Najlepszy czas na działanie jest teraz!

Transkrypt

Najlepszy czas na działanie jest teraz!
ul. Kalwaryjska 69/9
30- 504 Kraków
telefon: +48 505 983 502
e-mail: [email protected]
www.dopasowaneszkolenia.pl
Najlepszy czas na działanie jest teraz!
2. SPRAWCA I OFIARA PRZEMOCY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM –
ROZPOZNANIE, WSPARCIE I PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU PRZEMOCY
Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności diagnozy środowiska szkolnego pod
kątem występowania w nim zjawiska przemocy wśród uczniów, zapoznają się z
metodami przeciwdziałania eskalacji tego zjawiska, neutralizowania sprawcy
przemocy, ochrony ofiary przemocy oraz kreowania środowiska szkolnego
wolnego od przemocy.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Procedura postępowania w razie ujawnienia na jej terenie występowania
przemocy.
2. Procedury pozwalające na przeciwdziałania eskalacji tego zjawiska.
3. Rozmowa z uczniem będącym ofiarą, sprawcą, świadkiem przemocy.
4. Tworzenie
atmosfery
szkolnej
postępowania.
Zapraszam do współpracy
Katarzyna Kusińska
Koordynator ds. Szkoleń
tel: 505 983 502
[email protected]
www.dopasowaneszkolenia.pl
wolnej
od
przemocy
–
metody