HARMONOGRAM GODZINOWY ZAJĘĆ KURSU W ROKU 2016

Transkrypt

HARMONOGRAM GODZINOWY ZAJĘĆ KURSU W ROKU 2016
HARMONOGRAM GODZINOWY ZAJĘĆ KURSU
W ROKU 2016/2017
PIĄTEK
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Czas trwania zajęć
16.00-16.45
16.50-17.35
17.45-18.30
18.35-19.20
19.25-20.10
Przerwa
5 minut
10 minut
5 minut
5 minut
SOBOTA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Czas trwania zajęć
9.00-9.45
9.50-10.35
10.40-11.25
11.30-12.15
12.35-13.20
13.25-14.10
14.15-15.00
15.05-15.50
15.55-16.40
Przerwa
5 minut
5 minut
5 minut
20 minut
5 minut
5 minut
5 minut
5 minut
NIEDZIELA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Czas trwania zajęć
9.00-9.45
9.50-10.35
10.40-11.25
11.30-12.15
12.35-13.20
13.25-14.10
14.15-15.00
15.05-15.50
Przerwa
5 minut
5 minut
5 minut
20 minut
5 minut
5 minut
5 minut
5 minut
HARMONOGRAM ZJAZDÓW
W ROKU 2016/2017
Przedmioty: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie, podstawy działalności gospodarczej,
przepisy ruchu drogowego, język angielski zawodowy
ZJAZD I- 23.09-24.09-25.09
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PIĄTEK
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
SOBOTA
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
NIEDZIELA
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Przep. ruchu dr.
Przep. ruchu dr.
Przep. ruchu dr.
Przep. ruchu dr.
ZJAZD II- 7.10-8.10-9.10
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PIĄTEK
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
SOBOTA
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
NIEDZIELA
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Przep. ruchu dr.
Przep. ruchu dr.
Przep. ruchu dr.
ZJAZD III- 21.10-22.10-23.10
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PIĄTEK
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
SOBOTA
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
NIEDZIELA
Przep. ruchu dr.
Przep. ruchu dr.
Przep. ruchu dr.
Prod. roślinna
Prod. roślinna
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
ZJAZD IV- 4.11-5.11-6.11
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PIĄTEK
Jęz. ang. zawod.
Jęz. ang. zawod.
Jęz. ang. zawod.
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
SOBOTA
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
NIEDZIELA
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Przep. ruchu dr.
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
ZJAZD V- 18.11-19.11-20.11
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PIĄTEK
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Jęz. ang. zawod.
Jęz. ang. zawod.
Jęz. ang. zawod.
SOBOTA
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
NIEDZIELA
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Prod. roślinna
Prod. roślinna
Prod. roślinna
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
ZJAZD VI- 2.12-3.12-4.12
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PIĄTEK
Jęz. ang. zawod.
Jęz. ang. zawod.
Jęz. ang. zawod.
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
SOBOTA
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
NIEDZIELA
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
ZJAZD VII- 16.12-17.12-18.12
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PIĄTEK
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Jęz. ang. zawod.
Jęz. ang. zawod.
Jęz. ang. zawod.
SOBOTA
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
NIEDZIELA
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
ZJAZD VIII- 13.01.2017-14.01-15.01
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PIĄTEK
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
SOBOTA
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
NIEDZIELA
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
ZJAZD IX- 27.01.2017-28.01-29.01
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PIĄTEK
Podst. dział. gosp.
Podst. dział. gosp.
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
SOBOTA
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. zwierzęca
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
Pr. roślinna
NIEDZIELA
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
Przep. ruchu dr
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie
Tech. w rolnictwie