Lp. Miejscowość Lokalizacja drogi Płużenie (km) Stawka za km

Transkrypt

Lp. Miejscowość Lokalizacja drogi Płużenie (km) Stawka za km
Załącznik nr 14 do SIWZ (odśnieżanie ulic)
RAPORT PRACY Z DNIA......................
godzina wyjazdu: godz. ….................
godzina powrotu: godz. ….................
Lp.
Miejscowość
Lokalizacja drogi
Płużenie
(km)
Stawka
za km
Należność netto
Potwierdzam wykonanie usługi oraz stwierdzam zgodność danych w Raporcie pracy z
warunkami umownymi.
Zamawiający:
…...........................................................................
Wykonawca:

Podobne dokumenty