Szycie uszkodzeń mięśni szkieletowych J. F. Kragh Jr, S. J. Svoboda

Transkrypt

Szycie uszkodzeń mięśni szkieletowych J. F. Kragh Jr, S. J. Svoboda
Szycie uszkodzeń mięśni szkieletowych
J. F. Kragh Jr, S. J. Svoboda, J. C. Wenke, J. A. Ward, T. J. Walters
From Brooke Army Medical Centre, Fort Sam Houston, Texas, USA
Naszym celem było porównanie właściwości biomechanicznych różnych metod
szycia rozciętych mięśni szkieletowych, w celu określenia najlepszej z nich.
Przetestowano szew Kesslera oraz kombinację Masona-Allena ze szwami
obwodowymi.
Poszczególne rodzaje szwów testowano na brzuścu mięśnia czworogłowego uda
świni, napinając je mechanicznie.
Wykonywano pomiary maksymalnych obciążeń i naprężeń, rejestrowano także
sposób rozerwania. Obciążenia wytrzymywane przez szwy Kesslera okazały się
znacząco niższe, niż te, utrzymywane przez kombinacje szwów. Wszystkie szwy
Kesslera oderwały się podłużnie od mięśnia. Wszystkie kombinacje szwów nie
zerwały się, a jedynie rozciągnęły.
Nasze badanie wykazało, ze lepszą metodą szycia mięśni jest stosowanie kombinacji
szwów.
J Bone Joint Surg [Br] 2005;87-B:1303-5.

Podobne dokumenty