Obwieszcznie human - wybory do Rad Instytutów.pages

Transkrypt

Obwieszcznie human - wybory do Rad Instytutów.pages
OBWIESZCZENIE WYBORCZE
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza
wybory do Rad Instytutów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Wybory zarządza się w dniu 23 czerwca 2016r.
w godzinach 17.30 -18.00 w sali numer 007 w budynku Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-77.
W przypadku nie osiągnięcia wymaganej frekwencji, II tura wyborów odbędzie się tego samego
dnia w godz. 18.00 – 18.30.
Kandydatury na członków do Rad Instytutów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Szczecińskiego należy zgłaszać do dnia 9 czerwca 2016 roku do godziny 23:59.
Zgłoszenie kandydatury będzie następowało poprzez drogę elektroniczną (e-mail). W zgłoszeniu proszę podać dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, kierunek, rok studiów, instytut
oraz adres e-mail). Przyjęcie kandydatury nastąpi poprzez otrzymanie potwierdzenia zwrotnego od
Komisji Rewizyjnej URSD.
Zgłoszenie kandydatur należy wysłać na adres: [email protected]
Informacja o liczbie mandatów:
Instytut Filozofii
1 mandat
Instytut Pedagogiki
1 mandat
Instytut Politologii i Europeistyki
1 mandat
Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych
2 mandaty
Wyciąg z Ordynacji Wyborczej.
§16.
1. Wybory są równe, odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborcy biorą w nich udział osobiście na
podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej.
2. Każdy głosujący może oddać ważny głos, na co najmniej jednego kandydata, a maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów ma być obsadzonych w wyniku danych wyborów.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej URSD zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania między tymi kandydatami.