KOMUNIKAT 1 Własne źródła, najmniejsze koszty. Energetyka

Komentarze

Transkrypt

KOMUNIKAT 1 Własne źródła, najmniejsze koszty. Energetyka
KOMUNIKAT 1
Własne źródła, najmniejsze koszty.
Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech
SGGW, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska
i Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w
Konferencji
Energetyka rozproszona i efektywność energetyczna
która odbędzie się w Warszawie
4 grudnia 2013 w godzinach 1000-1800
w Auli I Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Rakowiecka 30
Od lat Polska nie doczekała się polityki energetycznej, która zapewniałaby obywatelom bezpieczeństwo
dostawy energii elektrycznej oraz ciepła. Powoduje to, że średni czas przerw w dostawach energii
elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wynosi ponad 300 minut rocznie. W Niemczech jest
to niemal 20 razy mniej.
Najwyższy czas, żebyśmy sami, jako obywatele i konsumenci zajęli się zwiększeniem swojego
bezpieczeństwa energetycznego. Efektywnych i technicznych możliwości nie brakuje, a formy
organizacyjne są proste, jak dowodzi ich rozwój u naszych niemieckich sąsiadów.
W Niemczech energetyka rozproszona w ramach tzw. „Energiewende” (Przewrót energetyki) odgrywa
ważną rolę: już dziś jest w tym kraju ponad 2 000 000 gospodarstw domowych, które produkują energię
z mikroinstalacji korzystających z lokalnych zasobów odnawialnych.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń polskich i niemieckich dotyczących rozwoju energetyki
obywatelskiej, do której zalicza się nie tylko wytwarzanie energii, ale także jej efektywne
wykorzystywanie.
W Konferencji udział wezmą eksperci i praktycy z Niemiec i Polski, dysponujący doświadczeniem w tak
innowacyjnych dziedzinach jak: tworzenie i działalność spółdzielni energetycznych, czy też sposoby
funkcjonowania obywatelskiego operatora instalacji energetycznej.
W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane najnowsze technologie wspierające energetykę
rozproszoną, a także omówione ramy prawne, administracyjne i organizacyjne, które umożliwiły
dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej w Niemczech.
Konferencja będzie także platformą wymiany poglądów pomiędzy zaproszonymi prelegentami i
uczestnikami w trakcie debat panelowych.
Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie
swojego udziału do dnia 25 listopada 2013 roku na adres e-mailowy Katedry Ochrony Środowiska
SGGW: [email protected]
W kolejnym Komunikacie otrzymają Państwo szczegółowy program Konferencji.