MISTRZOWSKA SZKOŁA AKTORSKA im. ADAMA

Transkrypt

MISTRZOWSKA SZKOŁA AKTORSKA im. ADAMA
MISTRZOWSKA SZKOŁA AKTORSKA im. ADAMA HANUSZKIEWICZA
rozpoczyna dwumiesięczne weekendowe kursy z zakresu wystąpień publicznych i
poprawnej sztuki mówienia dla:
pracowników Urzędów Miast i Gmin, dziennikarzy oraz rzeczników prasowych instytucji
prywatnych i państwowych, a także osób zainteresowanych tą tematyką.
Program przewiduje m.in.
Zajęcia z techniki i wyrazistości mowy, sztuki mówienia, treningu interpersonalnego, technik
niewerbalnych, tajemnic poezji i prozy. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu:
improwizacji, wizerunku, logopedii medialnej oraz wykładowcy wyższych szkół teatralnych.
Cele szkolenia:
Uzyskanie kompetencji potrzebnych do swobodnego władania własnym głosem na poziomie
świadomości ciała jak i przekazu werbalnego. Kompleksowe przygotowanie do roli mówcy
w zakresie:





głos: siła, barwa, brzmienie
przekaz: ekspresja, wyrazistość, kultura słowa
wygląd i zachowanie podczas wystąpień publicznych: gest i mowa ciała,
trema – sposoby walki z nią
mikrofon jako narzędzie pracy
Korzyści:
Brzmienie głosu. Uzyskanie pełni brzmienia własnego głosu, odrzucenie blokad i
nienaturalnych naleciałości, nieestetycznych manier i przyzwyczajeń.
Ekspresja. Umiejętność świadomej pracy z tekstem, zdolność do utrzymania uwagi słuchacza
podczas całego wystąpienia.
Autoprezentacja. Kolejny krok na drodze do zwiększenia własnej wiarygodności i
zaprezentowania siebie w doskonałym świetle w świecie profesjonalistów.
Spokój i pewność siebie. Świadomość ciała i znajomość metod walki ze stresem.
Umiejętność pracy z mikrofonem. Mikrofon nie jest wrogiem oratora, to jego wielki
przyjaciel
Przyjemność, radość, relaks. Decydując się na współpracę z nami, dostajecie Państwo nie
tylko gwarancję usług na najwyższym poziomie, ale również doskonałej zabawy i miło
spędzonego czasu. Chcemy aby Państwo odczuli satysfakcję z pracy nad własnym głosem
i wymową, a także nabrali przekonania, że bycie mówcą może być pasją!
Kurs weekendowy obejmuje osiem weekendów (16 dni) i przewiduje 96 godzin nauki.
Wpisowe wynosi 200 zł.
Koszt kursu 800 zł miesięcznie od osoby.
Zapisy przyjmujemy pod adresem e-mail: [email protected]
Kurs kończy się uzyskaniem dyplomu.
Ilość miejsc ograniczona.