Pionierskie prace w kraju, w którym zaczyna się raj

Transkrypt

Pionierskie prace w kraju, w którym zaczyna się raj
26
40
Jednostki STRABAG / STRABAG w Kolonii pokazuje twarz(e)
Projekty / Step projekt odprowadzania ścieków
Jak pracą zespołową
promujemy markę
Krok w przyszłość
Abu Dhabi
t eams
10
Magazyn
STRABAG SE
Nr 2
2014
Temat z okładki / Elektrownia wodna Alto Maipo
Pionierskie prace w kraju,
w którym zaczyna się raj
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 1
29.10.14 15:16
02
Spis treści
www.strabag.com
09
Aktualności / Concordia
Wdzięczność ludzi
stwarza niezapomniane
momenty
18
Ludzie w STRABAG / MY CAŁKIEM PRYWATNIE
Przedstawiamy:
STRABAG Teams
Projekty / Zakład zagospodarowania odpadów
Śmieci zielonym
źródłem energii
32
24
Jednostki STRABAG /Kształcenie uczniów
W planie kształcenia: Praktyka,
porady oraz tworzenie zespołu
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 2
29.10.14 15:16
dów
teams. Nr 2 / 2014
Spis treści
Aktualności
05
STRABAG Artaward International 2014
Abstrakcja z powiewem sztuki konceptualnej
jako nowy zwycięstwa konkursu
06Wzory dokumentów
Samodzielne tworzenie lay-outów wg.
standardów komunikacji wizualnej
Projekty
30
34
36
Rada zakładowa koncernu STRABAG
Pracownicy firmy STRABAG pomagają
ofiarom powodzi na Bałkanach 09Concordia
Wdzięczność ludzi stwarza niezapomniane
momenty
Temat z okładki
10Elektrownia wodna Alto Maipo
Pionierskie prace w kraju, w którym zaczyna
się raj
Ludzie w STRABAG
18
My całkiem prywatnie
Prezentujemy: STRABAG Teams
Jednostki STRABAG
22
BRVZ IT Serwis użytkowników
Serwis na wysokim poziomie dzięki pracy
na zasadzie Team-in-Team
Stadion Rapid
STRABAG buduje nowy stadion dla SK Rapid
35Naprawa trasy kolejowej
Największą prędkością przez Słowację
07Zarządzanie wiedzą
Wspólnota rośnie
08
Kwatera miejska Milaneo
Mega-projekt w sercu Stuttgartu
32Zakład zagospodarowania
odpadów
Odpady jako zielone źródło energii
06Przedsiębiorstwo budowlane 2014
Idealnie do siebie dopasowane
07Nagrody
Deszcz czeskich nagród
03
Fabryka LEGO
Fabryka przyszłości przyprawia dzieci o
szybsze bicie sercan
37Cityhouse Schwechat
Trzy architektury – dwie kondygnacje w
podziemiu – jeden projekt
38EFKON
13 lat pracy zespołowej: To więcej niż tylko
stosunki handlowe
40
STEP projekt odprowadzania ścieków
Krok w przyszłość Abu Dhabi
42
Trasa średnicowa w Zurychu
Szwajcarska precyzja – tajemnica sukcesu
w budowie obiektów mostowych na liniach
kolejowych
Specjalne
44Nasze ulubione miejsca
Warszawa: moje miasto
46Wycieczki firmowe
Ruszamy na słoneczne południe
47
STRArun
Premiera pierwszego biegu STRABAG
23Centralny Dział Techniczny
Przyszłościowa technologia budowlana
do wypróbowania
24
Kształcenie uczniów
W planie kształcenia: praktyka, porady i
tworzenie zespołu
25IQM/HRD
Duża odpowiedzialność: Bezpieczeństwo
pracy i ochrona zdrowia
26
STRABAG Kolonia pokazuje twarz(e)
Jak pracą zespołową promujemy markę
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 3
44
Specjalne / Nasze ulubione miejsca
Warszawa:
moje miasto
29.10.14 15:16
04
Słowo wstępne
www.strabag.com
Szanowni Państwo,
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
w minionych miesiącach udało nam się z sukcesem wprowadzić w
życie nasze nowe motto TEAMS WORK., które krótko i jasno wyraża
naszą wizję oraz cele strategiczne, ale także przyciąga uwagę, by tym
samym rozwinąć osobowość naszego przedsiębiorstwa. Oczywiście
nie da się wszystkiego załatwić z dnia na dzień – wprowadzenie
czegoś nowego na całym obszarze tak, aby stało się częścią dnia
codziennego, a przede wszystkim, aby żyło, wymaga czasu. Mimo
to udało nam się w krótkim czasie wiele osiągnąć.
Równolegle budownictwo infrastruktury w Niemczech podjęło działania
zmierzające do ujednolicenia marki „STRABAG”. Firmy, które
powitaliśmy w poprzednich latach w koncernie, tym samym także
na zewnątrz będą widoczną częścią koncernu STRABAG (od str. 26).
Za jednolitą prezentacją marki stoi idea, aby koleżanki i koledzy czuli
się częścią dużego zespołu, który może wiele osiągnąć w krótkim
czasie. Ten związek, oraz strategia szerokiej prezencji w regionach i
działach stanowią dwa istotne filary zapewniające – np. mimo kryzysu
na Ukrainie – zachowanie naszej siły gospodarczej.
Thomas Birtel
Prezes Zarządu STRABAG SE
Fakt, że dobrze funkcjonujące zespoły tworzą wspaniałe rzeczy,
pragniemy udowodnić także w praktyce. Dlatego w ostatnim wydaniu
wezwaliśmy do udziału w STRABAG Teams Award. W odpowiedzi
wpłynęły 22 nominacje dla nadzwyczajnej pracy zespołowej. W
rubryce „Ludzie w STRABAG” prezentowane będą niektóre zespoły
reprezentujące wszystkie nadesłane nominacje – niezależnie od
przy­znania im ewentualnej nagrody (od str. 18). Ich osiągnięcia
odzwierciedlają nasze wartości – jesteśmy z tego dumni. W gronie
zarządu wkrótce zdecydujemy, które nominacje zostaną nagrodzone
naszymi trzema nagrodami. Nie będzie to łatwa decyzja, ponieważ
wszystkie zespoły są zwycięzcami. Wynik w najbliższym czasie
ogłosimy na łamach STRAnet, a następnie opiszemy w wiosennym
wydaniu teams.
W temacie z okładki (od str. 10) tym razem wybieramy się do Chile.
Jako europejski koncern budowlany, co prawda pracujemy na
całym świecie, jednak niewiele osób wie o naszej działalności w Chile.
W kraju, „gdzie kończy się świat”, od dłuższego czasu swoje
przedstawicielstwo ma co prawda koncernowa spółka córka Züblin,
nazwa STRABAG wymagała jednak jeszcze rozpropagowania.
Dzięki fachowości oraz wielkiemu osobistemu zaangażowaniu naszych
koleżanek i kolegów udało nam się przekonać o naszych umiejęt­
nościach podczas realizacji projektu budowy największej elektrowni
wodnej kraju „Alto Maipo”. Jest to kolejny dobry przykład na to, co
można osiągnąć dzięki świetnej pracy zespołowej.
Wasz
Thomas Birtel
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 4
29.10.14 15:16
teams. Nr 2 / 2014
Aktualności
05
STRABAG Artaward International 2014
Abstrakcja z powiewem sztuki konceptualnej
nowym zwycięzcą konkursu
Ustanawiając nowy rekord uczestników tegoroczne laureatki i
laureaci STRABAG Artaward International zachwycili jury nowymi
rozwiązaniami w sztuce abstrakcyjnej.
Austria. Redukcje i wycięcia, fragmenty i ślady, jasna
powierzchnia z błyszczącymi szczegółami – takimi
słowami można opisać obrazy Anny Khodorkowskiey,
laureatki STRABAG Artaward International 2014.
„Rosyjska artystka wybiera z prospektów reklamowych i
plakatów szczegóły, które w swych obrazach przerabia
na abstrakcyjne kompozycje. Tworzy kolaże z wyrwa­
nych kawałków papieru, względnie przetwarza je na
malowniczo kolorowe znaki o delikatnych barwach i
przenosi je na – w większości niezagruntowane - płótno.
Formy łączą się w polu obrazu z istniejącymi, malowniczo
wypracowanymi śladami płótna i resztkami środka
wiążącego w kompozycje, które często budzą skojarzenia
krajobrazowe”, tak wiedeńska teoretyk sztuki Anja Werkl
opisuje prace artystki.
Anna Khodorkowskaya, dzięki swoim obrazom pokonała
927 artystek i artystów – co samo w sobie stanowi
nowy rekord w zakresie liczby uczestników. W ramach
Podczas wręczenia
nagrody przez pana
Thomasa Birtel Anna
Khodorkovskaya
miała wszelkie powody
do radości, w końcu
STRABAG Artaward
International zalicza się
do najwyżej dotowanych
prywatnych nagród
artystycznych Austrii.
wstępnego jury online siedmioosobowy skład fachowego
jury przejrzał wszystkie nadesłane prace i nominował
niezależnie 93 artystki i artystów. 24.4.2014 r. miało
miejsce posiedzenie międzynarodowego profesjonalnego
jury, pochylającego się nad 279 nadesłanymi oryginalnymi
pracami. Tutaj, wśród wstępnie wybranych pięciu osta­
tecznie nominowanych prac, obroniły się cztery artystki.
Podczas uroczystego wręczenia nagród 26.6.2014,
oprócz nagrody dla Anny Khodordovskiey przyznano
także nagrody uznania Austriaczce Doris Theres Hofer,
Rumunce Iulii Sorinie Nistor, Rosjance Maszy Sha oraz
Austriakowi Peterowi Jellitschowi. „Ogólnie nadesłane
prace odzwierciedlały szerokie spektrum stylów oraz
tematów, jakie niesie ze sobą międzynarodowa nagroda
artystyczna”, mówi Tanja Skorepa, kierownik Forum
Artystycznego STRABAG. Oczekujemy z radością wraz z
Forum Sztuki STRABAG na wystawę autorską laureatek
i laureatów oraz na ich warsztaty w STRABAG Artstudio
w Wiedniu!
Po raz
pierwszy
cztery kobiety
wśród top 5!
Sztuka Anny
Khodorkowskiey
imponuje abstrakcyjnymi
kompozycjami.
Od lewej do prawej: Doris Theres Hofer, Anna
Khodorkovskaya, Peter Jellitsch, Iulia Sorina Nistor,
Masha Sha, Julia Schuster, Wilhelm Weiss,
Thomas Birtel, Tanja Skorepa
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 5
KONTAKT:
Tanja Skorepa oraz Julia Schuster,
STRABAG Forum Sztuki
29.10.14 15:16
06
Aktualności
www.strabag.com
Wzory dokumentów
Samodzielne tworzenie lay-outów
Kiedy szczególnie liczy się czas…nowe wzory dokumentów wg
aktualnych standardów komunikacji wizualnej są do dyspozycji.
Świat. Aby zapewnić jednolitą prezentację koncernu i
zachować osobowość naszego przedsiębiorstwa,
koniecznym jest, abyśmy zwracali uwagę na jednolitość
tworzonych przez nas dokumentów – wewnętrznie jak i
na zewnątrz. Szczególnie w fazie prekwalifikacji wszystko
musi się odbywać nieco szybciej, kiedy musi zostać
Niech Państwo
sprawdzą sami:
STRAnet/Konzern/
Konzernkommunikation/Präsentation/Office-Vorlage
złożona dokumentacja przetargowa wraz z formularzami
danych: Ale także w trakcie innych procesów są tworzone,
bądź aktualizowane istotne dokumenty. Aby zaoszczędzić
Państwu czasu i dać możliwość dokonywania samo­dziel­
nych zmian, w nowym lay-oucie TEAMS WORK.zostały zaprojektowane nowe wzoru. Za pomocą takich
szablonów mogą Państwo sami przygotowywać różne
dokumenty. Najlepiej, jeśli wejdą Państwo natychmiast
do STRAnet i sami poznają nowy Corporate Design.
Profesjonalne wsparcie zapewnia jednak nadal nasz zespół
graficzno-redakcyjny.
KONTAKT:
Tanja Förster, Komunikacja Koncernu
Przedsiębiorstwo budowlane 2014
Idealnie do siebie dopasowane
STRABAG w kategorii budownictwa lądowego, drogowego oraz
inżynieryjnego pokonał 22 uczestników.
Niemcy. STRABAG AG Kolonia w „Oskar von Miller
Forum” w Monachium został wybrany najlepszym
„Przedsiębiorstwem Budowlanym roku 2014” w kategorii
budownictwa lądowego, drogowego oraz inżynieryjnego.
Odbywający się dorocznie i obejmujący całe Niemcy
konkurs „Przedsiębiorstwo budowlane roku”, organizo­
wany wspólnie przez „tHIS- das Fachmagazin für
erfolgreiches Bauen” oraz Politechnikę w Monachium,
odznacza firmy za wyjątkowe procesy projektowe
oraz budowlane, dobre zarządzanie organizacją robót
branżowych, czy wysoką jakość robót. STRABAG AG
zabłysnął przede wszystkim w zakresie akwizycji nowych
zleceń, orientacji na klienta, zakupów oraz zaopatrzenia,
zarządzania jakością oraz zaangażowania w sprawy
Corporate Social Responisibility oraz zrównoważonego
rozwoju. Wypowiedź Jörga Eschenbacha, członka zarządu
STRABAG AG: „Cieszymy się z tej nagrody. Sukces
postrze­gamy nie w wielkości projektu, a w umiejętności
perfekcyjnego dopasowania pracy wszystkich uczest­ni­
ków przedsięwzięcia, dla osiągnięcia optymalnego
wyniku.”
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 6
Z lewej do prawej: Jörg Eschenbach oraz Stefanie Harteis wspólnie z
Eutenem Schitzem z Fachmagazin tHIS, podczas rozdania nagród.
KONTAKT:
Birgit Kümmel, Komunikacja Koncernu
29.10.14 15:16
Aktualności
teams. Nr 2 / 2014
07
Nagrody
Deszcz czeskich nagród
Pełen sukcesów bilans: Najlepsza Firma Budowlana roku 2013, Obiekt
Budownictwa Komunikacyjnego roku 2013, Kierownik Budowy roku 2013.
