gdzie szukać informacji o wyborach A2

Transkrypt

gdzie szukać informacji o wyborach A2
GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
O WYBORACH
W SWOJEJ GMINIE ?
§ Rozdział 5a Kodeksu wyborczego - gmina ma obowiązek udzielić wyborcy
niepełnosprawnemu wszelkiej informacji o wyborach
URZĄD G M IN Y
za pomocą poczty elektronicznej
telefonicznie
na stronie urzędu
osobiście
INFORMACJA
WYBORACH
obwieszczenia
na
sł upach ogłoszeniowych