Wzór zamówienia drzwi projekt pl

Transkrypt

Wzór zamówienia drzwi projekt pl
ul. Naftowa 4, 65-705 Zielona Góra
tel. +48 68 451 96 20
Zamówienie drzwi
NR .............................................................
Dane firmy do faktury / Płatnik: (Zawsze proszę przystawić pieczęć firmową!)
EMAIL:
[email protected]
FAX:
+48 68 451 96 54
Miejsce odbioru:
Nazwa..............................................................................................................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................................................................................................
Nazwa ......................................................................................................
Adres ......................................................................................................
....................................................................................................................
NIP. :........................................................tel: ............................................................e-mail: ....................................................................................
nazwa
Classic
Royal
Premium
Avantgarde
S tandard
kolor
Brąz
Biały
Orzech
Złoty Dąb
Orzech
Otwór 860/2010 960/2010 1050/2010 1200/2010 860/2010
montaż.
mm
mm
mm
mm
mm
960/2010 mm
1050/2010
mm
860/2010
mm
960/2010
mm
860/2010 960/2010 1050/2010 1200/2010
810/2010 mm
mm
mm
mm
mm
wariant
ilość
nazwa
Classic Visage (witraż)
Royal Visage (witraż)
kolor
Brąz
Biały
Premium Visage (witraż)
Orzech
Otwór 960/2050 1050/2050 1200/2050 1400/2050 960/2050 1050/2050 1200/2050 1400/2050
montaż.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
960/2050
mm
1400/2050
mm
Avantgarde Visage (witraż)
Optimum
Złoty Dąb
Orzech
960/2050 1050/2050 1200/2050 1400/2050
960/2010 mm
mm
mm
mm
mm
Wariant
Ilość
Dodatki
(Tu proszę wpisać wszystkie dodatki, akcesoria, części itp.) W przy padku zamówień dotyczących modelu Visage 140 prosimy o kontakt w sprawie dostęp ności.
Transport Hurtownik gratis lub
express (3 dni) – dopłata zgodnie z ofertą
(iepotrzebne skreślić)
Dostawa
zew.
A
wew.
Drzwi otwierane do wew. lewe
…..............................................
(data)
zew.
B
wew.
Drzwi otwierane do wew. prawe
wew.
C
zew.
Drzwi otwierane na zew. lewe
............................................................
(pieczątka firmy)
D
wew.
zew.
Drzwi otwierane na zew. prawe
…..........................................................................
(podpis osoby składającej zamówienie)