Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia przeglądu 5

Transkrypt

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia przeglądu 5
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia przeglądu 5-cio letniego części A
Centrum Targowo-Wystawienniczego
Spółka Targi Lublin S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu 5-cio
letniego części A Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie, przy ul. Dworcowej 11
- zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z
1994 Nr 89, poz. 414 z późn.zm.).
Budynek składa się z:
- hali targowo-wystawienniczej – pow. 2 900 m2,
- części biurowo-magazynowej – pow. 1 300 m2.
Teren można obejrzeć na stronie: http://vtour.targi.lublin.pl/
Termin nadsyłania ofert: 31 czerwca 2013 do godz. 15.00.
Termin wykonania przeglądu: 31 lipca 2013 r.
Płatność: 21 dni po otrzymaniu faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu
końcowego.
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub
papierowej na adres Spółki.
Oferta powinna zawierać cenę netto wykonania usługi oraz dokumenty potwierdzające
uprawnienia do przeprowadzenia przeglądu w danym zakresie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod nr 81 458 15 11 lub email: [email protected]