Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Transkrypt

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
1
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
zaprasza dzieci z Powiatu Brzeskiego do udziału w Programie
zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń
pneumokokowych w Małopolsce.
Do programu szczepień przystępujemy po raz drugi (w 2015 roku zaszczepiono prawie
100 dzieci) gdyż pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) – dwoinka zapalenia płuc
jest niebezpieczną bakterią zwłaszcza dla niemowląt i dzieci do 2 roku życia. Bakterie
te wywołują nie tylko zapalenie płuc, ale także zapalenie ucha środkowego, zapalenie
zatok, zapalenie spojówek. Najbardziej niebezpieczne są inwazyjne zakażenia
pneumokokowe czyli inwazyjna choroba pneumokokowa będąca przyczyną zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsy.
Szczepienia dzieci zameldowanych w Gminie Brzesko oraz Gminie Dębno i
urodzonych w latach 2013-2016 (które nie ukończyły 3 roku życia w dniu
przystąpienia do programu) realizowane są w:
1. Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
2. Ośrodku Zdrowia w Jadownikach, ul. Środkowa 2, w dniach: wtorek-środa 8:0013:00; czwartek 12:00-16:00
3. Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej 172, od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-17:00.
Jednocześnie informujemy, że dzieci zameldowane na terenie Gminy Brzesko i Dębno,
a zadeklarowane do innego lekarza POZ poza Ośrodkiem Zdrowia w Woli Dębińskiej i
Przychodnią Dziecięcą w Brzesku, także mogą skorzystać z darmowych szczepień
p/pneumokokom.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów: Poradnia Dziecięca
–Brzesko: 14 66 21 168, 14 66 21 316; OZ Jadowniki: 14 66 30533; OZ w Woli
Dębińskiej: 14 665 85 64.
Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 6 grudnia
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 1 / 8 -
26.09.2016
2
2016 r.
Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie
przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka na jego
realizację. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny
powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.
Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego,
Powiatu Brzeskiego oraz współfinansowany z budżetu Gminy Brzesko i Dębno.
Posted in Aktualności | No Comments »
Zapraszamy na bezpłatne badania USG piersi
Brzeskie Amazonki wraz z SP ZOZ w Brzesku zapraszają
kobiety, niezależnie od wieku, na bezpłatne badanie USG
piersi.
Badanie odbędzie się 24 września 2016r. (sobota) w godz. 8 – 13:00 w Pracowni
USG SP ZOZ w Brzesku (II piętro).
Posted in Aktualności | No Comments »
Nowocześnie wyposażona karetka przekazana do SP ZOZ
w Brzesku
Nowoczesny ambulans wraz z pełnym wyposażeniem
medycznym trafił do brzeskiego szpitala. Jest to jeden z
kilkunastu ambulansów zakupionych z budżetu państwa , który
zabezpieczał Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Nowy ambulans marki Mercedes model Sprinter 316 CDI, posiada kompleksowe
wyposażenie medyczne, między innymi:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 2 / 8 -
26.09.2016
3
●
●
●
●
●
●
●
●
Defibrylator lifepak 15 wraz z modemem do teletransmisji zapisu EKG do ośrodków
kardiologii inwazyjnej.
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 2(System kompresji klatki
piersiowej LUCAS2® służy zapewnieniu lepszych efektów reanimacji w przypadku
zatrzymania krążenia oraz ułatwieniu pracy służb ratowniczych. Urządzenie wykonuje co
najmniej 100 ucisków na minutę o głębokości 5 cm; a możliwość szybkiego jego
zastosowania minimalizuje przerwy w procesie resuscytacji)
Elektrokardiograf
Kapnometr
Pulsoksymetr
Respirator
Zestaw do tlenoterapii
Zestaw plecaków medycznych
oraz wiele drobnego sprzętu medycznego niezbędnego w pracy Zespołów Ratownictwa
Medycznego.
Ponadto Zespoły Ratownictwa Medycznego wraz z karetką otrzymały sprzęt
informatyczny oraz sprzęt łączności niezbędny do pracy w Małopolskim Systemie
Wspomagania Dowodzenia:
●
●
●
●
Tablet Getac f110
Drukarka
Moduł GPS (LOCATOR)
Radiotelefon
Ratownicy medyczny są bardzo zadowoleni z nowej karetki i nowoczesnego
wyposażenia, dzięki któremu na pewno zwiększą się szanse na przeżycie pacjentów
będących w stanie zagrożenia życia.
Dyrekcja brzeskiego szpitala i pracownicy Zespołów Ratownictwa Medycznego
dziękują za przekazany ambulans.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 3 / 8 -
26.09.2016
4
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 4 / 8 -
26.09.2016
5
Posted in Aktualności | No Comments »
Fotorelacja z wizyty Ministra Zdrowia w brzeskim szpitalu
Więcej o wizycie Ministra Zdrowia w TVP 3 Kronika Krakowska – relacja.
Galeria zdjęć z wizyty Ministra Zdrowia w brzeskim szpitalu (czytaj dalej)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 5 / 8 -
26.09.2016
6
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 6 / 8 -
26.09.2016
7
123456►
Posted in Aktualności | No Comments »
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 7 / 8 -
26.09.2016
8
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku- 8 / 8 -
26.09.2016