Czeskie przedsiębiorstwo
STRABAG a.s. otrzymało
za swoją działalność wiele
nagród
Czechy. DPrezesowi zarządu STRABAG a.s., Jaroslavowi
Katzerowi przypadło zaszczytne zadanie odbioru z rąk
czeskiego ministra ds. rozwoju regionalnego Viry Jourovy
trzeciej nagrody w kategorii „Najlepsze Przedsiębiorstwo
Budowlane roku 2013”. 300 zleceniodawców z sektora
publicznego wybrało STRABAG do pierwszej trójki najlep­­
szych przedsiębiorstw świadczących usługi budowlane.
W czerwcu zostały ogłoszone wyniki konkursu „Czeski
Obiekt Budownictwa Komunikacyjnego, technologia i
innowacje roku 2013”. Tu STRABAG a.s. otrzymał za
realizację II i III etapu naprawy głównego pasa startowego
lotniska Vaclava Havla w Pradze nagrodę w kategorii
„Obiekt Budownictwa Komunikacyjnego roku 2013”.
Jury doceniło realizację, złożonego pod względem
technicznym, generalnego remontu ww. obiektu. Główny
pas kołowania o długości 2.814 m został wykonany w
ciągu zaledwie 123 dni przy zachowanym ruchu lotniczym
na pasie sąsiadującym. Nagrodę odebrał od czeskiego
ministra transportu Antonina Prachara dyrektor filii
STRABAG a.s. w Pradze, Tomas Hajie. Nagrodę w
kategorii „Kierownik Budowy roku 2013” otrzymał
Martin Panek.
KONTAKT:
Edita Novotna, PR Czechy/Słowacja
ZARZĄDZANIE wiedzą
Wspólnota rośnie
connect w pierwszych miesiącach swego istnienia na obszarze
całego koncernu rozwiązał już kilka problemów.
Międzynarodowo. „Czy ktoś zna dobry sposób, jak
skutecznie usunąć #błoto cementowe z #powierzchni
brukarskich? Na to pytanie można było w krótkim czasie
uzyskać odpowiedź w connect, dzięki komunikacji
obejmującej wszystkie poziomy organizacji i hierarchii.
1.530 zastosowanych pojęć kluczowych (pojęcia, które
za pomocą symbolu krzyżyka są definiowane jako
Hashtags) pokazuje różnorodność tematów poruszanych
przez koleżanki i kolegów w connect. W ponad 205
wspólnotach opracowywane są najróżniejsze obszary
tematyczne, a wiedza w ich zakresie jest zapisywana.
Wachlarz sięga tu od tematów z działu IT (Excel, consite, …)
przez maszyny budowlane (np. sprzęt dla budów
hydrologicznych), aż po wspólnoty międzykulturowe
(np. praca w Turcji).
Ku ogólnemu zadowoleniu historii o pozytywnym zakoń­
czeniu przybywa. Prawdziwy sukces nasza wewnętrzna
sieć odniesie jednak dopiero, kiedy wszystkie pytania
koleżanek i kolegów znajdą odpowiedź, a informacje
dotrą do odpowiednich osób. Zapraszamy Państwa do
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 7
spróbowania samemu i korzy­
stania także z naszej wspól­­­­noty
wiedzy STRABAG,nastawionej
na rozwiązywanie problemów.
Zapraszamy na
https://connect.
strabag.com/
Proponujemy efektywniejszą pracę dzięki ukierunkowanej komunikacji
KONTAKT:
Karin Wögerer, Centralny Dział Techniczny,
Zarządzanie wiedzą
29.10.14 15:16
08
Aktualności
www.strabag.com
Rada Zakładowa koncernu STRABAG
Pracownicy firmy STRABAG pomagają
ofiarom powodzi na Bałkanach
Wielu ludzi po powodzi stulecia straciła wszystko. STRABAG się
solidaryzuje i pomaga.
We współpracy z
organizacją humanitarną
Humanic Relief oraz
Wiener Arbeiter-SamariterBund-Österreich wysłano
na objęte kataklizmem
obszary 2.200 masek
przeciwpyłowych, 3.500
par obuwia roboczego,
1.000 par rękawic robo­
czych, 23 taczki, 300
kurtek, jak i setki gogli
roboczych, kilofów,
szpadli, łopat oraz innego
rodzaju narzędzi.
Austria. Niewiarygodne cierpienie, jakie spowodowała
powódź na Bałkanach, dla tysięcy dotkniętych nabrało
rozmiarów zagrażających ich egzystencji. Rada zakładowa
STRABAG AG zorganizowała w związku z tym szybko
akcję dobroczynną, aby oprócz pieniędzy przekazać
istotny sprzęt roboczy, koniecznie potrzebny do sprząt­
nięcia skutków żywiołu na miejscu. „Ludzie czasem
stracili wszystko. Nawet po ustaniu wielodniowych
opadów nie widać objawów rozluźnienia. Nie potrafiliśmy
się tylko przyglądać, musieliśmy działać”, mówi przewod­
niczący Pracowniczej Rady Zakładowej STRABAG AG
Obszar Wschód, Omar Al.-Rawi. W ciągu kilku dni
pracownicy STRABAG zebrali ponad 10.000 €. Była to
akcja łącząca narody, która wykraczała daleko poza
granice religijne i etniczne, łącząc pracowników STRABAG
solidaryzujących się z ofiarami kataklizmu.
KONTAKT:
Omar Al-Rawi, STRABAG AG
Rada Zakładowa, Obszar Wschód
AKTUALNOŚCI
KRÓTKO
Podwójna nagroda w kategorii
„Odcinek Budowy roku 2013”
Odznaczeni certyfikatem „Innowacyjni dzięki badaniom”
STRABAG Real Estate przedstawia
„Upper West”
Polska. STRABAG podczas gali finałowej
konkursu polskiego Stowarzyszenia Inżynie­
rów i Techników Budowlanych dwa razy
odbierał nagrodę dla „Budowy roku 2013”.
Wyróżnienie otrzymały projekty „Wielofunk­
cyjnego centrum komunikacyjno-handlowego
przy dworcu kolejowym Katowice Osobowa”
(patrz teams 01/2014) oraz „Odbudowa i
poszerzenie umocnienia dna morskiego w
Kołobrzegu”. W ramach projektu „Kołobrzeg”
w Polsce powstał po raz pierwszy system
ochrony dna morskiego w formie plaży
wzmocnionej kamiennymi progami podwod­
nymi, w połączeniu z dodatkowym systemem
ramp. „Nagrodzone budowy odzwierciedlają
wspaniałą pracę naszych fachowców”,
mówi Dyrektor Obszaru Alfred Watzl.
Niemcy. W Niemczech istnieje 3,5 miliona
przedsiębiorstw, niecały jeden procent z nich
prowadzi badania – jest to grupa o wielkim
znaczeniu. Ponieważ tylko ten, kto bada,
może odkrywać nowe rzeczy i zapewniać
innowacje i rozwój. Od 2014 r. Stifterverband,
jeden z największych prywatnych mecenasów
naukowych Niemiec, nagradza prowadzące
badania przedsiębiorstwa za szczególną
odpowiedzialność, przejmowaną przez nie
wobec państwa i społeczeństwa, nagrodą
z certyfikatem „Innowacyjni dzięki badaniom”.
Certyfikat ten otrzymał tym razem STRABAG.
Certyfikat jest ważny dwa lata i może być
wykorzystywany do wszystkich działań w
zakresie PR. Daje on także dostęp do eks­­klu­
z­ywnej, indywidulnej oceny wzrostów F&E.
Niemcy. STRABAG Real Estate w 2011r.
nabył działkę o powierzchni 3.400 m2 wokół
Breitscheidplatz w Berlinie i zainwestował w
tym miejscu 250 mln. € w rozwój nowobudo­
wanego kompleksu o powierzchni 53.000 m2
i nazwie „Upper West”. Budynek otrzyma
nową, siatkową fasadę wg projektu profesora
Christopha Langhofa. Już od sierpnia 2014
STRABAG Real Estate był w stanie wynająć
długoterminowo ponad 5.000 m2 powierzch­ni
biurowej w wysokiej na 118 m wieży na
rzecz kancelarii prawnej Görg. Tym samym
krótko po położeniu kamienia węgielnego,
już ok. 60% powierzchni budynku wieży
zostało wynajęte. Za realizację projektu jako
generalny wykonawca odpowiada Ed.
Züblin AG.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 8
29.10.14 15:16
Aktualności
teams. Nr 2 / 2014
09
Concordia
Wdzięczność ludzi stwarza
niezapomniane momenty
Od 2004 r. CONCORDIA wspiera dzieci, młodzież oraz osoby starsze
w Mołdawii. Ok. 3.000 osób otrzymuje tu codziennie wsparcie,
ponieważ bez pomocy nie będą mieli przyszłości.
Mołdawia. Hans Peter Haselsteiner od lat aktywnie
wspiera austriacką organizację humanitarną CONCORDIA.
W tym roku pojechał do Mołdawii, aby wziąć udział w
uroczystościach z okazji zakończenia roku szkolnego.
Towarzyszył mu prezes zarządu STRABAG SE Thomas
Birtel, który osobiście chciał poznać działalność i projekty
organizacji. „Wrażenie robi serdeczność ludzi, starszych
jak i młodszych”, opowiada Birtel po powrocie. „Nie do
wiary, że w odległości półtorej godziny lotu od Austrii
istnieje europejskie państwo, które jest naznaczone
biedą i cierpieniem. Trudno sobie wyobrazić, jak ktoś o
średnim wynagrodzeniu na poziomie zaledwie 35 €
miesięcznie może sfinansować życie – przede wszystkim
kiedy np. ceny paliwa są na poziomie austriackim.”
CONCORDIA Sozialprojekte od 2004 r. działa w Mołdawii
na rzecz mieszkających tam ludzi. Na początku koncen­
trowano się na dzieciach opuszczonych i znajdujących
się w trudnej sytuacji socjalnej. „Później uświadomiliśmy
sobie, że nie tylko dzieci i młodzież są dotknięte biedą,
ale także osoby starsze bardzo niewiele posiadają,
cierpią głód i starają się dzień po dniu jakoś sobie pora­
Concordia rozpoczęła
swą działalność w Mołdawii
w roku 2004. Na początku
w centrum zainteresowania
znajdowały się opuszczone
i znajdujące się w trudnej
sytuacji społecznej dzieci.
„Później uświado­miliśmy
sobie, że nie tylko dzieci
i młodzież są dotknięte
biedą, ale także osoby
starsze bardzo niewiele
posiadają i cierpią głód”,
mówi Ulla Konrad, członek
zarządu Concordia
Sozialprojekte.
dzić”, mówi Ulla Konrad, członek zarządu CONCORDIA
Sozialprojekte. Pomimo swej trudnej sytuacji ludzie ci
potrafią, dzięki swej serdeczności i cieple stworzyć nieza­
pomniane chwile. Wzruszające i niezapomniane momenty
dla pana Haselsteinera: „21-letnia kobieta, którą znam
od dziecka opowiedziała mi przy okazji moich ostatnich
odwiedzin, że wychodzi za mąż. Poprosiła o moje błogo­
sławieństwo. Takie momenty wzruszają mnie i
uszczę­­­śliwiają.”
Info
Zaangażowanie
społeczne
IW Mołdawii w dziesięciu
ośrod­­­­kach społecznych oraz‚
29 garkuchniach poprzez 21
oddziałów od 400 miejscowych
pracowników otrzymuje
wsparcie 3.000 starszych ludzi
oraz 260 dzieci i młodzieży.
W sposób zdecentralizowany
wspieranych jest 300 dzieci i
młodocianych.
„Podczas naszych odwiedzin w ośrodku społecznym w Tudorze zostaliśmy
przyjęci muzyką i tańcem. Ludzie dzięki swej serdeczności i cieple stworzyli
niezapomniane momenty”, opowiada Thomas Birtel
KONTAKT:
Birgit Wagner, CONCORDIA Sozialprojekte
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 9
29.10.14 15:16
10
Temat z okładki
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 10
www.strabag.com
29.10.14 15:16
teams. Nr 2 / 2014
Temat z okładki
11
Elektrownia wodna Alto Maipo
Pionierskie prace
w kraju, w którym
zaczyna się raj
STRABAG jest jednym z wiodących
koncernów w branży technologii budowlanych Europy, działającym na całym
świecie. Ale dotychczas niewiele osób
wiedziało, że aktywni jesteśmy także
w Republice Chile. Dlatego pragniemy
zaprezentować firmę STRABAG w Chile.
Jak do tego doszło, jakie doświadczenia
zebraliśmy i jakie przeszkody musieliśmy
pokonać, opowiedziały nam nasze koleżanki i koledzy.
Ameryka Południowa. Pokryte śniegiem łańcuchy gór, błękitne
niebo, kondory zataczające kręgi nad naszymi głowami – nie, nie
jest to opis scenerii do filmu „Władca pierścieni”, ale pierwsze samo­
dzielne zadanie firmy STRABAG w Ameryce Południowej i nasz
obecnie prawdopodobnie najbardziej spektakularny projekt z zakresu
odnawialnych źródeł energii: elektrownia wodna Alto Maipo w Chile.
Uznanie naszych osiągnięć
w zakresie budowy tuneli w
Niagarze zachęciło nas do
przyjęcia dalszych złożonych
dużych projektów na kontynencie amerykańskim.
Zanim doszło do faktycznego udzielenia zlecenia, a potem do pierw­
szego wbicia łopaty, konieczne były trzy lata przygotowań. Był to
bardzo intensywny czas, który zespół kosztował wiele wysiłku –
zawodowo jak i prywatnie. Koleżanki i koledzy wyemigrowali, aby
zdobyć nowy rynek dla STRABAG. „STRABAG w tej chwili w Chile
jest jeszcze stosunkowo nieznaną firmą, ludzie reagują zaskoczeniem,
kiedy słyszą, jak bardzo zaangażowanym na całym świecie przed­
siębiorstwem jesteśmy. Dzięki temu projektowi jesteśmy w stanie wysłać
wyraźny sygnał, a kiedy wykonamy swoją pracę dobrze, otworzy nam
to drzwi do dalszych zleceń”, podsumowuje Mario Theurl, techniczny
dyrektor oddziału i dyrektor STRABAG SpA w Chile.
