Wycena aktywów kapitałowych na rynku z

Transkrypt

Wycena aktywów kapitałowych na rynku z
W ostatnich latach pojawiły się w literaturze opinie, że różnice w klasycznym i nieklasycznym podejściu do wyceny zacierają się z powodu zrozumienia i zaakceptowania faktu, że wolumen, transakcje,
płynność oraz efekty mikrostruktury rynku wpływają na ceny papierów wartościowych. Dopuszczenie
możliwości występowania zakłóceń w procesach transakcyjnych w pewnym sensie neguje tradycyjne
modelowanie wyceny aktywów, wymuszając niejako odpowiednie modyfikacje stosowanych modeli.
Szczegółowa analiza literatury przedmiotu potwierdza, że wśród najważniejszych (chociaż nie jedynych) przyczyn powstawania zakłóceń w procesach transakcyjnych należy wymienić tzw. problemy braku płynności. W szczególności są to: problem rozpiętości między oferowaną ceną sprzedaży
i kupna oraz inne szerzej rozumiane koszty transakcyjne, jak również niesynchroniczność transakcji
na danym rynku oraz pomiędzy rynkami, w skali międzynarodowej.
Konsekwencje występowania zakłóceń w procesach transakcyjnych mogą być bardzo poważne zarówno ze względów teoretycznych, jak i aplikacyjnych. Implikacje empiryczne są szczególnym przedmiotem zainteresowania praktyków rynku kapitałowego, do których możemy zaliczyć świadomych
inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Główną motywacją podjęcia tematu była potrzeba syntezy, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym, przenikających się wzajemnie na
rynku kapitałowym zagadnień dotyczących: (1) problemów związanych z wyceną aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych, (2) badania efektywności informacyjnej
rynku kapitałowego, w kontekście występujących na nim zakłóceń oraz (3) głównych przyczyn i podstawowych implikacji empirycznych zakłóceń w procesach transakcyjnych, rzutujących na przebieg
procesów formowania się cen aktywów kapitałowych. O ważności i aktualności poruszanego tematu
może też świadczyć tegoroczna (2013 r.) Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii, przyznana trzem
amerykańskim ekonomistom: prof. E.F. Famie, prof. L.P. Hansenowi oraz prof. R.J. Shillerowi, którzy zajmowali się m.in. omawianymi w książce zagadnieniami. Profesor Eugene F. Fama (1970)
podkreślił, że: „(…) a frictionless market in which all information is freely available and investors
agree on its implications is, of course, not descriptive of markets met in practice (…)”.
Książka została sfinansowana przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.
Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych
Joanna OLBRYŚ – doktor, prodziekan ds. nauki Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej
w latach 2008–2012. Kierownik własnego projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N113 173237, realizowanego w latach 2009–2011. Autorka ponad 60 publikacji
z zakresu finansów na rynku kapitałowym, w tym również publikacji w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym.
Joanna Olbryś
Wycena
aktywów
kapitałowych
na rynku z zakłóceniami
w procesach transakcyjnych
ISBN 978-83-7930-226-0
ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel. 22 851 45 61, 22 851 45 62
fax 22 841 98 91
www.difin.pl
Wycena aktywow-03a.indd 2-3
2013-12-15 11:05:54

Podobne dokumenty