Dzieci powodzian jadą na wypoczynek

Transkrypt

Dzieci powodzian jadą na wypoczynek
MOPS Dębica
Dzieci powodzian jadą na wypoczynek
Za kilka dni 50 dzieci powodzian z Dębicy, gminy Dębica oraz Zawierzbia wyjedzie na prawie
dwutygodniowy wypoczynek. Wyjazd nad morze i do Włoch jest organizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dębicy na zlecenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich
Organizacji Wiejskich.
MOPS w Dębicy otrzymał propozycję ze stowarzyszenia zorganizowania wyjazdu dzieci powodzian na
wakacje. 40-osobowa grupa pojedzie nad morze do miejscowości Rowy, 10-osobwa grupa do Włoch.
Oba wyjazdy są bezpłatne dla dzieci. Dębicka placówka pomocy społecznej zapewnia natomiast
transport nad morze oraz w przypadku wyjazdu do Włoch dowóz dzieci autokarem do granicy
państwa. We współpracy z Miejskim Zarządem Oświaty w Dębicy MOPS organizuje także fachową
opiekę wychowawców.
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich zajmuje się generalnie rzecz
biorąc pomocą społeczną dla dzieci z terenów wiejskich – informuje nas Marzena Socha, zastępca
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. – Jednak po klęsce powodzi, która
dotknęła nasz kraj w maju i czerwcu postanowili oni wspomóc także dzieci z terenów miejskich. Stąd
propozycja skierowana do nas organizacji wyjazdu dla dzieci powodzian. Rekrutacją dzieci na te
wyjazdy zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Każda propozycja musi być poparta odpowiednim
wywiadem i protokołem popowodziowym.
Na wakacje nad morze i do Włoch dzieci wyjadą w końcu przyszłego tygodnia. Pobyt trwa 10 dni oraz
dwa dni przeznaczone są na dojazd do miejsca wypoczynku. (aj)
1