Handel zagraniczny Izraela w czerwcu

Transkrypt

Handel zagraniczny Izraela w czerwcu
Handel zagraniczny Izraela w
czerwcu
2016-08-23 14:45:01
2
Czerwiec 2016, całkowity import towarów wyniósł 20.7 mld NIS, całkowity eksport wyniósł 15.1 mld NIS, deficyt
w handlu zagranicznym wyniósł 5.6 mld NIS.
Bilans handlowy w obrocie towarowym w styczniu-czerwcu 2016
Eksport towarów (bez statków, samolotów, diamentów oraz paliw) spadł o 13.0%. (spadek o 19.5% w styczniumarcu 2016).
Import towarów (bez statków, samolotów, diamentów oraz paliw) wzrósł o 12.6% w kwietniu- czerwcu 2016
(wzrost o 14.1% w styczniu-marcu 2016).
Deficyt w handlu (tylko towary) wyniósł w styczniu-czerwcu 2016 25.6 mld NIS (styczeń-czerwiec 2015 12.4
mld NIS).
Wymiana handlowa w czerwcu 2016 była pod wpływem wahań szekla w stosunku do innych walut świata.
Szekel spadł w stosunku do dolara o 1.1%, euro 0.4%, yena o 4.1% i franka o 1.8%. Kurs szekla wzmocnił się w
stosunku do funta szterlinga o 1.1%............
3