Hannes Truntschnig, członek zarządu
STRABAG SE
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 11
29.10.14 15:16
12
Temat z okładki
www.strabag.com
Otrzymaliśmy to zlecenie, ponieważ podczas
negocjacji wypracowaliśmy sobie zaufanie
zamawiającego.
Już w roku 2009 obszar budownictwa tuneli stawiał
pierwsze kroki w Chile, opracowując projekty dla sztolni
w kopalniach El Teniente oraz Chuquicamata. To w
trakcie tych projektów zostały nawiązane już pierwsze
istotne kontakty i zebrane ważne doświadczenia.
Szczególnie w kraju takim jak Chile właściwe kontakty
oraz odpowiedni partner w konsorcjum są warunkiem
koniecznym. Dzięki tym pracom przygotowawczym
otrzymaliśmy możliwość uczestnictwa w prekwalifikacji
(PQ) na projekt Alto Maipo. W związku z rozmiarem
projektu faza PQ trwała odpowiednio długo i miała się
okazać bardzo skomplikowana – rozpoczęła się w maju
2010 r., a zakończyła dopiero w lutym roku 2011.
Jesteśmy zgranym
zespołem o dużym
know-how technicznym.
Christian Deckert
Obszar Budownictwo
Tuneli, Dyr.
Baumanagement (IN)
Po tym jak udało nam się zakwalifikować do projektu,
opracowaliśmy wspólnie z naszym własnym biurem
projektów na miejscu, ofertę na realizację projektu na
wszystkie trzy odcinki budowy. Faza ofertowa trwała
do listopada 2011 r. Zamawiający wydał 21 uzupełnień
do dokumentacji. Musieliśmy oddzielnie złożyć ofertę
techniczną i finansową, ponieważ najpierw oceniana była
sama oferta techniczna. Po tym jak STRABAG dostał
się na tzw. „short list” na wszystkie trzy odcinki – czyli
dostał się do węższego grona oferentów - w grudniu
2011 rozpoczęły się negocjacje dotyczące zlecenia w
Chile i trwały do października 2012 r. Negocjacje kon­
traktu stanowiły decydującą fazę opracowania oferty:
Tu, w trakcie wielu spotkań technicznych, finansowych
i prawnych mogliśmy przekonać zamawiającego, że wraz
z udzieleniem zlecenia firmie STRABAG, do realizacji
projektu pozyska firmę kompetentną, technicznie doświad­
czoną i będącą rzetelnym partnerem.
Zamawiający jest podzielony na dwie kultury: amerykańską
i chilijską. Część chilijska posiada duże doświadczenie
w zakresie budowy tuneli, ponieważ już 20 lat temu jej
członkowie budowali, znajdującą się niedaleko elektrownię
wodną Alfalfal I. Amerykanie nalegali na „custom made
contract”, który ostatecznie powstał tylko dzięki inten­
sywnym negocjacjom. Obydwa aspekty są dla nas, jako
firmy wykonawczej wyłącznie pozytywne. Dlaczego
STRABAG w końcu otrzymał zlecenie? Jesteśmy dobrze
zgranym zespołem o dużym know-how technicznym. W
trakcie intensywnych negocjacji zamawiający miał możli­
wość przekonania się o tym – także ponieważ z naszej
strony do rozmów zasiadała zawsze ta sama niewielka
grupa osób. Pielęgnujemy nasze wewnętrzne i zewnętrzne
kontakty, jak i nasze partnerskie stosunki z konsorcjantami
i reprezentujemy w negocjacjach styl otwarty i fair – to
wszystko stanowiło aspekty, które zostały docenione przez
zamawiającego.
W październiku 2012 r. – po jedenastu miesiącach
negocjacji – została podpisana umowa na dwa odcinki.
„Financial close” oraz oficjalne rozpoczęcie projektu
miały trwać jeszcze ponad kolejny rok, mianowicie do
11.12.2013 – tym samym po trzech latach pracy widzimy
kolejny istotny aspekt, który przyda nam się na tym
projekcie: wytrwałość!
Elektrownia wodna Alto
Maipo: międzynarodowy
zespół przy pracy
Od lewej do prawej: Nicolas Rocca (Environmenta
Enginner), Carla Flores (Administrative Coordinator),
Brigitte Straganz (Compliance Officer)
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 12
29.10.14 15:16
teams. Nr 2 / 2014
Temat z okładki
13
Pogląd
ogólny
STRABAG tunnel
Underwater discharge
Water intake
Transformer vault and powerplant
chamber
Rio Las La
o
lora d
Rio C o
Portrait
Central
Alfalfal II
275 MW
Central
Las Lajas
256 MW
jas
Ca
jón
Santiago
Rio
Alto Maipo
Ye
Rio El Vo
cá
l
Pacific
Ocean
o
Región
Metropolitana
so
aip
lM
de
o
ai p
Rio M
V Región
n
Rio
ipo
Ma
VI Región
Alto Maipo jest największą budową elek­
trowni wodnej w Chile. Odcinki tunelu
sięgają na projekcie na wschód od Santiago
do Doliny Maipo i będą posiadały łączną
długość 80 km.
„Alto Maipo” będzie
zaopatrywała ludność
Santiago w 531 MW
prądu.
maszynowe. Do wykonania tuneli będą
stosowane wiertnice tunelowe. Wyzwanie
stanowi utworzenie wykwalifikowanego
zespołu – a to wszystko w samym środku
Andów – daleko od miasta Santiago i z
dala od wszelkiej infrastruktury.
Dwie podziemne elektrownie wodne mają
w przyszłości działać równolegle i wspólnie
posiadać wydajność prądotwórczą na
poziomie ponad 531 MW.
Wartość naszego zlecenia wynosi ok. 500 mln
USD i obejmuje wywiercenie 46 km tunelu
oraz dwie podziemne kawerny
KONTAKT:
Christian Deckert, Obszar Budownictwo
Tuneli, Dyr. Baumanagement (IN)
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 13
29.10.14 15:16
14
Temat z okładki
www.strabag.com
W Chile trwa boom działalności kopalni miedzi,
co niesie ze sobą wyjątkowe wyzwania
teams. rozmawia z Mario Theurl,
weteranem w zakresie budowy
tuneli
Mario Theurl
Techniczny Dyrektor
Oddziału oraz dyrektor
chilijskiego STRABAG SpA
Panie Theurl, jak opisałby Pan dzisiaj początki
firmy STRABAG w Chile?
Nasza spółka-córka Züblin, która może korzystać ze
swego już 25-letniego doświadczenia w zakresie
budownictwa kopalnianego na miejscu, wnosiła już duży
know-how, mimo to firmie STRABAG nie było łatwo
zagrzać miejsca w Chile. Nikt nas nie znał i mało kto
był zainteresowany kolejnym europejskim koncernem
budowlanym. Musieliśmy najpierw wyjaśnić, kim jesteśmy
i udowodnić, co potrafimy. Dlatego tworzenie sieci
kontaktów i praca publiczna w pierwszych miesiącach
były bardzo ważne.
Dlaczego podjął się Pan takiego ogromnego
nakładu pracy? Dlaczego Chile jest interesującym
rynkiem dla firmy STRABAG?
Chile posiada stabilną i rozwijającą się gospodarkę o
dobrej infrastrukturze – to dla nas dobra podstawa. Co
prawda w Chile panuje boom na działalność kopalnianą
i wydobycie miedzi – ale właśnie te sektory dają nam
wiele możliwości. Wiertnice do tuneli (TBM) są stosunkowo
nowe w Chile i wszyscy w branży są nimi zainteresowani:
Z jednej strony przewiercanie się TBM przez Andy jest
przygodą, z drugiej strony daje nam szansę się sprawdzić.
Elektrownia wodna Alto
Maipo jest budowana
50 km na południowy
wschód od miasta
Santiago w górnym
narzeczu Rio Maipo.
Z jakimi problemami borykaliście się, oprócz nieznajomości marki na rynku?
Podobnie jak na każdym projekcie: Znalezienie właściwej
ekipy. W porównaniu z budownictwem tunelowym
pracownicy kopalni w Chile zarabiają więcej, między
innymi z racji niebezpiecznej pracy. Do tego dochodzi
brak doświadczenia Chilijczyków w budownictwie tuneli
za pomocą TBM, oraz trudności językowe. Musieliśmy
przeprowadzić wiele rozmów kwalifikacyjnych, jednak
w sumie mogę powiedzieć, że udało nam się stworzyć
dobrą mieszankę doświadczonych koleżanek i kolegów
z STRABAG oraz nowego personelu.
Jako dyrektor jest Pan odpowiedzialny za zespół
składający się z ok. tuzina różnych nacji. W jaki
sposób to zróżnicowanie kulturowe wpływa na
przebieg robót?
Jesteśmy ekipą międzynarodową, która się od siebie
wzajemnie uczy. Każdy nawet najbardziej skomplikowany
problem jest przyjmowany i wspólnie rozwiązywany. To
oznacza dla mnie właśnie TEAMS WORK.
Powiedział Pan, że język angielski nie jest tak
naprawdę rozpowszechniony – jak Państwo się
porozumiewają?
Rozmawiamy w „Chileano” (śmiech). Niektóre koleżanki
i koledzy wiele lat uczyły/li się hiszpańskiego, ale po
przyjeździe tutaj nie od razu rozumieją każde słowo.
Jest to spowodowane tym, że Chilijczycy stworzyli swój
własny dialekt. Moim ulubionym słowem jest „cachai”,
co oznacza tyle co „zrozumiano?”, pochodzi ono od
angielskiego „to catch”.
Na ile Pana koleżanki i koledzy są w stanie przygotować się na nowe, nieznane wyzwania?
W naszym przypadku mogę tylko powiedzieć, że na nasze
początki pozytywnie wpłynęło wspierające przygo­towanie
pracowników za pomocą kursów językowych oraz
środków interkulturowych, podejmowanych przez nasz
obszar. Ale oczywiście trzeba się też samemu dowia­
dywać, być otwartym na inne kultury i cały czas się uczyć.
Jak silny wpływ na przebieg robót mogą mieć różnice
kulturowe?
Istnieje wiele, znajdujących swe uzasadnienie w historii
przepisów, które są stosowane po prostu z przyzwy­
czajenia. Trzeba zawsze sprawdzać, czy mamy do
czynienia z regulacją prawną, czy tylko z zaleceniem. W
ten sposób można metodę pracy dopasować w obrębie
ram prawnych i możemy wprowadzić nasz europejski
styl pracy. Zasadniczo system chilijski posiada jednak
surowe regulacje – obszerną biurokrację z dużym nakładem
papierologii. Jeśli dokument zawiera błędy lub go brakuje,
prowadzi to do przestojów. Takie regulacje wymagają
przyzwyczajenia z naszej strony, ale ten „uporządkowany”
system posiada dla nas także zalety – ponieważ wszyscy
są traktowani równo. Na szczęście mamy na miejscu
świetny zespół, który zna otoczenie i wie, jak sobie radzić.
Jakiej rady udzieliłby Pan nowo przybyłym?
Trzymaj się zasad i rozmawiaj z ludźmi. Tu, jeśli się nie
rozmawia to ludzie czują się urażeni i nigdy nie osiągnie
się celu. Nie należy się zniechęcać: It’s the same strategy,
but different tactics, cachai?
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 14
29.10.14 15:16
teams. Nr 2 / 2014
Temat z okładki
15
Jestem przekonany, że dzięki
naszemu zaangażowanemu
Odi aliquide vel id modi volorepudizespołowi
qui
międzynarodowemu
vel maximpo rescid quas eatiam aces
eos accuptaepe
cum quibercius.
z branży
budownictwa
tuneli,
Cusa ipsant occulpa si dis apera idebis
vit
il
ent
volores
veniam
velit,
quis
sprostamy wyzwaniom, jakie
stawia przed nami projekt
Alto Maipo, tak abyśmy mogli
się nastawić na długotrwałą
obecność w tym kraju.
Prace obejmują szczegó­
łowe projekto­wanie oraz
realizację robót z zakresu
budownictwa lądowego
i inżynieryjnego obu
elektrowni wodnych
Alfalfal 2 oraz Las Lajas.
Łączne zlecenie składa
się z tuneli oraz szybów
o łącznej długości 46 km,
realizowanych metodą
przekopu koparkami/
wybuchami, jak i metodą
wiertnicy do tuneli.
Hannes Truntschnig, Członek zarządu
STRABAG SE
Interkulturowość
Praca & życie w Chile
−− Wiele świąt jest przekładanych na
wcześniejszy lub późniejszy ponie­
działek, aby w ten sposób stworzyć
długi weekend, a w zamian za to nie
przerywać tygodnia pracy.
−− Najważniejszy numer: RUT (Tol Unico
Tributario), spersonifikowany numer
identyfikacji podatkowej. Niemalże w
każdej sytuacji jest się o niego
pytanym – w pracy, przy tankowaniu,
na zakupach.
−− Wszystkie istotne dokumenty są syg­­no­­
wane podpisem lub odciskiem palca.
−− Rada dla osób dużo latających: ten
kto podróżuje w obrębie Ameryki
Południowej lotem LAN i ewentualnie
chce polecieć wcześniejszym
samolotem, może po prostu podejść
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 15
do okienka i spytać. O ile będą
miejsca, można lot przebukować bez
dodatkowej opłaty.
−− Zarówno w życiu zawodowym jak i
prywatnym przyjętym jest witanie się
całusem w policzek – szczególnie u
kobiet. Mężczyźni się obejmują, wzgl.
podają sobie ręce. Chilijczycy reagują
irytacją, kiedy się taki sposób odrzuca.
−− W trakcie zakupów dościga nas znowu
biurokracja: Przy ladzie z wędlinami lub
też w części z pieczywem trzeba pobrać
numerek, w przeciwnym razie nigdy nie
nadejdzie nasza kolej.
−− Kiedy kobieta jedzie sama taksówką,
jest co do zasady pytana, czy jest
mężatką i ile ma dzieci. Nie jest to
nieuprzejme – proszę potraktować to
z przymrużeniem oka.
