Pobierz plik. Karta zgłoszenia.

Transkrypt

Pobierz plik. Karta zgłoszenia.
Impreza dofinansowana z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji
dla organizacji pozarządowych.
XII MICHAŁOWICKIE SPOTKANIA
ARTYSTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY
12 listopada 2016r.
KARTA ZGŁOSZENIA
1.Nazwa zespołu lub wykonawcy ………………………………………..
2. Imię Nazwisko ………………………………………………………….
/ dotyczy wokalistów /
3.Zespół................................. ……………………………………………
4. Imię i nazwisko choreografa ……................................ .........................
/dotyczy zespołów tanecznych/
5. Kategoria taneczna ………………………………...............................
6. Kategoria wiekowa …..................... lat………………………………..
/dotyczy zespołów tanecznych/
7. Tytuł(y) prezentacji …………………………………………………...
8. Czas trwania prezentacji (max. 4min) ………………..…………………
9. Liczba osób w zespole ……………………………………………….......
10. Adres i tel. choreografa
………………………………………........................................................................…
/dotyczy zespołów tanecznych/
11. Adres i tel. osoby kierującej zespołem
…...................................................................................................................................
12. Adres i tel. osoby opiekującej się wokalistą
…………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………
Kartę przesłać do 09 listopada 2016r.
e-mail:[email protected]
lub fax. (022) 398-88-27
Bądź na adres. Jarosław Gajek
Klub Sportowy „ZDROWIE”
ul. Św. Antoniego 2
05-816 Michałowice
Uwaga !!!
Nie dopuszczamy prezentacji wokalnych a-capella.