Więckowskiego 34 m 27 Przedmiar robót budowlanych

Transkrypt

Więckowskiego 34 m 27 Przedmiar robót budowlanych
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
ul. Więckowskiego 34 m 27 roboty budowlane
1
Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-01
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,
d.1 0701-04
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.82
2 KNR 4-04
d.1 0405-03
3 KNR 4-01
d.1 0108-09
4 KNR 13-23
d.1 0107-05
5 KNR 4-01
d.1 0108-10
6 kalkulacja
d.1 własna
2
7 KNR 0-19
d.2 0929-11
8 KNR 4-01
d.2 0920-20
9 KNR 4-01
d.2 1212-28
j.m.
12 Kalkulacja
d.2 własna
m2
m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
łość do 1 km
0.48
m3
Rozebranie oblicowań ścian z płytek
m2
4.67
m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- m3
dy następny 1 km
Krotność = 15
0.48
m3
Koszty składowania gruzu
t
0.79
t
Roboty budowlane i wykończeniowe
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
4.40
4.820
7.400
RAZEM
7.400
0.480
RAZEM
0.480
4.670
RAZEM
4.670
0.480
RAZEM
0.480
0.790
RAZEM
0.790
4.400
RAZEM
4.400
2.000
RAZEM
2.000
30.900
RAZEM
30.900
3.400
RAZEM
3.400
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
31.230
RAZEM
31.230
120.970
RAZEM
120.970
9.500
RAZEM
9.500
31.230
RAZEM
31.230
m2
m2
Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami
szt.
2
szt.
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred- m
nicy do 50 mm
30.90
m
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
szt.
1
szt.
Opinia kominiarska-wentylacja kuchni
szt
1
szt
m2
14 KNR 4-01
d.2 1204-08
m2
m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności
120.97
m2
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, m2
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
9.50
m2
16 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
d.2 202 1134-01
31.23
m2
17 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
d.2 202 1134-02
119.66
m2
-1-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25362 Użytkownik: Wroclawskie Mieszkania
4.820
RAZEM
m2
Rozebranie podłogi z paneli-analogia
Krotność = 0.5
7.40
13 NNRNKB
(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
d.2 202 1136-01
31.23
15 KNR 4-01
d.2 0716-02
Razem
m2
10 KNR-W 2- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie m2
d.2 02 1022-01 wykończone
3.40
m2
11 KNR 4-01
d.2 0322-02
Poszcz
m2
m2
119.660
Lp.
Podstawa
18 KNR 4-01
d.2 1204-01
19 KNR 4-01
d.2 1204-02
20 KNR 4-01
d.2 1206-05
21 KNR 2-02
d.2 1102-01
22 KNR 4-01
d.2 1209-14
23 KNR 4-01
d.2 1212-22
24 KNR 4-01
d.2 1212-40
Opis i wyliczenia
j.m.
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
sufitów
31.23
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
ścian
89.74
m2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian z dwukrotnym szpachlowaniem
29.92
m2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na ostro
16.20
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o
powierzchni do 0.75 m2
2
szt.
Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych -analogia
m2
6.25
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych
m
7.60
m
-2-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25362 Użytkownik: Wroclawskie Mieszkania
m2
m2
szt.
Poszcz
RAZEM
Razem
119.660
31.230
RAZEM
31.230
89.740
RAZEM
89.740
29.920
RAZEM
29.920
16.200
RAZEM
16.200
2.000
RAZEM
2.000
6.250
RAZEM
6.250
7.600
RAZEM
7.600