ZP/5/TG/09 Serwis opon w pojazdach służbowych Komendy

Transkrypt

ZP/5/TG/09 Serwis opon w pojazdach służbowych Komendy
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/7483,ZP5TG09-Serwis-opon
-w-pojazdach-sluzbowych-Komendy-Powiatowej-Policji-w-Tarnowsk.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 12:29
ZP/5/TG/09 Serwis opon w pojazdach służbowych
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach i
jednostkach podległych
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu 76.5 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 110 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 78 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie 66.5 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa projekt 81.5 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 66 KB
Metryczka
Data publikacji 17.11.2009
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Tarnowskie Góry
Osoba udostępniająca informację:
Cecylia Jaśniewiicz Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Cecylia Jaśniewiicz

Podobne dokumenty