−− Większość winnic w Chile oraz wokół
Santiago jest otwartych dla zwiedzających i oferuje relaksującą i urozmaiconą
odmianę od miasta.
−− Samochody służb jeżdżą zasadniczo
na niebieskim świetle ostrzegawczym –
także kiedy nie doszło do żadnego
wypadku. Nie dajcie się zestresować.
−− 18.9 oraz 19.9 Chile zmienia się w
wielki parkiet taneczny – Obchodzone
są wtedy Dzień Niepodległości oraz
Dzień Chilijskich Sił Zbrojnych.
29.10.14 15:17
16
Temat z okładki
www.strabag.com
Kraj, w którym zaczyna się raj.
Chile jest państwem na południowym wschodzie Ameryki
Południowej i rozpościera się przez 38 stopni szerokości
geograficznej. Dzięki temu istnieje tu duża różnorodność
flory, fauny i stref klimatycznych w obrębie jednego kraju.
Nazwa Chile wywodzi się ponoć z języka Aymara i oznacza,
„Kraj, w którym kończy się świat” – ktoś, kto już tam
kiedyś był, raczej powie: „Kraj, w którym zaczyna się raj.”
Chile jest dla mnie krajem
sprzeczności, o wielkim uroku i
wielu możliwościach. Chilijczycy
są uprzejmi, pełni szacunku i
bardzo weseli.
Ines Paupie
Ines Paupie
Kierownik fin. grupy
Dyr. IN + IP
Na zachodzie i na południu kraj sięga Pacyfiku, na
północy graniczy z Peru, na północnym wschodzie z
Boliwią, a na wschodzie z Argentyną. Rozpiętość w
kierunkach północ-południe wynosi 4.300 km, przy czym
najszersze miejsce w osi wschód-zachód to niecałe
180 km. Chile posiada fascynującą, bogatą przyrodę.
Po środku Andów każdy znajdzie coś dla siebie. Ten
kto lubi upał i chce badać pustynię świetnie się będzie
W Chile na obszarze 755.696 km2 mieszka 16,6 mln.
ludzi, z czego 6,3 mln. w Santiago de Chile, najgęściej
zaludnionym obszarze Chile.
czuł na pustyni Atacama. Tutaj znajduje się także
największa kopalnia miedzi, Chuquicamata (naziemna).
Fascynaci astronomii mogą w Andach podziwiać
najczystsze gwieździste niebo świata – gwiazdy wiszą
nad głową.
Chilijskie Andy tworzą najdłuższy łańcuch górski ponad
poziomem morza i wykazują dużą ilość szczytów powyżej
6.000 m. Wśród nich znajduje się także najwyższa góra
Chile, Ojos des Salado (6.893 m), która równocześnie jest
najwyższym wulkanem świata. Austriacka ekipa narciarska
trenuje tu w miesiącach zimowych, polecenia godne
są też letnie wędrówki, z widokiem na miasto. Jednym z
najpiękniejszych widoków na stolicę Santiago jest ten ze
wzgórza „Cerro San Cristobal” z posągiem Najświętszej
Dziewicy Maryi o wysokości 22 m.
Najgęściej zaludniony jest obszar Santiago de Chile,
gdzie mieszka ok. 40% ludności chilijskiej. W samym
mieście mieszka ok. 6.3 mln. ludzi, co stanowi jedną
trzecią wszystkich mieszkańców Chile.
Z pewnością warto odwiedzić takie miasta jak Puerto
Montt nad Pacyfikiem, oraz Frutillar, nad drugim co do
wielkości jeziorem w Chile – Lago Lianquihue. Nad
brzegiem jeziora leży legendarny Teatro del Lago, znany
Chile, kraj na
końcu świata,
gdzie diabeł
zgubił swe poncho.
Tak mówią Chilijczycy.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 16
29.10.14 15:17
Temat z okładki
Atacama De
sert
Bolivia
Chile
ze swej akustyki – nawet śpiewali już tu Wiener Sän­
gerknaben. Poczynając od Patagonii – południową połową
Chile i Argentyny – można robić wspaniałe wycieczki z
krainy ognia Tierra del Fuego po Antarktykę.
Easter Island
3,770 km
Ok. sześciu godzin lotu na zachód od Santiago leży
odizolowana wyspa o wielkości 163 km2 – Wyspa
Wielkanocna (Rapa Nui). Przeżycie tej nienaruszonej
natury, z widokiem na znane kamienne posągi Moai
pozostawia niezapomniane wrażenia. Ponadto na
wyspie istnieje ok. 887 posągów Moai, a każdy jest
sam w sobie dziełem sztuki.
17
Elqui Valley
(starry skies)
W związku ze szczególną strukturą kraju w Chile nie ma
dłuższych rzek. Najdłuższa rzeka to Rio Loa o długości
443 km. Między innymi pustynia Atacama uniemożliwia
pojawienie się większych cieków wodnych. Kilka rzek
na północy, stale wypełnionych wodą, jest w związku z
tym zasilane śniegiem i lodem z regionów szczytów
Andów. Rzeki w Chile odgrywają większą rolę gospodarczą
przede wszystkim dla rolnictwa, pozyskiwania energii
oraz w mniejszym stopniu także dla turystyki, jak np.
połowy łososia lub turystyka przygodowa.
Santiago
Argentina
Chile
Altanti
c Ocea
n
Pacific
Ocean
Frutillar
Tierra del Fuego
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 17
29.10.14 15:17
18
Ludzie w STRABAG
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 18
www.strabag.com
29.10.14 15:17
Ludzie w STRABAG
teams. Nr 2 / 2014
19
My całkiem prywatnie
Prezentujemy:
STRABAG Teams
W pierwszym wydaniu teams. pojawiło
się wezwanie dotyczące nominacji do
nagrody STRABAG Teams. Award.
Otrzymaliśmy olbrzymią ilość zgłoszeń,
pragniemy Państwu kilka przedstawić.
Międzynarodowo. Którzy ludzie, Państwa zdaniem szczególnie
dobrze współpracowali, wiele osiągnęli i umożliwili rzeczy, wydawałoby
się, niemożliwe? 22 międzynarodowe zespoły zostały nominowane.
Ich współpraca jest każdorazowo wyjątkowa i odbywa się na najróż­
niejszych poziomach: międzynarodowym, międzyludzkim lub między
dyrekcjami.
Pracowitość, szacunek, solidność, zaangażowanie oraz wiele
innych cech charakteryzuje nominowane zespoły. Teraz wyznaczenie
w kolegium trzech zwycięskich zespołów leży w rękach zarządu
STRABAG SE. Finalistki i finaliści zostaną zaproszeni do Wiednia, po
osobisty obiór nagrody: STRABAG przeznacza w imieniu zwycięskich
zespołów – w zależności od lokaty – € 5.000, € 3.000 wzgl. € 1.000
na rzecz organizacji pożytku publicznego ich wyboru. I tak dobra
współpraca czyni dobro.
Na następnych dwóch stronach przedstawiamy w zastępstwie
wszystkich zgłoszeń sześć zespołów. Proszę samemu się
przekonać, jak różnorodne są nominacje i z jakich pochodzą krajów.
TEAMS WORK. – zwykła
codzienność w pracy
koleżanek i kolegów –
ponieważ w zespole udaje
się to, czego każdy sam
nie da rady zrobić.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 19
29.10.14 15:17
20
Ludzie w STRABAG
Aktywne poszukiwanie ulepszeń
Trzyosobowy
zespół z
Niemiec.
400-osobowy
zespół z Czech
1.000-osobowy
zespół z Belgii,
Holandii i
Niemiec
Aby podwoić zasoby, Milupa GmbH, spółka córka
francuskiej grupy Danone, rozbudowuje istniejący zakład
w Fuldzie w niemieckiej Hesji. Już we wrześniu 2013 r.
powstał trzyosobowy międzynarodowy zespół z ramienia
Joint Venture Ed. Züblin AG Dyrekcji Bayern/Systembau
Oddział Direct Export Europa i Dyrekcji Mitte Oddział
Dresden, w celu wspólnego ofertowania. Wewnętrzna
współpraca od początku była nacechowana dużym
zaangażowaniem. Często omawiane były dodatkowe
propozycje i możliwości ulepszeń. Dzięki otwartemu
podejściu oraz aktywnemu poruszaniu punktów krytycz­
nych udało się wypracować partnerskie stosunki z
zamawiającym, bazujące na zaufaniu, tak że zaanga­żo­
wanie zostało w marcu 2014 r. nagrodzone pozyskaniem
zlecenia.
Jednostki koncernowe ciągną
w jednym kierunku
Ogłuszający hałas, upał, potężna presja czasowa i na
domiar złego nad głowami latają samoloty. Takie warunki
pracy dla zespołu projektu „Modernizacja głównego
pasa startowego na lotnisku Vaclava Havla” w Pradze,
w Czechach nie stanowiły jednak żadnego problemu.
Ponieważ ekipa naziemna nie bała się latania. Prawie
całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez koncern
STRABAG – w sterowanie i realizację przedsięwzięcia
zostały zaangażowane prawie wszystkie działające na
terenie Republiki Czech jednostki koncernowe. Ponad
400 współpracowników koncernu pracowało przy
projekcie, rozbiórce starej nawierzchni oraz odbudowie
nowej nawierzchni betonowej (opisaliśmy to w inform 26).
Po raz pierwszy w historii doszło do zaangażowania tak
wielu różnych jednostek i oddziałów koncernu na
obszarze działania UB 6O Budownictwo Infrastruktury
Czechy/Słowacja – z perfekcyjnym skutkiem, udało się
mianowicie pokonać wymagające zlecenie w bardzo
krótkim czasie. Jako Kierownik budowy Martin Panek
otrzymał od Czeskiej Izby Inżynierów i Techników
Budowlanych odznaczenie w dowód uznania. Także
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 20
www.strabag.com
czeskie Ministerstwo Transportu oraz Państwowy
Fundusz Infrastruktury zauważyły wyjątkową współpracę
zespołów i nagrodziły projekt tytułem „Najlepszego
Obiektu Komunikacyjnego 2013 roku.” Współpraca na
tym projekcie się jednak nie kończy – już w tym roku
praca zespołowa będzie kontynuowana w ramach
remontu D1, najstarszej autostrady Czech.
Wzmocnienie zespołu dzięki
różnorodności
Rotterdam – miasto portowe i największy port morski
Europy. W minionych czterech latach przy współpracy
dyrekcji Benelux oraz Dyrekcji Stuttgart powstała
wyjątkowa perła architektury „De Rotterdam”. Uznany
w architekturze projekt budownictwa kubaturowego
o powierzchni ponad 160.000 m2. Ok. 1.000 osób
intensywnie ze sobą współpracowało aż do terminowego
przekazania projektu. Więcej, wszyscy zyskali na
zróżnicowaniu tego zespołu. Różne narodowości, języki,
kultury i charaktery w połączeniu z wymaganymi
kompetencjami tworzyły jednorazową siłę. Według ich
opinii zespół zyskał dzięki różnorodności narodowości:
belgijskiej dyplomacji, niemieckiej dokładności i
holenderskim optymizmie. Szacunek i przede wszystkim
gotowość nauki języka danego kraju ułatwiły codzienną
współpracę. Wspólne przedsięwzięcia po zakończonym
dniu pracy rozwijały ducha zespołowego. Wprowadzone w
życie wartości firmy STRABAG: zaufanie, zrównoważony
rozwój i skromność zrobiły wrażenie także na zamawia­
jącym. A najpiękniejszym świadectwem udanej współpracy
jest pielęgnacja powstałych kontaktów po zakończeniu
projektu.
Zrównoważony rozwój dzięki
projektowi badawczemu
Austrię i Węgry już za czasów cesarza łączyły silne więzy.
Od września 2013 r. jednostki ZT Wien STRAsco oraz
29.10.14 15:17
Ludzie w STRABAG
Budownictwo Infrastruktury Węgry opracowuje wspólne
procesy i strategie, między innymi w celu optymalizacji
zapewnienia jakości oraz controllingu w zakresie czasu
realizacji w budowie infrastruktury. Od marca 2014 r.
zespół został uzupełniony o koleżanki i kolegów z BMTI,
TA oraz ZT Wien AV. Dzięki szacunkowi i zaufaniu powstał
zespół, który w tej chwili liczy już ponad 20 osób –
wszyscy mają wspólny cel: Osiągnąć wartość dodaną
dzięki zaangażowaniu partnerskiemu i w ten sposób
stworzyć przyszłościowe rozwiązania w zakresie budowy
infrastruktury. I tak w ramach projektu badawczego
optymalizowane są np. zasoby pod względem ilości
masy mineralno- bitumicznej i rozściełaczy. Współpracę
jednostek produkcyjnych oraz różnych jednostek central­
nych cechuje zróżnicowanie, jak na przykład w zakresie
interkulturowości.
Efekt Win-Win dzięki połączeniu
jednostek koncernowych
Największy biurowiec wykonany w technologii drewnianej
w standardzie budynku pasywnego w Europie” – brzmi
jak złożony i nietypowy projekt i wydaje się być poważnym
zadaniem. Dla 35-osobowego zespołu „Stadtwerke
Lübeck” w Niemczech jest to znak wspaniałej współpracy.
Projekt jest realizowany przez Zülin Thüringen,
Merk Timber GmbH, ZTH Köln oraz Zentrale Technik SF
B-Stuttgart. Praca zespołowa stoi na pierwszym miejscu
od fazy ofertowej – wartości STRABAG są wprowadzane
w życie. „Każda, wzgl. każdy jest częścią całości – zespół
funkcjonuje tylko jako całość” – takie jest motto wszystkich
uczestników. Rzeczy nadzwyczajne powstają tutaj dzięki
połączeniu kompetencji i współpracy wysoce wyspecjali­
zowanych jednostek koncernowych. Peter Gäbler, Główny
Kierownik Budowy chwali zespół: „Otwarte, szczere i
fair traktowanie siebie nawzajem oraz dążenie do rozwią­­
zania problemu lub osiągnięcia celu, to rzeczy, które
cechują zespół.” Także Elias Kuby z Merk Timber GbbH
podkreśla, że „od dyrektora projektu po praktykanta, w
każdej chwili u każdego zauważalne jest duże zaanga­
żowanie, ale także umiejętności interpersonalne. Każda
grupa ma własne podejście – mogliśmy stwierdzić
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 21
teams. Nr 2 / 2014
21
różnice i zoptymalizować własny sposób pracy”.
