w tys. ton
100 000
80 510
80 000
64 750
60 000
40 000
20 000
0
2000
2001
ogółem
2002
2003
żeliwo szare
2004
2005
2006
2007
2008
żeliwo sferoidalne i ciągliwe
2009
2010
2011
2012
staliwo
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
2013
2014
stopy aluminium
-3-
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
ŚWIAT - Produkcja odlewów w czołowych krajach na świecie – 2014
50 000
46 200
45 000
Wielkośś produkcji w tys. ton
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 884
10 000
10 021
5 247
5 000
4 200
2 737
2 631
2 025
1 750
1 729
1 062
0
* dane 2013
** dane 2011
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
-4-
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
EUROPA – Tendencje w produkcji odlewów 2000-2014
30 000
27 028
26 371
Wielkość produkcji w tys. ton
25 000
21 894
21 391 20 941
21 608
20 000
15 000
10 000
8 213
6 247
5 000
4 216
2 259
0
2000
2001
2002
produkcja odlewów w Europie
2003
2004
2005
żeliwo szare
2006
2007
2008
stopy aluminium
2009
2010
2011
2012
żeliwo sferoidalne i ciągliwe
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
-5-
2013
2014
staliwo
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
EUROPA – Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów
2000-2014 (z uwzględnieniem Polski)
9 000
8 000
Rosja
Wielkość produkcji w tys. ton
7 000
6 000
Niemcy
5 000
4 000
Francja
3 000
Włochy
2 000
Turcja
1 000
Polska
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Lata
2008
2009
2010
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
2011
2012
-6-
2013
2014
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
EUROPA – Udział w produkcji odlewów czołowych
producentów - 2014
Rosja
20%
Włochy
10%
Niemcy
24%
Francja
8%
Pozostałe
12%
Turcja
8%
Czechy
2%
Wielka Brytania
2%
Polska
5%
Hiszpania
5%
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
Ukraina
7%
-7-
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
EUROPA – Produkcja odlewów 2014
6 000
5 247
5 000
Wielkość produkcji w tys. ton
4 200
4 000
3 000
2 000
1 750
1 729
1 062
1 000
0
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
-8-
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
2013
2014
Niemcy
5 186 727
5 246 565
1,2
Rosja
4 100 000
4 200 000
2,4
Włochy
1 971 661
2 024 850
2,7
Turcja
1 543 000
1 750 000
13,4
Francja
1 748 166
1 729 518
-1,1
Ukraina
1 365 000
1 560 000
14,3
Hiszpania
1 107 529
1 141 741
3,1
Polska
1 048 900
1 061 950
1,2
Wielka Brytania
486 200
502 232
3,3
Czechy
408 358
401 500
1,9
Austria
316 795
317 954
0,4
Szwecja
285 200
261 100
-8,5
Słowenia
182 563
197 987
8,4
Węgry
179 889
194 764
8,3
Portugalia
138 927
156 429
12,6
Finlandia
77 703
70 320
-9,5
Szwajcaria
66 374
65 617
-1,1
Chorwacja
62 795
65 908
5,0
Norwegia
59 763
46 662
-21,9
Zmiana %
EUROPA
Zmiany w produkcji
2014:2013
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
-9-
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
EUROPA – Produkcja odlewów ze stopów żelaza 2014
4 500
4 114
4 000
3 738
Wielkość produkcji w tys. ton
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 400
1 394
1 164
1 000
1 130
1 006
709
500
0
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
- 10 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
EUROPA – Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2014
1 200
1 132
1 000
Wielkość produkcji w tys. ton
861
800
600
462
400
430
353
350
336
200
0
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
- 11 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
EUROPA – Produkcja odlewów ze stopów Al - 2014
1 200
Wielkość produkcji w tys. ton
1 000
994
800
723
600
400
335
300
297
280
200
0
