Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Transkrypt

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty – Koordynatora Kadr i Płac Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: -­‐ przeprowadzenie audytu obecnej struktury kadr oraz płac oraz zaproponowanie nowych rozwiązań organizacyjnych, -­‐ uczestnictwo w zespole zajmującym się wyborem i wdrożeniem nowego oprogramowania finansowo-­‐księgowego oraz kadrowo-­‐płacowego, -­‐ ocena poprawności zawieranych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, -­‐ weryfikacja aktualności obowiązujących regulaminów i zarządzeń dotyczących tematyki kadrowej oraz płacowej, -­‐ rozliczanie godzin pracy pedagogów, -­‐ korespondencja dotycząca zajęć wierzytelności (zajęcia komornicze), -­‐ obsługa programu Płatnik, -­‐ rozliczanie podróży krajowych i zagranicznych. Wymagania: -­‐ wykształcenie wyższe z zakresu administracji i zarządzania zasobami ludzkimi, -­‐ praktyczna znajomość prawa pracy, Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, -­‐ praktyczna znajomość programu Płatnik, -­‐ znajomość Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, -­‐ wysokie zdolności interpersonalne. Oferujemy: -­‐ stabilne warunki zatrudnienia, -­‐ pracę pełną wyzwań, -­‐ możliwość rozwoju osobistego. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-­‐mail: [email protected] Prosimy o dopisanie zdania : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02 Nr 101, poz. 926 ze zm.)” Termin przesyłania ofert upływa w dniu 17 grudnia 2014r. Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.