PSP Kłonówek.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i

Transkrypt

PSP Kłonówek.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i
PSP Kłonówek.KST
Lp.
KSIĄŻ KA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Podst
j.m.
Poszcz
Elewacja docieplenie budynku, roboty zewnetrzne
1 KNR-W 4-01
Wymiana zu żytych rur spustowych z blachy na rury okr ąg łe z tworzyw
sztucznych o ś r. 75 mm - odcinki pionowe (DEMONTA Ż I PONOWNY
di 0536 -01
analogia
MONTAZ rur spustowych pyc)
57.2
im
2 KNR 4-01
d.1 0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,
gzymsów itp.z blachy nie nadaj ącej się do użytku
29
m
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
m2
29
m2
Rusztowania zewn ętrzne rurowe O wys.do 15 m
m2
5 KNR 2-02
cLi 0925-01
751.75
1 m2
Os łony okien folia polietylenowa
m2
239.45
m
Ocieplenie ś cian budynków z cegłypłytami styropianowymi gr. 10
cm metod ą lekką-mokr ą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elewacyjnej akrylowej z got. suchej mieszanki- ś ciany uzupełnianej
723.50
m2
1
71KNR 0-17
d.1 2610 _02
analogia
91 KNR 0-28
d.1 2624-06
10 KNR 0-28
d.1 2623-08
11 KNR 0-28
d.1 2629-02
57.200
29.0001
RAZEM
1
29.000
29.000
RAZEM
1
29.000
751.750
RAZEM
751.750
239.450
RAZEM
239.450
i M2
RAZEM
723.500
RAZEM
81.000
28.250
RAZEM
28.250
119.720
RAZEM
119.720
461.140
1
RAZEM
461.140
141.300
RAZEM
141.300
Przygotowanie pod łoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej akrylowej z im2
got. suchej mieszanki- ś ciany uzupełnianej (s łupy daszki, kominytaras)
81
8 KNR 0-17
d.1 2610-02
analogia
57.2001
RAZEM
I
4 KNR 2-02
d.1 1604-02
6i KNR 0-17
d.l 2610-02
Razem
m2
I
3 KNR 2-02
d.1 0506-02
I
rn 2
1m2
Ocieplenie ś cian budynków z ceg łypłytami styropianowymi gr. 10 cm
metod ą lekką-mokrą wraz z przyg. pod łoż a i ręczne wyk. wyprawy elewacynej tynki żywiczne (mozaikowej) o gotowej konystencji odpornej na
wpływy atm. gr 2,0 mm cokół murki oporowe, schody.
28.25
m2
Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na o ś cież ach szer. do 30
cm metod ą lekk ą wraz z przygotowaniem pod łoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
119.72
Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metod ą lekką w technologil DRWIT OUTSULATION - ochrona naroż ników
461.14
I M2
m2
m
m
Ocieplenie ś cian budynków metod ą lekką w technologii DRWIT - mon- m
taż listw startowych do pod łoż a z ceg ły
141.3
m
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.