Taki efekt Win-Win dla wszystkich uczestników .
Zysk dzięki optymalizacji
zasobów
W szkole uczymy się pracy w podgrupach. Jednak
przyszłe uczennice i przyszli uczniowie szwajcarskiej
szkoły Arni mogą uczyć się także patrząc na realizację
projektu, ponieważ obecnie realizowany jest drugi
szkolny projekt Politechniki, a idea pracy zespołowej jest
tu wprowadzana w życie. Zespół 14 członków ekipy
składa się z akwizycji, wykonawstwa oraz kierownictwa
budowy. Zasoby zostały optymalnie wykorzystane i już
na etapie kalkulacji i planowania pojawiły się zyski
wypływające z know–how budownictwa lądowego,
kubaturowego i drewnianego. Dzięki perfekcyjnemu
planowaniu i dobrze zorganizowanemu kierownictwu
budowy na miejscu, oprócz budynku szkoły mogło
powstać jeszcze coś: wspaniała wewnętrzna współpraca.
Następny wspólny projekt jest w przygotowaniu!
20-osobowy
zespół z
Austrii i Węgier
35-osobowy
zespół z
Niemiec
14-osobowy
zespół ze
Szwajcarii
29.10.14 15:17
22
Jednostki STRABAG
www.strabag.com
BRVZ IT SERWIS UŻYTKOWNIKÓW
Serwis na wysokim poziomie dzięki
pracy na zasadzie team-in-team
Zespoły składają się z ludzi, którzy wspólnie pracują nad jednym
projektem i dążą do osiągnięcia celu. Kompleksowe zadania oraz
podział pracy wymagają współgrania systematycznie zorganizowanych
zespołów ze wspólnym celem udostępnienia jakościowo dobrej i
kompleksowej obsługi IT w koncernie.
Bardziej złożone przypadki kierowane są do koleżanek
i kolegów z poszczególnych zespołów specjalistów.
Celem takiego ukierunkowania jest łatwa osiągalność,
wysoka kwota wstępnych rozwiązań, jak i właściwe
przyporządkowanie złożonych problemów, aby zapewnić
jak najszybsze rozwiązanie problemu.
Dzięki wspaniałej
organizacji team-in-team
IT oferuje kompleksową
obsługę.
Znajdą nas
Państwo za
pomocą hotline,
GoApp lub
pisząc maila.
Międzynarodowo. „BRVZ IT, dzień dobry!” …”Tak,
dzień dobry, nie mam obecnie dostępu do serwera…”
To tylko jeden z wielu przypadków, z jakimi spotykają
się fachowcy serwisu użytkownika IT. „W tej chwili pełną
parą wprowadzamy na całym obszarze zmianę sprzętu
na Windows 7. Ponad trzy czwarte stanowisk pracy IT
w koncernie zostało wymienionych już na nowy system.
Widoczne w miejscu pracy będą „tylko” zainstalowane
nowe maski systemu oraz nowsze wersje różnych
programów (np. Office, Lotus Notes…). Równocześnie
w tle realizowany będzie nowy sieciowy system operacyjny.
W tym celu podczas intensywnych prac przygoto­waw­
czych konieczne było opracowanie nowych systematyk do
rozdziału oprogramowania, przechowywania plików oraz
serwisu drukarek. Wymaga to dużych nakładów w
zakresie doradztwa oraz uzgodnień z różnymi grupami
użytkowników, jak i obszernej komunikacji między
poszczególnymi zespołami specjalistów”, podsumowuje
kilka z bieżących projektów Robert Sporer - kierownik
grupy specjalistów BRVZ IT Serwisu Użytkowników na
obszarze Niemiec.
Elementem łączącym między użytkownikami a
poszczególnymi zespołami specjalistów IT jest „Serwis
użytkow­ników”, w którym koleżanki i koledzy są odpo­
wiedzialni za obsługę na miejscu. Doradzają między innymi
w przypadku zaplecza budowy odnośnie koniecznej
infrastruktury w zakresie IT i koordynują zasoby wewnętrzne
i zewnętrzne, aby wesprzeć optymalny rozruch budowy.
Dopasowanie się przy tym do czasem bardzo zróżnico­
wanych miejscowych warunków, wymaga intensywnego
planowania oraz systematycznego podejścia. Service
Desk oraz Serwis Użytkowników pozostają ze sobą w
stałym kontakcie.
W szeregach Serwisu Użytkowników istnieje jeszcze jeden
podział. „Team ICD” (International Client Development)
zajmuje się procesem ewaluacji nowego oprogramowania
oraz sprzętu w obrębie koncernu. W trakcie ewaluacji
oprogramowania główny punkt ciężkości pada nie tyle
na sprawdzenie zawartości – za to odpowiedzialne są
inne działy specjalistów - , ile raczej na funkcjonalność
w ramach koncernowej infrastruktury IT. Proces ewaluacji
opiera się także na ścisłej współpracy między „Team
ICD”, działem zakupów IT i użytkownikami i koordynatorami
IT z jednostek operacyjnych. „Zorganizowaliśmy się
tak, aby funkcję usługodawcy w zakresie serwisowania
doprowadzić do perfekcji. Nasza organizacja team-in-team
w dużej mierze przyczynia się do wydajnej realizacji naszych
projektów”, mówi Oliver Punz, kierownik grupy specjalistów
BRVZ IT Serwisu Użytkowników z obszaru Austrii.
Praca na zasadzie team-in-team
Jako pierwsze miejsce odbioru pytań dotyczących IT
funkcjonuje „IT Service Desk”. Zespół jest szkolony w
zakresie oferowania profesjonalnych rozwiązań wstępnych.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 22
KONTAKT:
Oliver Punz i Robert Sporer, BRVZ IT
29.10.14 15:17
Jednostki STRABAG
teams. Nr 2 / 2014
23
Centralny Dział Techniczny
Przyszłościowa technologia budowlana
do wypróbowania
Kontener prezentacyjny wyruszył w trasę po Niemczech – z jednym
wielkim celem: Zainteresowania młodych ludzi pracą w budownictwie,
dzięki prezentacji innowacji i możliwości zastosowania technologii
chipów frekwencji radiowych w branży. Moduły demonstracyjnezapraszają do wypróbowania.
Niemcy. Wspólnota badawcza „RFIDim-Bau” istnieje
od 2006 r. i jest połączeniem Politechniki Darmstadt,
Uniwersytetu Bergische Universität Wuppertal, oraz
Politechniki Dresden. Zajmuje się ona katalogowaniem,
kontrolą, sterowaniem i dokumentowaniem procesów
związanych z budową, za pomocą technologii RFID
(Radio Frequency Identification) w połączeniu z cyfro­
wymi modelami budynków (Building Information Model,
w skrócie BIM). RFID może służyć do bezdotykowej i
bezwzrokowej identyfikacji obiektów wszelkiego rodza­
ju i umożliwia w zakresie automatyzacji osiągnięcie
nowej jakości sterowania i kontroli przepływu materiału,
personelu oraz informacji w budownictwie.
Ed. Züblin AG od 2008 r. jest praktycznym partnerem
zespołu roboczego „RFID-imBau”. W trakcie trwania
projektu odkryto szereg przykładowych zastosowań,
które w tej chwili są prezentowane jako moduł demon­
stracyjny w różnych miejscach Niemiec, gdzie można
ich dotknąć i wypróbować. Moduł oferuje przede wszyst­
kim innowacyjnym i nastawionym na przyszłościowe
rozwiązania przedsiębiorstwom nowy pogląd i pomysły
w zakresie optymalizacji własnego planowania, proce­
sów budowlanych lub działalności Facility Management
za pomocą RFID oraz BIM.
Zapalnik do dyskusji
Po sukcesie na targach Bautec w Berlinie, w dniach
12-28.5.2014 zorganizowany został pierwszy pokaz w
siedzibie firmy Züblin w Stuttgarcie. Prezentacja oferowała
doskonałą okazję do poinformowania pracowników
siedziby o wynikach badań. Podczas uroczystości inaugu­
racyjnej 14.5.2014 koleżanki i koledzy z całych Niemiec
mieli możliwość przedyskutowania tematu. W oparciu o
wyniki mówca z ramienia gospodarzy profesor Manfred
Helmus z BU-Wuppertal zainicjował dalszy. Profesor, jako
wybitny znawca, prowadził długotrwałe badania w zakresie
„Procesów budowlanych i gospodarki budowlanej”. W
ramach inicjatywy badawczej „Przyszłość Budownictwo”
Federalne Ministerstwo Transportu, Budowy i Rozwoju
wspólnie z Federalnym Urzędem Budownictwa i Zagospo­
darowania Przestrzennego wspierają przedsięwzięcie
badawcze „Zintegrowany Model czerpania wartości za
pomocą RFID w budownictwie i zarządzaniu
nieruchomościami”.
„We współpracy z HRD mogliśmy 20.5 zorganizować
dzień Uniwersytecki, w którym wzięło udział ponad
70 zaintere­sowanych studentów. Aktualnie opracowujemy
pierwsze zapytania dotyczące praktycznego zastosowania”,
mówi Bettina Luik z Centralnego Działu Technicznego.
W ramach wystawy oraz dnia uniwersyteckiego
zainteresowani mogli uzyskać informacje dotyczące
technologii chipów frekwencji radiowych w branży
budowlanej.
KONTAKT:
Bettina Luik, Centralny Dział Techniczny
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 23
29.10.14 15:17
24
Jednostki STRABAG
www.strabag.com
Kształcenie uczniów
W planie kształcenia: praktyki,
porady i tworzenie zespołu
Szwajcarskie koleżanki i koledzy podejmują kolejną inicjatywę w
zakresie kształcenia uczniów. Zakasanie rękawów, współpraca i
nauka przy tworzeniu nowego centrum usługowego branży motoryzacyjnej: idealna podstawa ugruntowanej wiedzy zawodowej naszych
przyszłych fachowców.
Szwajcaria. Powrót do korzeni i unikanie w przyszłości
podzlecania robót murarskich – takie jest założenie
Oddziału Budownictwa w Zurychu. „Obraliśmy sobie za
cel zabezpieczenie i dalszy rozwój naszego know-how,
a to wiąże się także ze świadczeniem własnych usług
w zakresie robót betoniarskich i murarskich”, wyjaśnia
nam kierownik grupy Romano Schmid. W ostatnich
latach roboty te były najczęściej podzlecane, co powo­
dowało utratę know-how. Uczniowie rzadko mieli
styczność z tymi robotami i tematami, czasem tylko
poznawali je tylko teoretycznie. To Schmidowi nie wystar­
czyło. Z tego powodu powołał do życia wspomniany
projekt. Pod kierownictwem Andreasa Gantenbeina w
tej chwili pracuje do dwunastu adeptów sztuki murarskiej
na budowie Airport Car Center w Rümlang, co daje im
możliwość codziennego łączenia teorii z praktyką.
„Staramy się nauczyć ich wszystkich podstaw, jak i
przekazać im fachowe porady, wykraczające poza wiedzę
książkową. Istotnym jest dla nas fakt, iż nie chodzi tu o
budowę stworzoną do nauki. Jest to rzeczywisty projekt
z wytycznymi czasowymi, na którym wymagana jest
odpowiednia jakość”, mówi Schmid.
Kształcenie stażystów ma duże znaczenie dla koncernu.
Z jednej strony przedsięwzięcie to spełnia kryterium
zlecenia, w szczególności dla sektora publicznego, z
drugiej strony zaś możemy w ten sposób zapewnić
naszemu przyszłemu personelowi fachowe wykształcenia.
Ponadto zwiększa to motywację doświadczonych
koleżanek i kolegów, przekazujących swą cenną wiedzę
i mogących w ten sposób przyszłym fachowcom
dokładnie przekazać to, co jest dla nich istotne w praktyce.
Duch pracy zespołowej stał się także bardziej wyczuwalny
wśród młodych ludzi. Czują się rozumiani i motywują
się wzajemnie do lepszej pracy. To pozytywny odzew:
ponieważ tylko coś, co robi się z przyjemnością, może
dobrze wyjść!
Uczniowie pracują przy
rzeczywistym projekcie,
na którym obowiązują
wytyczne dotyczące
czasu oraz jakości i mogą
tu połączyć teorię z
praktyką.
KONTAKT:
Romano Schmid i Fikri Kosumi,
Obszar koncernu Szwajcaria, HB Zurych
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 24
29.10.14 15:17
Jednostki STRABAG
teams. Nr 2 / 2014
25
IQM/HRD
Duża odpowiedzialność: Bezpieczeństwo
pracy i ochrona zdrowia
Z inicjatywy jednostki centralnej, odpowiedzialnej za zintegrowane zarządzanie jakością, Dział BHP oraz Ochrony Środowiska w Niemczech,
we współpracy z Human Resource Development opracowany został
kurs w systemie E-Learning „Zasadnicze szkolenie w zakresie BHP dla
pracowników umysłowych”.
Panie Voss, co było powodem powstania tego
projektu?
Voss: Szczególnie w jednostkach przedsiębiorstwa
realizujących roboty budowlane przewidziane są liczne
obowiązkowe, często specyficzne szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla pracowników.
Są one przeprowadzane regularnie. Często jednak, np.
w działach finansowych, nie wszyscy pracownicy umysłowi
są szkoleni. Tą lukę chcemy teraz wypełnić za pomocą
naszego kursu E-Learning.
Uczestniczkom i uczestnikom są tu prezentowane grupy
osób zaangażowanych w bezpieczeństwo pracy i ochronę
zdrowia, oraz ich zadania. Rozdział dotyczący organizacji
stanowiska pracy informuje o właściwej organizacji stano­
wiska pracy w biurze, przy uwzględnieniu takich czynników
jak ergonomia, klimat pomieszczenia oraz oświetlenie.
Rozdziały dotyczące organizacji w przypadku wypadku
oraz nagłych sytuacji zajmują się właściwym zachowaniem
w nagłych przypadkach, w przypadku pożaru oraz
ewakuacji
Jakie znaczenie ma kwestia bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia w koncernie?
