MEN zapewnienia uczniom darmowe podręczniki uczniom klas I, II

Transkrypt

MEN zapewnienia uczniom darmowe podręczniki uczniom klas I, II
Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
MEN zapewnienia uczniom darmowe podręczniki uczniom klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej .
Kl. I
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autor
podręcznika
Religia
Jesteśmy w rodzinie Pana
Jezusa.
(podręcznik + karty pracy)
Red. Jan Szpet
Danuta Jackowiak
Wydawca
Numer
Data
ewidencyjny
dopuszczenia
w wykazie
Wydawnictwo
Św.
2011-05-09
Wojciecha
Poznań
AZ-1-01/10
Kl. II
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Religia
Kochamy Pana Jezusa
(podręcznik+karty pracy)
Autor
podręcznika
Wydawca
Numer
Data
ewidencyjny w
dopuszczenia
wykazie
Red. J. Szpet, D. Wydawnictwo
św. Wojciech, 11.06.2012
Jackowiak
Poznań
AZ-12-01/10PO-1/12
Kl. III
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autor
podręcznika
Religia
Przyjmujemy
Pana Jezusa podręcznik
Red. J. Szpet, D.
Jackowiak
Wydawca
Wydawnictwo św.
Wojciech, Poznań
Numer
ewidencyjny w
wykazie
AZ-13-01/10PO-1/13
Klasa IV
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autor podręcznika
Wydawca
Religia
Jestem
chrześcijaninem.
Red. J. Szpet D. Jackowiak
Wydawnictwo Św.
Wojciech, Poznań
Data
dopuszcze
nia
2011-05-09
Numer
ewidencyjny w
wykazie
AZ – 21-01/10P0-1/11
(podręcznik )
Klasa V
Przedmiot
Tytuł
Autor
Religia
Wierzę w Boga
(podręcznik)
Red. J. Szpet, D.
Jackowiak
Wydawnictwo
Wydawnictwo św.
Wojciech, Poznań
Numer dopuszczenia
AZ-22-01/10-PO-1/12
Klasa VI
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Nr dopuszczenia
Język angielski
Steps In English 3 (tylko
podręczniki)
Tim Salla, Paul A. Davies,
Sylvia Wheeldon, Paul
Shipton, Ewa Palczak,
Magdalena Szpotowicz
Oxford university Press
302/3/2011
Historia
Klucz do historii. Historia i
społeczeństwo. Podręcznik.
Szkoła podstawowa. Klasa 6
Wierzę w Kościół
Wojciech Kalwat,
Małgorzata Lis
Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne Sp.z o.o.
510/3/2014
Wydawnictwo św.
Wojciecha, Poznań
AZ-23-01/10PO/2/13
Religia
Red. Ks. Jan Szpet, Danuta
Jackowiak
Matematyka
Matematyka wokół nas
Podręcznik. Klasa 6
H. Lewicka,
M. Kowalczyk
Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne Sp.z o.o.
275/3/2014/
Język polski
Jutro pójdę w świat.
Klasa 6
Hanna Dobrowolska
Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne Sp.z o.o.
38/08
Gromek E., Kłos E., Kofta W.,
Laskowska E., Melson A.
Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne Sp.z o.o.
530/3/2014
Przyroda
Muzyka
Technika
Przyrodo, witaj!
Podręcznik dla klasy 6
szkoły podstawowej.
„Muzyczny świat” –
podręcznik cz.2 i ćwiczenia
cz.2
Technika. Część techniczna
Teresa Wójcik
Wydawnictwo MAC
Edukacja
U.Białka
OPERON
495/3/2014
203/08