* łącznie wszystkie stopy metali nieżelaznych
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
- 12 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
EUROPA - Wydajność w produkcji odlewów ze stopów żelaza 2014
20 000
Wielkość produkcji w tonach na odlewnię
18 000
Niemcy
16 000
14 000
Hiszpania
12 000
Francja
Słowenia
10 000
8 000
Włochy
Austria
6 000
Norwegia
Szwecja
Czechy
4 000
Polska
Portugalia
Szwajcaria
2 000
Finlandia
Węgry
W.Brytania
Turcja
0
0
20
40
60
80
Wielkość produkcji w tonach na pracownika
Źródło: CAEF – The European Foundry Industry 2014; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
100
- 13 -
120
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
EUROPA - Wydajność w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2014
4 500
Wielkość produkcji w tonach na odlewnię
Austria
4 000
3 500
Niemcy
3 000
Hiszpania
2 500
2 000
Norwegia
Francja
1 500
Polska
Węgry
1 000
Słowenia
Szwecja
Szwajcaria
500
W.Brytania
Włochy
Turcja
Finlandia
0
0
10
20
30
40
Wielkość produkcji w tonach na pracownika
Źródło: CAEF – The European Foundry Industry 2014; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
50
60
- 14 -
70
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2014
• Produkcja w Polsce w 2014 wzrosła o 1,2%
1200
1 036,8
1 048,9
1 062,0
2011
2012
2013
2014
979,0
1000
Wielkość produkcji w tys. toni
1 030,0
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
2005
2006
2007
2008
Lata
2009
2010
- 15 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
POLSKA - Produkcja odlewów w podziale na tworzywa 2013/2014
Tworzywo odlewu
Produkcja
Produkcja
Zmiana
w 2013
w 2014
2014/2013
w tonach
w tonach
w%
Odlewy staliwne
487 500
146 700
9 950
52 600
485 300
162 150
11 700
49 850
-0,5
10,5
17,6
-5,2
Razem odlewy ze stopów żelaza
696 750
709 000
1,8
Odlewy ze stopów aluminium
332 800
334 600
0,5
Odlewy ze stopów miedzi
6 450
6 950
7,8
Odlewy ze stopów cynku
8 400
7 540
-10,2
Pozostałe odlewy ze stopów metali nieżelaznych
4 500
3 860
-14,2
352 150
352 950
0,2
1 048 900
1 061 950
1,2
Odlewy z żeliwa szarego i stopowego
Odlewy z żeliwa sferoidalnego
Odlewy z żeliwa ciągliwego
Razem odlewy ze stopów metali nieżelaznych
PRODUKCJA ODLEWÓW OGÓŁEM
Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
- 16 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2014
ze stopów żelaza
600
Wielkość produkcji w tys. ton
500
żeliwo szare i stopowe
400
300
200
żeliwo sferoidalne
100
staliwo
żeliwo ciągliwe
0
2002
2003
2004
Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
2005
2006
2007
2008
Lata
2009
2010
2011
2012
2013
- 17 -
2014
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2014
ze stopów metali nieżelaznych
400
Stopy Al
2014:2013 - wzrost o 0,5%
2014:2008 – wzrost o 54%
2014:2002 – wzrost o 330%
350
Wielkość produkcji w tys. ton
300
stopy aluminium
250
200
150
100
50
pozostałe stopy metali
nieżelaznych
0
2002
2003
2004
Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
2005
2006
2007
2008
Lata
2009
2010
2011
2012
2013
- 18 -
2014
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
Zmiany wielkości produkcji i eksportu odlewów
w Polsce w latach 2002-2014
1200
1030
Wielkość w tys. ton
1000
1061,95
961
800
807
614,3
600
658,4
550
400
415
200
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lata
produkcja ogółem
Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
•
•
•
•
•
•
•
Udział eksportu w całkowitej
produkcji
2007 – 50,6 %
2008 – 57,2 %
2009 – 51,4 %
2010 – 52%
2011 – 59,6%
2012 – 59%
2013 – 58%
• 2014 – 62%
eksport
- 19 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów 2014
w Polsce, Europie i na świecie
46%
Polska
16%
38%
Europa
Świat
29%
44%
