Kształtowanie postaw etycznych dziecka

Transkrypt

Kształtowanie postaw etycznych dziecka
AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY
Kształtowanie postaw etycznych
u dziecka
Prof. Ewa Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
6 października 2016 r.
Poznań 2016 / 1
Moralność z mlekiem matki, a dalej – równia pochyła ?
Co wiemy o agresji ,
JAK SOBIE Z NIĄ RADZIMY
Hamlin et al. (2007): wrodzona, niewyuczona zdolność do
zachowań prospołecznych, wspierających innych:
niemowlęta wolą kooperację od przemocy, rozpoznają
różnicę ! (Lind 2010)
3
Człowiek nie ma wrogów naturalnych
Nie potrzebuje ewolucyjnego mechanizmu „ucieczka albo
atak“
Ale wciąż go posiada !!!
JAK TWORZYMY SOBIE WROGÓW WŚRÓD
GATUNKU LUDZKIEGO ?
4
Mózg, biochemia, fizjologia :
5
STUDIUM PRZYPADKU (1)
DYSKUSJA Z PERSPEKTYWY RODZICA
6
AGRESJA A PRZEMOC
AGRESJA JAKO WYRAZ LUDZKIEJ BEZSILNOŚCI (GRY ROZUM ŚPI...) I
LĘKU PRZED ZAGROŻENIEM (INNY JAKO WRÓG)
SZYBKI LECZ SPOŁECZNIE DESTRUKCYJNY SPOSÓB
ROZSTRZYGANIA PROBLEMÓW
FORMY AGRESJI (WZBURZENIE, PATOS;
„Z ZIMNĄ KRWIĄ“)
EPIDEMIA: UDZIELANIE SIĘ I SPIRALA PRZEMOCY W
PRZEMOCOWYM/OPRESYWNYM ŚRODOWISKU
PRZEKRACZANIE GRANIC, RYZYKO, FANATYZM
FORMY PRZEMOCY (FIZYCZNA, POLITYCZNA, WERBALNA,
PSYCHICZNA, EMOCJONALNA, SYMBOLICZNA, RYTUALNA,
WIRTUALNA ITD.)
7
STUDIUM PRZYPADKU (2)
DYSKUSJA Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELA
8
SAMOKONTROLA ZACHOWANIA – PRAWO DO przeżywania
sprzecznych EMOCJI – PRAWO DO OPORU – PRAWO DO BUNTU –
PRAWO DO NIEPOSŁUSZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO –
właściwie i niewłaściwie rozumiana asertywność
O NADUŻYWANIU POJĘCIA „ADHD“
O ZŁAMANYM CHARAKTERZE
O SKUTKACH PASYWNEGO DOSTOSOWANIA SIĘ
O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA
O ĆWICZENIU REFLEKSYJNYCH I DYSKURSYWNYCH ZACHOWAŃ
ZAMIAST PRZEMOCY : MYŚLENIE MA PRZYSZŁOŚĆ !
9
STUDIUM PRZYPADKU (3)
DYSKUSJA Z PERSPEKTYWY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH
ROZWÓJ CZŁOWIEKA CZY MEDYKACJA/CYBORGIZACJA ?
JAK LEKI WPŁYWAJĄ NA OSOBOWOŚĆ, AUTONOMIĘ DECYZJI,
AUTENTYCZNOŚĆ, JAŹŃ I TOŻSAMOŚĆ
szczypta filozofii, etyka, RESOCJALIZACJA ?
10