ZARZĄDZANIE I USLUGI SPOŁECZNE

Transkrypt

ZARZĄDZANIE I USLUGI SPOŁECZNE
MODUŁ SPECJALNOŚCI: Zarządzanie i usługi społeczne
Szczegóły przedm iotu
rok
Przedmioty modułu specjalności
semestr
ilość godzin
Form a
zaliczenia
ECTS
30
E
4
KOD
I
w ykładów
ćw . aud.
15
15
ćw . lab.
kon.
lab. Inf
sem .
lekt.
Razem
2
Zarządzanie usługami społecznymi
3
Usługi zdrowotne
30
30
E
4
3
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
30
30
Z
4
4
Rewitalizacja społeczna
15
15
Z
2
4
Logistyka usług społecznych
15
15
Z
2
120
p. ECTS:
16
II
moduł specjalności:
godzin:

Podobne dokumenty