Niezależni członkowie Rady Nadzorczej BBI Development S.A.

Transkrypt

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej BBI Development S.A.
Niezależni członkowie Rady Nadzorczej BBI Development S.A.
Poniższa informacja została zamieszczona w celu uczynienia zadość zasadzie I.Z.1.2. Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW 2016 w związku z zasadami II.Z.3. - II.Z.6.
W oparciu o kryteria niezależności wskazane w Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej
2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących
członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) ustalono, że następujący
członkowie Rady Nadzorczej Emitenta spełniają kryteria niezależności:
1.
2.
3.
4.
5.
Paweł Turno
Maciej Matusiak
Rafał Lorek
Jan Rościszewski
Włodzimierz Głowacki
Członkiem Rady Nadzorczej, który nie spełnia powyższych kryteriów jest:
1. Maciej Radziwiłł

Podobne dokumenty