TECHNIK FARMACEUTYCZNY l.p. Nazwisko i imię zdającego l.p.

Komentarze

Transkrypt

TECHNIK FARMACEUTYCZNY l.p. Nazwisko i imię zdającego l.p.
ZDAJĄCY ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
KWALIFIKACJE
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
SALA NR 320
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nazwisko i imię zdającego
Wesołowska Iga Dominika
Pietrzak Irena Magdalena
Jabłońska Kamila Lucyna
Sobolewska Kamila
Brończyk Karolina
Rogozińska Karolina
Gwiżdż Katarzyna
Mikołajczak Katarzyna
Burak Krzysztof Kamil
Meller Mariusz
Moretti Marta
Pawlak Marta Marianna
Badtke Sylwia Katarzyna
Wolska Monika
Morawska Natalia
Nowak Natalia
Stanisławska Natalia
Marciniak Patrycja Maria
Jarosz Paulina Anna
Brończyk Sylwia
SALA NR 321
l.p.
Nazwisko i imię zdającego
1.
Kołodziejczak Agata Weronika
2.
Skwara Aleksandra
3.
Zielińska Aleksandra
4.
Gelert Angelika
5.
Kaniewska Anna Maria
6.
Grol Barbara Marta
7.
Nowakowska Daria
8.
Babińska Dorota
9.
Binkowska Elżbieta Stanisława
10.
Dreliszak Elżbieta