0%
10%
żeliwo szare
20%
5%
10%
27%
30%
żeliwo sferoidalne i ciągliwe
40%
staliwo
50%
60%
stopy aluminium
2%
32%
20%
15%
11%
70%
80%
90%
3%
3%
100%
pozostałe stopy metali nieżelaznych
Źródło: BRICS Foundry Conference 2015; Modern Casting Dec/2015, CAEF 2014, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
- 20 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
Polska specyfika (2014)
 Polska niezmiennie szesnastym
producentem odlewów na świecie,
ósmym w Europie,
piątym w Unii Europejskiej
 Piąte miejsce w Europie w produkcji
odlewów ze stopów metali nieżelaznych,
czwarte w produkcji odlewów aluminiowych
 Produkcja odlewów głównie dla motoryzacji
 > 90% odlewni należy do sektora MSP
 Sektor MSP produkuje ok. 40% produkcji
odlewów
 Dobra wydajność produkcji odlewów z metali
nieżelaznych, średnia w zakresie odlewów ze
stopów żelaza
 Wzrastający, chociaż niesatysfakcjonujący
stopień innowacyjności technologii
 Nastawienie proeksportowe
- 21 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
Ankiety statystyczne
 Instytut Odlewnictwa od lat gromadzi i analizuje dane statystyczne z zakresu
branży odlewniczej, charakteryzujące kondycję odlewnictwa w Polsce i na
świecie
 Instytut Odlewnictwa, pomimo braku finansowania z MG badań statystycznych
dotyczących branży odlewniczej, w dalszym ciągu prowadzi ankietyzację
odlewni w tym zakresie – sprawozdania IO-14
 Aby prezentowane dane w zakresie krajowej produkcji odlewów były wiarygodne
i rzetelne, zachęcamy Państwa do wypełniania ankiet i dostarczania do Instytutu
Odlewnictwa
- 22 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
Ankiety statystyczne – szczególne podziękowania
 ALMOT Mikołaj Sibora spółka komandytowa
 APAGBUMAD Sp. z o.o.
 ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.
 Odlewnia Żeliwa BOLIMÓW Karol Figat
 Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych SPOMEL
 Odlewnia Żeliwa LUBLIN Sp. z o.o.
 Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM S.A.
 Odlewnia Żeliwa WULKAN S.A.
 FAM Technika Odlewnicza Spółka z o.o.
 ODLEWNIE POLSKIE S.A.
 FEDERAL MOGUL Sp. z o.o.
 Oras Olesno Sp. z o.o.
 FERREX Sp. z o.o.
 P.P.U.H. ALCAST s.c.
 FOMET s.c. Irena Kuś, Jan Kuś
 PPHU GRACJA G. Kudaj
 HaCon Sp. z o.o.
 REMA S.A.
 KGHM ZANAM Sp. z o.o.
 SPOMASZ Odlewnia Żeliwa Sp. z o.o.
 Kielecka Fabryka Pomp BIAŁOGON S.A.
 Spółdzielnia Metalowo- Odlewnicza OGNIWO
 KRAKODLEW S.A.
 METALPOL WĘGIERSKA GÓRSKA Sp. z o.o.
 NEMAK POLAND Sp. z o.o.
 Odlewnia ŚWIDNICA Sp. z o.o.
 TEKSID IRON POLAND Sp. z o.o.
 UniMould Sp. z o.o.
 VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o.
 Odlewnia CEMA-MYSTAL Spółka z o.o.
 Warsztat Odlewniczy Ślusarstwo Usługowe P.E.R.K. MARNY s.c.
 Odlewnia ELZAMECH Sp. z o.o.
 Zakład Mechaniczno-Odlewniczy A.G.J.K. Karasek G.& Król K.
 Odlewnia KAW-MET Marek Kawiński
 Zakład Odlewniczy LEFEK-MILER-BANASIK Sp. z o.o.
 Odlewnia Metali Nieżelaznych ALUKAL s.c.
 Zakład Odlewniczy METAL-KOLOR
 Odlewnia MJM
 Zakład Produkcji Odlewniczej DOLMET s.c.
 Odlewnia SILUM sp. z o.o.
 Zakład Wyrobów Metalowych Odlewnia Metali SOWINEX
 Odlewnia Żeliwa DRAWSKI S.A.
 Odlewnia Żeliwa B. Lysko, M. Lysko, S. Lysko
 Zakłady STALMECH Spółdzielnia Pracy
- 23 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
Rokroczne dwujęzyczne wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa z zakresu
statystyki i prognoz rozwojowych odlewnictwa w kraju i na świecie
- 24 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
- 25 -
www.iod.krakow.pl
Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków, 11 grudnia 2015
Odlewnictwo jest błyskotliwe!
- 26 -
www.iod.krakow.pl

Podobne dokumenty