W stronę samodzielności i niezależności TRENING KOMPETENCJI I

Transkrypt

W stronę samodzielności i niezależności TRENING KOMPETENCJI I
W stronę samodzielności i niezależności
TRENING KOMPETENCJI
I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
CO TO JEST??
Trening kompetencji i umiejętności społecznych jest szkoleniem, którego głównym
celem jest budowa i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym i przyszłej
pracy zawodowej osób.
Obejmuje zajęcia z zakresu:
• Komunikacji interpersonalnej
• Treningu asertywności
• Powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania
• Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
• Radzenia sobie ze stresem
• Zarządzania czasem
W ramach treningu przeprowadzone zostanie także szkolenie ,,UWIERZ W SIEBIE”!
Ma ono na celu budowę i podniesienie poczucia własnej wartości.
Dzięki szkoleniu nabędziesz wiedzy i umiejętności z zakresu:
• Analizy mocnych i słabych stron
• Zasad, wartości i celów
• Pozytywnego myślenia
• Poczucia własnej wartości
• Autoprezentacji
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty