Odnawialne źródła energii Semestr – wymiar godzin, punkty

Komentarze

Transkrypt

Odnawialne źródła energii Semestr – wymiar godzin, punkty
KIERUNEK:
ENERGETYKA
Tytuł przedmiotu:
Odnawialne źródła energii
Semestr – wymiar godzin, punkty:
V – W1, L1, P1; 3 pkt.
WYKŁADY: Rozwój energetyki odnawialnej. Sytuacja energetyczna świata. Zasoby energii
odnawialnej. Energia wód. Podstawowe typy elektrowni wodnych. Mała energetyka wodna
(MEW). Energia wiatru. Energia mórz i oceanów. Energia pływów. Energia fal. Energia
prądów oceanicznych. Energia powstająca w wyniku różnic zasolenia. Wykorzystanie ciepła.
Elektrownie słoneczne. Energia geotermalna. Energia ciepła wód oceanicznych. Ogniwa
słoneczne. Biomasa. Porównanie ekonomiczno-społecznych skutków wykorzystania różnych
odnawialnych źródeł energii. Możliwość rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.
LABORATORIUM: Wyznaczanie sprawności płaskiego cieczowego kolektora słonecznego.
Określenie sprawności kotła spalającego biomasę.
PROJEKT: Projekt instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
Dr inż. Sławomir Grądziel
Jednostka organizacyjna:
Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5)

Podobne dokumenty