Zło enie wniosku o pozwolenie na budowę terminalu

Transkrypt

Zło enie wniosku o pozwolenie na budowę terminalu
20.05.2009
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
terminalu LNG w części lądowej
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac 12 maja 2009 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę części lądowej
terminalu LNG. Dokument został złożony przez projektanta – kanadyjską firmę SNC Lavalin Services Ltd.
w imieniu inwestora - Polskiego LNG sp. z o.o.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w ciągu 65
dni powinien podjąć decyzję w tej sprawie.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wyborze Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) możliwe b
ędzie rozpoczęcie prac budowlanych. Wybór GRI planowany jest w połowie 2010 roku.
Harmonogram prac zakłada uruchomienie terminalu LNG na przełomie 2013/2014.
Kontakt:
Polskie LNG sp. z o.o.
Bogna Bartkiewicz
Specjalista ds. PR
tel. 091 489 90 28
e-mail: [email protected]
GAZ-SYSTEM S.A.
Małgorzata Polkowska
Rzecznik Prasowy
tel. 022 220 17 55
e-mail: [email protected]
<- Wstecz do: Aktualności