Wzór - zgoda rodziców - Pwl, pzp

Transkrypt

Wzór - zgoda rodziców - Pwl, pzp
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………
w projekcie „Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą” współfinansowanym przez
Fundację „Przyjaciel z sercem” oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich .
data i miejscowość
……………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………….
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………
w projekcie „Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą” współfinansowanym przez
Fundację „Przyjaciel z sercem” oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich .
data i miejscowość
……………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………….
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………
w projekcie „Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą” współfinansowanym przez
Fundację „Przyjaciel z sercem” oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich .
data i miejscowość
……………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………….
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………
w projekcie „Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą” współfinansowanym przez
Fundację „Przyjaciel z sercem” oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich .
data i miejscowość
……………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………….