Zadanie nr 4 - Przedszkole Miejskie nr 1 w Legionowie

Transkrypt

Zadanie nr 4 - Przedszkole Miejskie nr 1 w Legionowie
Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Olszankowa E, 05 – 120 Legionowo
[email protected],
strona internetowa – www.pm1.legionowo.pl
tel. - ( 0-22) 774 07 33 email-
Drogi Rodzicu oto zadanie na najbliższy tydzień 14.11-18.11.
Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem
Czas zabawy to dla rodzica okazja do przyjemnego spędzania czasu
z dzieckiem. Jeśli mamy dwoje dzieci, czas zabawy powinien zostać
wyznaczony dla każdego z nich. Technika zabawy polega na ustaleniu krótkich
i realnych odcinków czasu w ciągu dnia, które możemy poświęcić jednemu
dziecku (około 15-20 minut dziennie). Czas ten należy wyłącznie do dziecka:
rodzic nie patrzy kątem oka w telewizor, nie gotuje obiadu, nie odbiera telefonu.
Technika ta wymaga 8-12 tygodni regularnego stosowania.
Podczas zabawy jesteśmy z dzieckiem, otwarci na jego pomysły. Zadaniem dorosłego
jest towarzyszenie dziecku i poświęcanie mu uwagi, zauważanie pozytywów oraz
chwalenie. W czasie zabawy należy unikać wszystkiego co wiąże się z udzielaniem
wskazówek, wytykaniem błędów w postaci zawstydzania, krytykowania.
Jeżeli w czasie zabawy pojawi się niepożądane zachowanie, które nie grozi szkodą ani
krzywdą (np. nagły płacz, jęczenie) starajmy się je ignorować. Zachowajmy
obojętność, nie dajemy żadnych sygnałów mimiką (bez uśmiechu, krzywienia,
patrzenia się na dziecko) –dopóki nie zacznie się ono zachowywać właściwe.
Jeśli zachowanie ulega natężeniu jest trudne i niebezpieczne można krótko
przypomnieć zasadę („nie możemy się bawić dopóki rzucasz klockami”) i przerwać
zabawę do momentu dopóki dziecko nie poprawi zachowania.
Jeśli dziecko nie poprawi swojego zachowania i zachowuje się w sposób, w który
całkowicie nie akceptujesz np.: niszczy zabawki, depcze je, uderza siebie albo rodzica
należy natychmiast przerwać zabawę („nie możemy dalej się bawić ponieważ
niszczysz zabawki”). Zakończenie zabawy powinno być kategoryczne. Zapewnienie
dziecka, że to się nie powtórzy i przeprosiny nie są w stanie przywrócić wspólnej
zabawy („Czas zabawy na dziś już się skończył. Jutro się pobawimy. Mam nadzieję, że
będziemy mogli lepiej wykorzystać nasz czas niż dziś”).