Rohan F1 - Chemirol

Transkrypt

Rohan F1 - Chemirol
Rohan F1
Hodowca:
Odmiana:
Rejestracja:
Rapool - NPZ
Mieszańcowa zrestorowana w systemie MSL
Polska 2008 r.
Vice lider rynku
odmian mieszańcowych w Polsce w 2012 r.
Idealny na polskie pola!
Wysoki potencjał i bardzo dużą niezawodność plonowania wykazuje
w warunkach okresowych niedoborów wody i gleb mozaikowych.
Znakomita zimotrwałość i zdolności regeneracyjne roślin zapewniają
powodzenie uprawy.
Wartość
użytkowa
Plon nasion
Zawartość tłuszczu
Stabilne, na bardzo wysokim poziomie plonowanie,
w doświadczeniach porejestrowych COBORU
w latach 2011‑2012 42,1 dt/ha = 115% wzorca
Wysoka
Plon tłuszczu
Bardzo wysoki 19,7% dt/ha = 109% wzorca
(wg COBORU 2012 r.)
Profil agronomiczny
Cechy
rolnicze
Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin
Tolerancja
Optymalny do opóźnionego
40-50 szt. żywych nasion na m2
Średniowczesny
Średniowczesny
Rośliny wyższe w typie kompaktowym tworzące zwarty łan
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
Przezimowanie
Ocena stopnia (%) przezimowania
roślin odmian mieszańcowych rzepaku
ozimego w dośw. COBORU po zimie.
Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla
odmian mieszańcowych rzepaku
Rohan F1
Wyniki
 Średni plon nasion rzepaku
(% wzorca) w doświadczeniach
rejestrowych i porejestrowych
COBORU.
 Plon nasion odmian rzepaku
(% wzorca) w regionach kraju
w doświadczeniach porejestrowych
COBORU w latach 2011 i 2012.
plon w 2012 r.
plon w 2011 r.
Mrozoodporność
Ilość martwych roślin rzepaku (%)
odmian mieszańcowych
w doświadczeniach porejestrowych
COBORU po zimie.
Visby, Artoga współtworzą wzorzec dla
odmian mieszańcowych rzepaku.

Podobne dokumenty