Voss: Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia od
zawsze były bardzo istotne w koncernie – nie tylko dlatego,
że nasz sukces zależy od zatrudnionych osób. Dla nas
oznacza to szczególną odpowiedzialność – bezpieczeń­
stwo pracy i ochrona zdrowia muszą stanowić teraz i
w przyszłości integralną część naszego sposobu myślenia
i działania.
Kiedy szkolenie będzie dostępne?
Schwind: W sierpniu dano znak dla rozpoczęcia działań
naszej grupy pilotażowej. Ok. 100 osób przetestowało
wstępnie treść oraz funkcje. W kolejnych miesiącach
planujemy wprowadzenie szkolenia w Niemczech, Austrii
i Szwajcarii.
Panie Schwind, na jakiej zasadzie ma się odbywać
szkolenie podstawowe?
Schwind: Postrzegamy tu system kursów E-Learning
jako najlepsze narzędzie. W ten sposób pracownicy
mogą odbyć szkolenie bezpośrednio w miejscu pracy
i elastycznie przeznaczyć na to czas.
Czy stworzenie takiego szkolenia jest
złożonym procesem?
Schwind: Stworzyliśmy dziesięcioosobowy zespół odpo­
wiedzialny za projekt, złożony z fachowców z zakresu BHP
i Human Resource Development z Niemiec, Austrii i Szwaj­
carii i wspólnie opracowaliśmy zakres seminariów, na
po­­­­czą­­­tek dla tych właśnie krajów. Następnie, za pomocą
autorskiego narzędzia, został przez HRD stworzony kurs.
Kurs w systemie E-Learning jest wykorzystywany także
przez STRABAG Property and Facility Services GmbH i
ofe­rowany przez ich własny Learning Management System.
Jakie tematy są poruszane?
Schwind: Koncentrujemy się w tym przypadku na organi­
zacji zakładowej, organizacji stanowiska pracy oraz
organizacji w przypadku wypadków i nagłych sytuacji.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 25
Czy muszę się na to w szczególny sposób zapisać?
Schwind: Nie, ok. 20.000 pracowników umysłowych
z poszczególnych krajów zostanie zaproszonych do
udziału w szkoleniu w systemie E-Learning. Zaproszenie
zostanie rozesłane bezpośrednio drogą mailową.
Jednostka Centralna IQM, wspólnie z Gerdem Schwindem oraz Silvią Simoner
podczas sprawdzenia treści kursu przed przekazaniem go grupie testowej.
KONTAKT:
Gerd Schwind, Human Resource
Development
29.10.14 15:17
26
Jednostki STRABAG
www.strabag.com
STRABAG Kolonia pokazuje twarz(e)
Jak pracą zespołową
promujemy markę
Należy poszukać różnorodnych talentów, połączyć je w jednolity
zespół i brylować dobrymi wynikami. Taka dewiza przyświeca firmie
STRABAG od dawna – także w niemieckim budownictwie infrastruktury.
Tam, po zwieńczonej sukcesem, integracji firm dokupionych w ostatnich
latach przez koncern STRABAG, od 2015 r. wszyscy będą wspólnie
uwidaczniali markę STRABAG, przede wszystkim także na południu
Niemiec. Czysta formalność? W żadnym wypadku. Za strategią jednej
marki kryje się więcej: Jednoznaczna identyfikacja w silnym zespole
oraz atrakcyjna marka pracodawcy mają jeszcze bardziej umocnić
pozycję STRABAG Köln, jako wiodącego przedsiębiorstwa w zakresie
budownictwa infrastruktury w Niemczech.
Jedna
marka
Wspólnie stanowimy STRABAG
Następujące przedsiębiorstwa od 2015 r. występują
pod nazwą STRABAG: Baugesellschaft Nowotnik
GmbH, Bauunternehmung Ohneis GmbH, becker
bau GmbH, Eduard Hachmann GmbH, F. Kirchhoff
Straßenbau GmbH, Bebr. Von der Wettern GmbH,
HEILIT+WOERNER Bau GmbH, Helmus Straßen-Bau
GmbH, Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH,
Kirchner & Völker Bauunternehmung GmbH, Leonhard
Moll Hoch- und Tiefbau GmbH, Preusse Baubetriebe
GmbHm Rober Kieserling Industriefußboden GmbH,
Straßfurter Baubetriebe GmbH, STRABAG Asset GmbH,
STRABAG Pipeline- und Rohrleitungsbau GmbH,
Stratebau GmbH, TSS Technische SicherheitsSysteme GmbH. Dzięki Icon „Wspólnie stanowimy
STRABAG.“ trwale komunikujemy integrację marki
w Niemczech.
Niemcy. Obok rozwoju z własnych sił, w stałym dążeniu
do oferowania szerokiego spektrum specjalizacji w
całym kraju, na przestrzeni ostatnich lat zostały nabyte
firmy regionalne, niejednokrotnie o bogatej tradycji. Pod
przywództwem firmy STRABAG, zachowanie pierwotnych
marek firm wspierało motywację nowo pozyskanych
pracowników i równocześnie sygnalizowało klientkom i
klientom kontynuację tradycji. Integracja już dawno zakoń­­
czyła się sukcesem, nie ma już konieczności zachowania
różnorodności marek. Tym bardziej, iż niosła ona ze sobą
także wady.
Koniec różnorodności marek
Oprócz znaczących dodatkowych nakładów pracy w
zakresie administracji, rzadko zauważano na zewnątrz,
że takie marki jak HEILIT+WOERNER, Kirchhoff,
Kirchner, Leonhard Moll, czy Stratebau należą do firmy
STRABAG w Niemczech. Ankiety pokazały nam, że
STRABAG AG w rankingu pracodawców oraz w odbiorze
publicznym plasował się zdecydowanie za konkurencją.
I to pomimo faktu, iż STRABAG oferuje wszystko, co
może być atrakcyjne dla młodych współpracowników:
wielostronne obszary działalności, międzynarodowe
możliwości zatrudnienia, stabilność oraz pewne i intere­
sujące miejsce pracy w świetnym zespole.
Tych, którzy w związku ze strategią jednej marki spodzie­
wali się osobiście znaczących zmian, można było łatwo
uspokoić: od treści umów o pracę po szefa lub szefową
w objętych ujednoliceniem spółkach, wszystko pozostanie
bez zmian. Nowość stanowią jednolita prezentacja marki
oraz koniec podziału wewnątrz i na zewnątrz. Wszyscy,
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 26
29.10.14 15:17
Jednostki STRABAG
teams. Nr 2 / 2014
27
Nasza
sesja
zdję­
ciowa
Na łącznie siedmiu
plakatach wielkofor­ma­
towych dla biur i
kontenerów budowlanych
BU 6H współpracownice
i współpracownicy
wyrażają, dlaczego
czują się częścią firmy
STRABAG.
pod wspólną marką STRABAG, ciągną w jednym kie­
runku i tworzą dzięki temu jasny obraz przedsiębiorstwa
na rynku.
Droga do „My”
Ale kto kryje się za „My”? 5.000 pracowników pracuje w
UB 6H już pod marką STRABAG. Dzięki ujednoliceniu
dojdą do tego dalsze 4.300. Aby wciągnąć ich na pokład,
zarząd STRABAG AG poinformował najpierw kierownictwo,
które ze swojej strony przekazało bezpośrednio swym
pracownicom i pracownikom powody nowej strategii –
przy wsparciu pisma, które zostało przesłane drogą
pocz­tową. Centralny zespół projektowy opracował po­­nad­
to szereg środków w celu wsparcia nowego wizerunku
i udostępnienia każdemu pracownikowi koniecznych
informacji.
Od 2015 r. niemieckie budownictwo infrastruktury
działa jednolicie pod nazwą STRABAG.
Jeden znaczek informuje którędy droga
„Wspólnie stanowimy STRABAG.” – za pomocą takiego,
zapadającego w pamięć, motto komunikowana jest
nowa strategia rynkowa. Sygnet na lśniąco czerwonym
tle natychmiast wpada w oko. Jest to jeden z wielu
instrumentów, za pomocą których jest wspierany i
komunikowany na zewnątrz nowy kurs. Znaczek pokazuje
na pierwszy rzut oka, o co chodzi: o to, aby wydajny
zespół został jeszcze bardziej zespolony i aby pokazać
tę siłę na zewnątrz. Wspólny cel, zupełnie w myśl
TEAMS WORK., łączy pra­cowników: Jako posłanki i
posłańców marki STRABAG na zewnątrz, rozpowszech­
niają ją i są jej reprezentantami.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 27
29.10.14 15:18
28
Jednostki STRABAG
www.strabag.com
Nastroje i pogoda
dopisały na dwudniowej
sesji zdjęciowej na
plakaty.
Z miejsca pracy na sesję zdjęciową
Grupa
Connect
Dalsze pytania?
Tak jak jasno przedstawia się nowa
strategia dla załogi firmy STRABAG,
tak wiele może istnieć pytań zadawanych w gronie klientów, dostawców,
lub znajomych albo rodziny. Informacje
i impulsy, jak wielki temat „Jednolitości
marki” szybko i zrozumiale wyjaśnić,
znajdą Państwo jako ofertę w zakresie
E-Learning na platformie Intranet
„connect” pod grupą „wspólnie
stanowimy STRABAG”.
Aby nadać marce twarz, wystartowała kampania wize­
runkowa w STRABAG Niemcy zgłoszeniem na sesję
zdjęciową i pytaniem: Czy stanowisz STRABAG? Wiele
osób na stronie www.zusammensindwirstrabag.de
odpowiedziało „Tak” i teraz są „fotomodelami”. Są na
plakatach we wszystkich biurach i kontenerach budow­
lanych, jak i w drukowanych ogłoszeniach. Ponadto
wszystkie uczestniczki i wszyscy uczestnicy mieli
możliwość wygrania wycieczki do Wiednia, gdzie
STRABAG SE ma swój dom.
Kampanii przyświeca jeden wielki cel: „Chcemy wszystkim
pokazać, kto kryje się za naszą marką! STRABAG, to
nie abstrakcyjne pojęcie, a przedsiębiorstwo reprezentujące
takie wartości jak solidarność, szczerość i pracowitość.
Są to wartości, które są przez ludzi reprezentowane i
przez nich wprowadzane w życie. Także dla odpowied­
niego pozyskiwania młodych pracowników przekonujący
i pozytywny Employer Branding jest dziś istotnym
warunkiem, aby wygrać w konkurencji pozyskiwania
najlepszych talentów. A STRABAG Niemcy jest dla
młodych ludzi naprawdę atrakcyjną firmą: We wszystkich
obszarach budownictwa infrastruktury trzymamy rękę
na pulsie. Możliwości zdobywania międzynarodowych
doświadczeń oraz wspaniałe oferty dalszego rozwoju
dają szanse rozwoju.
STRABAG jest stabilną i pewną opcją. Tego my sami
musimy być świadomi i to musimy przybliżyć młodym
ludziom”, mówi Dyrektor Obszaru oraz zarząd STRABAG
AG Marcus Kaller.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 28
29.10.14 15:18
teams. Nr 2 / 2014
Jednostki STRABAG
Ogólny
pogląd
We wrześniu ciężarówki z
rzucającym się w oczy
motywem przyciągały uwagę
na niemieckich drogach.
Nie da się nie zauważyć, że to dobry zespół
Zespoły znajdują się w centralnym punkcie plakatów i
ogłoszeń. „Dlaczego stanowisz STRABAG?” Na to
pytanie odpowiadają każdorazowo pracownicy firmy
STRABAG oraz koleżanka bądź kolega ze spółki córki –
w dużym formacie, w kolorze i nie da się nie zauważyć,
w najlepszej komitywie. 23.7 oraz 24.7.2014 miała
miejsce sesja zdjęciowa, podczas której stażyści,
początkujący pracownicy oraz długoletni członkowie
zespołu wyrażali solidarność wobec siebie nawzajem
oraz z firmą STRABAG jako pracodawcą.
A klienci i dostawcy? Oni we wrześniu 2014 r. otrzymali
specjalnie przygotowaną przesyłkę, prezentującą nowe
jednolite oblicze firmy. Podczas gdy przedsiębiorstwo
na pierwszy rzut oka prezentowało się jako firma stawia­
jąca na zróżnicowanie marek, wystarczyło pociągnąć za
zakładkę kartki, aby pokazać czym będzie STRABAG w
przyszłości: zachowującą wszelką różnorodność obszarów
działalności jednolitą marką w budownictwie
infrastruktury.
Wewnętrznej kampanii towarzyszą akcje w gminach
oraz dla organizacji pożytku publicznego, podczas
których firma także publicznie dowodzi odpowiedzialności
społecznej oraz solidarności. Projekty, które odniosą
największy sukces będą na końcu premiowane. Aby
firma STRABAG prezentowała się z sukcesem zarówno
wewnętrznie, jak i na zewnątrz, do dyspozycji jest cała
paleta narzędzi: zawiera ona wszystko, czego potrzeba
aby strategia się sprawdziła – od informacji prasowych,
przez ogłoszenia w dziennikach i mediach fachowych
lub reklamę na ciężarówkach, po prezenty świąteczne
dla pracowników.
W styczniu 2015 r. zacznie się nowa era w historii
sukcesów STRABAG AG. Cel: zupełnie w myśl maksymy
koncernu STRABAG „TEAMS WORK.” wspólne umoc­
nienie niemieckiej infrastruktury i wizerunku firmy.
29
Zgłosiłam się jako
ambasadorka/
ambasador marki,
ponieważ …
… dobrze się czuję w naszym
międzynarodowym koncernie
i praca z różnymi ludźmi z
różnych krajów sprawia mi
przyjemność.
Helena Galwas, Asystentka Dyrekcji,
H+W
... od 1978 r. jestem brukarzem
z zamiłowania i wiele moich
prac nadal jest widoczne w
całych Niemczech - od Berlina
po Jezioro Bodeńskie.
Ivan Talaja, Brukarz, F. Kirchhoff
… za każdym razem na nowo
odczuwam dumę, kiedy widzę
budowę firmy STRABAG w
Niemczech.
