Regulamin dla gimnazjum

Transkrypt

Regulamin dla gimnazjum
Zaproszenie
Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele!
Gimnazjum Nr 4 Sportowe ZSOiS ma zaszczyt zaprosić Państwa szkołę do wzięcia udziału
w XX Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Wiem wszystko o Zielonej Górze”,
odbywającym się pod patronatem Prezydenta Miasta, przy współpracy Polskiego
Towarzystwa Historycznego.
Cele XX Międzyszkolnego Konkursu „Wiem wszystko o Zielonej Górze”:
- popularyzacja i poszerzanie wiedzy o historii miasta
- kształtowanie postawy szacunku dla dorobku mieszkańców Zielonej Góry i okolic
- pielęgnowanie tradycji związanych z naszym miastem
W bieżącym roku szkolnym odbędzie się XX edycja. Oceniane będę prace multimedialne
(Power Point)
Propozycje kierujemy do uczniów klas I-II gimnazjum – prosimy o przygotowanie 10minutowej prezentacji na temat „ Zielona Góra – dla każdego coś dobrego”.
Prezentacja:
- powinna zawierać maksymalnie 30 slajdów
- czas prezentacji: maksymalnie 10 minut przy ustawionym automatycznym przejściu slajdów
- należy do niezbędnego minimum ograniczyć efekty przejścia slajdów oraz wstawionych
obiektów
- zamiast szczegółowych opisów należy wprowadzić narrację do pokazu (audio lub video)
- prezentacja powinna zawierać dane autora oraz temat pracy
-plik należy nagrać na płytę CD w wersji PowerPoint 2000-2003
Prosimy o przesłanie maksymalnie dwóch prac z nazwiskiem, imieniem i klasą autora
do 11 maja 2016 roku na adres naszej szkoły: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 23.
11 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 podczas trwania festynu rodzinnego w naszej szkole
odbędzie się uroczysty finał XX Międzyszkolnego Konkursu „Wiem wszystko o Zielonej
Górze”, podczas którego zostaną wręczone nagrody wszystkim laureatom konkursu.
O wynikach i liście nagrodzonych osób powiadomimy szkoły odpowiednio wcześniej.
Liczymy na udział Waszej szkoły. Przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez
Prezydenta Miasta
Organizatorzy