Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka

Transkrypt

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
Warszawa dn. ………….
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………………………………………………………………
na wycieczkę autokarową do Wymysłów pod Lasem
dnia 24.05. 2013 r.
…………….
Podpis rodziców/ opiekunów

Podobne dokumenty