Saskia Freitag, Praktykantka, STRABAG
… STRABAG jest świetnym
pracodawcą. A po 25 latach
przynależności do firmy
człowiek wie, co w życiu jest
ważne: pewne miejsce pracy
na przyszłość.
Frank Zimmer, Operator koparki, STRABAG
KONTAKT:
Marcus Kaller, Dyrektor Obszaru
koncernu Budownictwo Infrastruktury
Niemcy (6H), Zarząd STRABAG AG, Kolonia
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 29
Na wezwanie do zgłoszenia się jako modele
do kampanii firmowej, odpowiedziało wiele
koleżanek i kolegów. Powyżej niewielka
próbka zdjęć oraz cytatów.
29.10.14 15:18
30
Projekty Północ+Zachód
www.strabag.com
Kwatera miejska Milaneo
Mega-projekt w samym sercu Stuttgargtu
Na terenie byłego dworca towarowo-manewrowego w Stuttgarcie
powstaje skwer miejski o nazwie Milaneo, ma on dzięki swym
wielorakim możliwościom wykorzystania wnieść nowe życie w
centrum miasta.
Z wielkością działki
30.000 m2 Milaneo jest
w pełnym tego słowa
znaczeniu mega
projektem, który może
się już zwać dumnym
laureatem nagrody.
Niemcy. „Pracuj, pracuj, domek buduj” mówi powie­
dzonko rodem ze Szwabii. Zgodnie z tym mottem na
budowie Milaneo w Stuttgarcie praca wrze, ponieważ
tu powstaje bardzo wyjątkowy „domek”: W samym
środku centrum Stuttgartu STRABAG Real Estate (SRE),
oddział Stuttgart, realizuje wraz ze swoimi partnerami
na projekcie „ECE Projektmanagement” oraz
„Bayerische Hausbau”, cały skwer miejski, składający
się z galerii handlowej, biur, mieszkań, hotelu oraz
garażu podziemnego. Nie jest to więc łatwe zadanie.
Wie to także odpowiedzialny Dyrektor Oddziału SRE –
Uwe Jaggy: „Duże projekty w centrum miasta zawsze
stanowią wyzwanie. Ale kiedy chodzi o „mega-projekt”
typu Milaneo, to jest to rzeczywiście coś wyjątkowego.”
chroniona przed hałasem zielona oaza. Dalszym znakiem
szczególnym budowy jest fakt, że budynki galerii
handlowej są zupełnie odcięte akustycznie od mieszkań
leżących powyżej. Jest to konieczne, aby po otwarciu
pasaży mogły być jeszcze wykonywane roboty w zakresie
przebudowy- np., w przypadku zmiany najemcy jednego
ze sklepów - i nie przeszkadzały one mieszkankom i
mieszkańcom mieszkań powyżej. Od lipca 2012 r. trwają,
realizowane przez Ed. Züblin AG, Dyrekcja Stuttgart,
roboty budowlane. Galeria handlowa będzie obejmowała
200 sklepów oraz obszerną ofertę gastronomiczną w
Foodcourt. Trzy pasaże są zaaranżowane wg tematyki
„Nature”, „Urban”, „Modern” i przyprawiają o ciekawe
doznania optyczne.
Laureat „Best Futura Mega Project”
Trwałe budownictwo w wielkim stylu
Sama wartość zlecenia w kwocie 550 mln € pokazuje,
że Milaneo nie jest zwyczajnym projektem. Projekt
wywołał już międzynarodowe zainteresowanie. W przy­
padku MIPIM-Awards 2013 Skwer wygrał w kategorii
„Best Futura Mega Project”. A Milaneo jest z pewnością
mega projektem: wielkość działki - ok. 30.000 m2,
powierzchnia handlowa plus gastronomia i usługi 43.000 m2, powierzchnia biurowa - 7.400 m2, hotel na
165 pokoi, 415 mieszkań i 1.680 miejsc parkingowych.
Jako jeden z pierwszych projektów skwerów, jakie
w ogóle powstały, Milaneo zostało wyróżnione przez
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
[Niemieckie Stowarzyszenie ds. Zrównoważonego Rozwoju]
nagrodą w postaci wstępnego złotego certyfikatu.
Otwarcie galerii handlowej nastąpi 9.10.2014 i Uwe Jaggy
oczekuje go już ze zniecierpliwieniem: „Nie mogę się
doczekać, kiedy odwiedzający będą mogli przekroczyć
progi Milaneo. Mam nadzieję zobaczyć zachwycone
twarze, będących pod wrażeniem odwiedzających.” Od
lata 2015 r. zostaną także ukończone mieszkania,
a tym samym cały projekt. „Skwer, pod względem swej
różnorodności, jest czymś wyjątkowym na skalę
Niemiec. Oprócz siły gospodarczej, którą ściągnie on
do miasta, także turyści będą go traktowali jako punkt
odwiedzin”, tego Jaggy jest pewien.
Wraz z Milaneo w bezpośrednim sąsiedztwie Mailänder
Platz powstają trzy budynki połączone przezroczystymi
mostami. Pierwsze trzy piętra będą obejmowały galerię
handlową. Na budynkach będzie ustawionych łącznie
17 budynków, usytuowanych wokół trzech zazielenionych
dziedzińców. W ten sposób na dachach powstaje
Nagrodzony
Wstępnym
Złotym
Certyfikatem!
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 30
29.10.14 15:18
Projekty Północ+Zachód
teams. Nr 2 / 2014
31
Wartość zlecenia:
550 mln. €
Czas budowy:
Lipiec 2012 – lato 2015
Wielkość działki:
30.000 m2
Powierzchnia handlowa:
43.000 m²
Trzy pasaże handlowe
są jedyne w swoim
rodzaju i zaaranżowane
wg tematów „Nature”,
„Urban” i „Modern”.
Projekt Milaneo – jest
skwerem miejskim i składa
się z galerii handlowej,
biur, mieszkań, hotelu i
podziemnego garażu.
KONTAKT:
Uwe Jaggy, Obszar koncernu Immobilien
Development (4T)
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 31
29.10.14 15:18
32
Projekty Północ+Zachód
www.strabag.com
Zakład zagospodarowania odpadów w Tychach
Odpady jako zielone źródło energii
Ekspansywny rozwój gospodarki i konsumpcji prowadzi do wyczerpywania się zasobów naturalnych naszej planety w coraz szybszym
tempie. Przyszłość zależy tylko od nas – w jakim stopniu będziemy
podejmować działania na rzecz ochrony środowiska. I tutaj przychodzą
nam z pomocą efektywne technologie STRABAG w zakresie selektywnej
gospodarki odpadami komunalnymi.
Polska. Odpady są jednym z najważniejszych problemów
środowiskowych na świecie. W Unii Europejskiej powstaje
ich rocznie ponad 2 500 mln ton, a statystyczny
mieszkaniec wytwarza ich blisko pół tony. W Polsce na
jednego mieszkańca przypada ponad 300 kg odpadów –
łącznie stanowi to 135 mln ton odpadów rocznie, z
czego 124 mln ton stanowią odpady przemysłowe, a
11 mln ton to odpady komunalne.
Dokąd trafiają nasze śmieci?
Jednak nie ilość śmieci jest najważniejsza, tylko to, co
się później z nimi dzieje. W Unii Europejskiej średnio ok.
34 proc. odpadów jest składowana na wysypiskach, są
one jednak także palone, poddawane recyklingowi oraz
kompostowane. W Polsce ok. 75% odpadów jest
składowanych na wysypiskach. Jest to najtańsza, ale
również najmniej przyjazna dla środowiska forma
zagospodarowania odpadów. To źródło niekontrolowanej
emisji metanu, który jest dużo bardziej szkodliwy dla
warstwy atmosfery ochronnej Ziemi niż dwutlenek węgla
i wzmaga efekt cieplarniany.
Polska stale podnosi standardy w zakresie gospodarki
odpadami. W tym celu w województwach powstają
regionalne zakłady zagospodarowania odpadów komu­
nalnych, świadczące kompleksowe usługi w zakresie
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów.
Obiekty te muszą spełniać określone warunki, w tym
posiadać odpowiednie instalacje, spełniać wymogi
techniczne BAT (Best Available Technique) i stosować
sprawdzone technologie.
Wszystkie te wymogi spełnia wybudowany przez
STRABAG zakład zagospodarowania odpadów komunal­
nych w Tychach, na południu Polski. Dzięki zastosowanym
technologiom STRABAG Umweltanlagen [Ochrona
Środowiska] GmbH należy on do najnowocześniejszych
obiektów tego typu w Europie. STRABAG jest Generalnym
Wykonawcą inwestycji, autorem koncepcji technologicznej
oraz dostawcą zaawansowanych technologii przetwarzania
odpadów.
Zakład w Tychach jest w stanie przerobić 93.500 ton
odpadów rocznie. Posiada najnowocześniejszą linię
selekcji i obróbki odpadów z zamkniętym systemem
obiegu powietrza i ścieków oraz możliwością wytwarzania
energii i ciepła z biogazu. W procesie mechanicznej
segregacji przy użyciu automatycznych sorterów optopneu­matycznych wydzielane i kierowane do recyklingu są
takie frakcje jest papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale
Reaktory do produkcji
biogazu
Generalnym Wykonawcą tego złożonego projektu jest STRABAG
Umweltanlagen GmbH (Dyr. EI, Oddz. HH). Wysoką jakość robót
budowlanych zapewnił STRABAG Sp. z o.o.,Budownictwo Ogólne
(Dyr. PP, Oddz. HH), który zrealizował inwestycję.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 32
29.10.14 15:18
Projekty Północ+Zachód
żelazne i nieżelazne. „Z pozostałej części wytwarza się
paliwo dla cementowni i energetyki (paliwo alternatywne
RDF). Natomiast substancje szkodliwe są neutralizowane
i przetwarzane w pełnowartościowy kompost. Takie
rozwiązania pozwalają zminimalizować ilość odpadów
kierowanych do składowania” - wyjaśnia Bartłomiej
Dąbrowski, Dyrektor Projektu, Dyr. PP.
teams. Nr 2 / 2014
33
Wartość projektu:
28,5 mln. €
Okres realizacji:
marzec 2013 – listopad 2014
Przepustowość zakładu:
93.500 ton odpadów / rok
Powierzchnia użytkowa:
14.100 m2
Sercem zakładu jest jednak własna, opatentowana
technologia suchej fermentacji metanowej LARAN®.
Została ona opracowana przez technologów STRABAG
w ramach wieloletnich prac badawczo-rozwojowych
i doświadczeń przy realizacji ponad 70 obiektów tego
typu na świecie. LARAN® umożliwia przetworzenie
odpadów w biogaz, co oznacza, że z metanu powstałego
w procesie fermentacji odpadów biologicznych powstanie
tzw. „zielona energia”, zarówno cieplna, jak i elektryczna.
Dzięki niej zakład jest niezależny energetycznie, a
nadwyżki energii będzie sprzedawał do sieci. „Zastoso­
wanie przy budowie zakładu specjalistycznej technologii
sortowania odpadów oraz fermentacji beztlenowej z
odzyskiem metanu przyczyniły się do uznania projektu w
Tychach za jedną z najlepszych inwestycji komunalnych
w Polsce”, mówi Martin Hummitzsch, Dyrektor Projektu,
Dyr. EI.
Zakład w Tychach zostanie oddany Inwestorowi po
zakończeniu rozruchów technologicznych i prób końco­
wych na jesieni 2014 roku. Będzie świadczył usługi dla
200 tysięcy mieszkańców ośmiu gmin.
Projekt został zrealizowany dzięki wspólnemu
zaangażowaniu Pracowników STRABAG Sp. z o.o.
i STRABAG Umweltanlagen GmbH.
KONTAKT:
Martin Hummitzsch, Dyr. Ochrona
Środowiska (EI)
Bartłomiej Dąbrowski, Dyr. Budownictwo
Ogólne Polska (PP)
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 33
29.10.14 15:18
34
Projekty Południe+Wschód
www.strabag.com
Stadion Rapid
STRABAG buduje nowy stadion
dla SK Rapid
STRABAG w postępowaniu negocjacyjnym otrzymał zlecenie na budowę
wiedeńskiego stadionu piłkarskiego. Jako generalny wykonawca przejmujemy pełen zakres planowania, aż po oddanie pod klucz. teams.
rozmawiało z dyrektorem projektu Romanem Horischerem.
Panie Hornischer, jak powinniśmy sobie wyobrazić
przebieg takiego postępowania?
Złożyliśmy ofertę jako generalny wykonawca z projektem
niemieckiego biura projektów ARC-Architektur Concept.
Przez wiele miesięcy trwały intensywne i czasochłonne
negocjacje, w trakcie których w końcu udało nam się
osiągnąć sukces. Kryterium dla oferentów były między
innymi architektura, przestrzenna koncepcja funkcjonalna,
wyposażenie wewnętrzne, jak i kwestie infrastruktury,
ale także komfort przebywania oraz atmosfera dla widzów.
Jak Pan sądzi, dlaczego to właśnie my otrzymaliśmy
zlecenie?
Na to wpływ miało z pewnością kilka czynników. Z jednej
strony udało nam się zapunktować w przypadku
architektury, ale także przy zaufaniu, które powstało w
trakcie wielu rozmów. Negocjacje były nacechowane
wzajemnym szacunkiem, oczywiście z pewnością odpo­
wiedni był też stosunek ceny do wykonywanej usługi.
STRABAG jest specjalistą w zakresie budowy
obiektów sportowych – na ile ten projekt stanowi
wyzwanie?
W przypadku najnowocześniejszego stadionu Austrii
poprzeczka jest oczywiście zawieszona bardzo wysoko,
ponieważ trzeba się zająć równocześnie wszystkimi
obszarami, takimi jak trybuny, boisko, biuro wraz z
budynkiem utrzymania stadionu, wyposażenie budynku
Uwagę przykuwa budynek
główny w kształcie rury,
graniczący z nową trybuną
zachodnią, w którym
oprócz pomieszczeń dla
drużyn oraz Business
Clubu mają się także
znajdować pomieszczenia
służbowe, sklep dla fanów
oraz muzeum klubu.
oraz obszar przeznaczony do organizacji imprez. W
przypadku każdego obszaru trzeba pamiętać o koniecznym
wyposażeniu budynku, oraz o drogach ewakuacyjnych,
jak i ochronie ludzi. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę
wymogi np. prasy, policji, straży pożarnej, widzów oraz
samego klubu.
