Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Gliwice.10.05.2011r.
nr sprawy: 062/2011/TR
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Zamawiający:
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice
Zamówienie p.n.:
Zadanie nr 1 – część nr 1:
Wykonanie prac w zakresie konserwacji zieleni niskiej tj. koszenie trawy i przycinanie Ŝywopłotów
w rejonie ROM-4.
Zamawiający zawiadamia, Ŝe w dniu 05.05.2010 r. zawarta została umowa z firmą:
Zadanie nr 1 – część nr 1:
ALBA Ekoserwis Sp. z o.o.
41-922 Radzionków, ul. Sikorskiego 5