Bezpieczeństwo wodne w budynkach

Transkrypt

Bezpieczeństwo wodne w budynkach
Gmina Fabianki - Gminny Serwis Informacyjny
Bezpieczeństwo wodne w budynkach - opracowanie Światowej
Organizacji Zdrowia
Autor: Administrator
17.02.2017 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku zachęca do zapoznania się z opracowaniem
Światowej Organizacji Zdrowia pt. „ Water safety in builidings”
nt. dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych). Prawa
autorskie do wskazanej publikacji przysługują Światowej Organizacji Zdrowia, natomiast prawa autorskie do tłumaczenia przysługują Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Przedmiotowe
opracowanie w sposób kompleksowy obejmuje szereg rozwiązań mających zastosowanie w obiektach tj. budynki mieszkalne, szpitale, inne podmioty
lecznicze, zakłady opieki nad osobami starszymi, ośrodki opieki dla dzieci, obiekty noclegowe (tj. hotele, pensjonaty, agroturystyka), obiekty sportowe. W przedmiotowym opracowaniu omówiono zadania i zakres odpowiedzialności stron biorących udział w planowaniu, projektowaniu, budowie i renowacji budynków, jak również w opracowaniu planów bezpieczeństwa wodnego i bieżącym utrzymaniu i obsłudze instalacji wodnych. Publikacja „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” opisuje kluczowe kwestie bezpieczeństwa wodnego w budynkach tj. zagrożenia, ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych budynków oraz ich specyfikacji.
Do pobrania:
Bezpieczenstwo wodne w budynkach http://www.fabianki.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 11:22