zobacz w wersji pdf

Transkrypt

zobacz w wersji pdf
Dolina Krzemowa
Grudzień 2006
Dolina Krzemowa rektora Pawłowskiego
Profesor Krzysztof Pawłowski 15 lat temu, otwierając Wyższą Szkołę Biznesu-National- Louis University w
Nowym Sączu, wyznaczył trend w biznesie edukacyjnym. Teraz chce otworzyć polską Dolinę Krzemową.
W nowosądeckiej dzielnicy Zabełcze zamierza uruchomić ośrodek badawczo-techniczy, w którym media, firmy
internetowe i IT, na co dzień konkurujące ze sobą, będą współpracować nad nowatorskimi technologiami lub
formami, które można wykorzystać w wirtualno-medialnym biznesie.
Chcą wymyślić coś podobnego do Google’a lub Skype’a. Badania są jednak kosztowne. Pawłowski
obliczył, że koszt przedsięwzięcia w latach 2007-2014 to prawie 126 mln Euro, 60 proc. tej kwoty zamierza
pozyskać z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
- Polska ma utalentowanych informatyków, ale brakuje wizjonerów sprawnie poruszających się w świecie
nowych technologii- twierdzi Bogusław Kułakowski, wiceprezes ITI ds. nowych technologii.-Będzie niezwykle
trudno ścigać się z podobnymi projektami na poziomie światowym. Ale kciuki trzymać trzeba-kwituje.
Forbes 12/2006, s.12 - źródło
1