Czym wyróżnia się zwycięski projekt?
Optyczny highlight stanowią z pewnością zielony dach
stadionu, herb Rapidu jako brama główna o średnicy 20
m oraz rurowa forma budynku głównego. Pod względem
technicznym wyjątkowe jest wyposażenie budynku, jak i
zasadniczo statyka budynku głównego, trybun oraz
dachu stadionu.
Wraz z budową nowego stadionu zatarte zostaną
więc wszelkie wspomnienia po starym stadionie
Hanappi?
Nie, szczególnym elementem jest ostatni słup oświetle­
niowy, który ma pozostać i stanowić element dekoracyjny
i emocjonalne powiązanie.
Jak wygląda harmonogram budowy nowego obiektu?
Budowa ma trwać dwa najbliższe sezony piłkarskie do
lata 2016.
Wartość zlecenia:
47,55 mln. €
Czas budowy:
Do lata 2016
Fundator nazwy:
Grupa Allianz
Dalsze informacje:
www.allianz-stadion.at
Projekt nowego stadionu o zamkniętych rogach z ok. 24.000 miejscami
siedzącymi, wraz z 2.500 miejscami biznes oraz 40 lożami dla VIP’ów
oraz lożami imprezowymi obronił się początkiem maja.
KONTAKT:
Roman Hornischer, Obszar koncernu H+I
Austria Wschód, Dyr. Wiedeń (AR)
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 34
29.10.14 15:18
Projekty Południe+Wschód
teams. Nr 2 / 2014
35
Naprawa trasy kolejowej
Najwyższą prędkością
przez Słowację
Po pięciu latach budowy słowacki minister transportu Jan Pociatek
1.7.2014 uroczyście otworzył nowy odcinek Trencianska Tepla-IlavaBelusa – modernizacja odcinka pozwoli na przejazd tą trasą kolejową
z maksymalną prędkością.
Słowacja. Słowacki odcinek kolejowy koniecznie
potrzebował naprawy. Nie tylko po to, aby osiągnąć
prędkość przejazdu na poziomie 160 km/h, ale także
aby zapewnić lepszy dostęp do transeuropejskiej sieci
komunikacyjnej i dobre połączenie z krajami sąsiadują­
cymi. Realizacji przedsięwzięcia podjęło się „Konsortium
ŻSR – Belusa”, którego liderem był STRABAG s.r.o.
Bratislava, przy znaczącym udziale spółki koncernowej
Viamont DSP a.s.
W ramach realizacji 20-kilometrowego odcinka moder­
nizowane były także stacje kolejowe, usuwano starą
nawierzchnię i wykonano kompleksową naprawę podtorza,
przy zastosowaniu materiału z recyclingu, oraz nową
konstrukcję odwodnienia. W związku z nowo wbudowaną
nawierzchnią na podkładach betonowo-strunowych w
tej chwili możliwe jest podróżowanie tym odcinkiem z
prędkością 160 km/h. Z powodów bezpieczeństwa
także wszelkie skrzyżowania zostały zastąpione nowymi
obiektami mostowymi, lub wiaduktami przechodzącymi
pod lub nad linią kolejową.
Wartość zlecenia:
127,9 mln €
Czas budowy:
Listopad 2009 – czerwiec 2014
Roboty ziemne:
566.252 m3
Ekrany akustyczne:
6.817 m
Modernizacja odcinka kolejowego pozwala na jazdę maksymalną
prędkością do 160 km/h.
Szczegółowy harmonogram jako kryterium
sukcesu
Harmonogram robót musiał uwzględniać wielorakie
zamknięcia torowe. Na odcinku trasy konieczne było
ciągłe zamknięcie jednego toru, na stacjach nawet kilku –
taki sposób postępowania konieczny był w celu
zachowania ruchu kolejowego podczas trwania robót.
Niektóre roboty budowlane wymagały całkowitych
zamknięć torów w godzinach nocnych, przy czym czas
trwania zamknięć był możliwie maksymalnie skracany.
„Do najbardziej skomplikowanych robót należały cztery
nocne zamknięcia stacji Dubnica oraz Vahom, gdzie
wymiany wymagały istniejące rozjazdy. Podczas tych
robót nocnych umożliwić należało przejazd jednego
pociągu nocnego. Dobra współpraca i koordynacja firm
koncernowych, także w przypadku nakładania się
różnych branż na tym samym odcinku, okazały się
naszą silną stroną. Dzięki temu w efekcie końcowym
udało nam się skrócić czas zamknięć do 27.666 godzin,
czyli o 5.808 godzin w porównaniu do oferty konkurencji!”,
opowiada Petr Koval, Dyrektor projektu.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 35
Viamont DSP a.s.
dysponuje sprzętem
do robót torowych na
najwyższym poziomie.
Dzięki zastosowaniu kilku
koparek dwudrogowych
oraz „okrętu flagowego”
firmy - automatycznej
podbijarki UNIMAT 09-4S,
roboty mogły zostać
wykonane w bardzo
szybkim tempie.
KONTAKT:
Petr Koval, Obszar koncernu
Budownictwo Infrastruktury Czechy/Słowacja,
Dyr. Słowacja (TG)
29.10.14 15:18
36
Projekty Południe+Wschód
www.strabag.com
Fabryka LEGO
Fabryka przyszłości przyprawia dzieci o
szybsze bicie serca
O tym marzy prawdopodobnie każde dziecko: Duński producent z abawek LEGO 24.3.2014 otworzył w Nyiregyhaza, na Węgrzech najwięk­­szą
fabrykę zabawek na świecie. STRABAG miał spory udział w budowie.
Węgry. Zrealizowany jako inwestycja Greenfield kompleks
budynków posiada łączną powierzchnię ok. 122.000 m2.
„Mamy tu do czynienia z terenem leżącym poza miastem
Nyiregyhaza, który wcześniej był terenem rolniczym.
Dzięki nowej inwestycji obszar zyskał pod względem
infrastrukturalnym”, wyjaśnia dyrektor projektu Róbert
Varga. Udział w projekcie firmy STRABAG, opiewający
na 43 mln. € obejmuje powierzchnię gruntu brutto w
ilości 69.200 m2. Projekt został zrealizowany w zaledwie
dziesięć miesięcy.
Firma STRABAG rozpoczęła realizację robót bezpośrednio
po pozyskaniu zlecenia w marcu 2013 r. W związku z
krótkim terminem realizacji, każdy ruch w zespole musiał
być idealnie zgrany także z zewnętrznymi dostawcami.
„LEGO stawiało wysokie wymagania na gruncie przemy­
słowym. Było to trudne zadanie, biorąc pod uwagę
niekorzystne warunki gruntowe – jednak nie było nie do
pokonania. Eksperci z TPA i Frissbeton opracowali
wspólnie rozwiązanie odpowiadające wymogom”, mówi
Varga.
recepcji na parterze zwiedzający docierają do budynku,
w którym oprócz pomieszczeń biurowych znajduje się
także restauracja. Techniczny highlight to system korytarzy,
który obok budynku administracyjnego odgrywa
zasadniczą rolę. Dysponuje on trzema poziomami, przez
które sterowane są rozmaite funkcje. Na poziomie gruntu
na powierzchni 8.500 m2 system korytarzy rozchodzi się
na długość 450 mb. Na parterze koordynowane są
ruchy materiału, na 1. piętrze znajdują się pomieszczenia
wyposarzenia technicznego oraz biurowe. 2. piętro służy
do prowadzenia rurociągów, koniecznych do zaopatrzenia
w energię i wodę.
LEGO przykłada dużą wagę do ochrony środowiska. Z
tego powodu przy wyborze materiałów budowlanych,
jak i zastosowanych systemach i technologii brano pod
uwagę w szczególności aspekt ekologiczny, aby fabryka
była obiektem przyszłości.
STRABAG otrzymał także zlecenie realizacji wyposażenia
technicznego budynku (TGA). Budynek administracyjny
wyróżnia się wśród poszczególnych części budynku
dzięki swej atrakcyjnej fasadzie. Przez imponujący hall
Wartość zlecenia:
43 mln €
Czas budowy:
10 miesięcy
Udział firmy STRABAG:
69.000 m²
System korytarzy:
450 mb
Dotrzymanie warunków z zakresu ochrony środowiska
jest dla LEGO bardzo istotne i wymagało szczególnego
zwrócenia uwagi na korzystne dla środowiska materiały.
Fabryka LEGO o powierzchni łącznej 122.000 m2 jest
największą fabryką zabawek na świecie.
KONTAKT:
Róbert Varga, Obszar koncernu Węgry (6X),
Dyr. HB Węgry
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 36
29.10.14 15:18
Projekty Południe+Wschód
teams. Nr 2 / 2014
37
Cityhouse Schwechat
Trzy Architektury – dwie kondygnacje
w podziemiu – jeden projekt
STRABAG jest generalnym wykonawcą budowy pod klucz nowego
Cityhouse w Schwechat. Redaktorka teams. Barbara Amon miała
okazję osobiście odwiedzić projekt wart 13,43 mln. €.
Austria. Budowa „Cityhouse Schwechat” idzie pełną
parą: Duża budowa o powierzchni 4.000 m2 – która dla
innych jest codziennością , dla mnie jest czymś wyjątko­
wym. W biurze budowy spotykam się z kierownikiem
budowy, Kathariną Schaber. Rzeczą, która natychmiast
zwraca uwagę, jest luźna atmosfera panująca wśród
koleżanek i kolegów. Jednak zanim pójdziemy zwiedzać
najpierw odzież ochronna – bez kasku ani rusz.
dotrzeć samodzielnie zaszalowanymi schodami betono­
wymi – pozostałe piętra musiałam zdobyć wchodząc
po drabinie. Kiedy dotarłam na górę kładziono tam akurat
prefabrykaty stropowe, trwały roboty geodezyjne i
montowano pierwsze elementy ścienne. Ciekawe zadania,
które stawiają przed całą ekipą wielkie wyzwania fizyczne
jak i intelektualne.
Projekt ruszył już w sierpniu 2013 r. Po organizacji
zaplecza budowy rozpoczął się wykop. Dla Schaber jest
to highlight projektu: „Obiekt będzie miał dwie kondygnacje
w podziemiu, będzie tam parking, pomieszczenia z
urządzeniami instalacji oraz piwnice, tzn. że musieliśmy
dokopać się na głębokość 7,5m. Odpowiednio skompli­
kowane było zabezpieczenie wykopu za pomocą
podchwycenia HDBV budynków sąsiadujących, jak i
rozparte deskowanie podpór.” Dalszą ciekawostką jest
interesująca architektura kompleksu mieszkalnego,
składająca się z trzech par schodów. Fasada pierwszych
schodów wyrasta skośnie w górę. Drugie schody są
otwarte i dysponują podcieniem, a trzecie obejmują
dziedziniec z falującą fasadą.
JUST-IN-TIME
Zamówienia materiału, w związku z centralnym położeniem,
muszą być dokładnie planowane, z racji bardzo ograni­
czonych możliwości składowania. Wymaga to stałych
uzgodnień między kierownikiem budowy, a 24-osobową
ekipą. Główna część zespołu – kierownik budowy,
technik i majster – pracuje ze sobą już od trzech lat i jest
już świetnie zgrana. Tajemnica sukcesu: „Otwarta komuni­
kacja i zdolność wspólnego rozwiązywania problemów”,
zdradza Schaber.
Obecnie stoją już pierwsze trzy z łącznie sześciu pięter
naziemnych. Tylko do pierwszego piętra mogliśmy
Zespół wokół kierownik
budowy Kathariny
Schaber jest idealnie
zgrany.
Wartość zlecenia
1. Etap:
13,43 mln €
Czas budowy 1. Etap:
Sierpień 2013–3. Kwartał 2015
Jednostki mieszkalne:
93 i 7 jednostek businessowych
Highlight:
Trzy architektury
Budowa „Cityhouse Schwechat” znajduje się w
prominentnym miejscu na początku Głównego
Placu Schwechat.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 37
KONTAKT:
Katharina Schaber, Obszar koncernu H+I
Austria Wschód, Dyr. Dolna Austria (AS)
29.10.14 15:18
38
Świat +Obszary Specjalne
www.strabag.com
EFKON
13 lat pracy zespołowej: To więcej niż
tylko stosunki handlowe
EFKON i Toll Collect od 2001 r. utrzymują partnerskie stosunki handlowe. Jest to partnerstwo, które dojrzewało z biegiem lat. Wspólne
opracowywanie, dopasowanych do potrzeb, rozwiązań na wysokim
poziomie technicznym – na tym opiera się wzajemny szacunek.
Międzynarodowo. Free to flow – jako wiodący światowy
dostawca w branży „Intelligent Transport Systems” (ITS),
Electronic Toll Collection (ETC) oraz rozwiązań z zakresu
Enforcement, założona w 1994 r. firma EFKON AG
dysponuje znaczącym know-how w zakresie tej specja­
listycznej technologii. Komunikacja między pojazdem
(in-vehicle) a infrastrukturą drogową (road-side equipment)
odbywa się za pomocą mikrofal, lub też technologii
podczerwieni. Systemy mikrofal w związku z wytycznymi
UE stanowią standard w Europie, w Azji natomiast
stosowane są głównie rozwiązania na bazie podczerwieni.
Niemcy stanowią tu wyjątek Do dziś w systemie opłat
drogowych stosowana jest tam technologia podczerwieni.
W celu stworzenia kompatybilnego dla całej Europy
systemu, najnowsza generacja rozwiązań z zakresu En­
forcement pracuje już z powodzeniem na obu systemach.
Pojazdy kontrolne komunikują się na przykład równie
często z objętymi obowiązkiem opłat samochodami
ciężarowymi, wyposażonymi w jednostki mikrofalowe,
co z pojazdami posiadającymi moduł na podczerwień.
Spółka córka firmy STRABAG SE zyskała renomę w
zastosowaniu obu technologii – w zakresie podczerwieni
uchodzi nawet za wiodące pod względem technologii
przedsiębiorstwo na świecie.
Posiadająca centralę w Raaba/Graz, w Austrii firma
EFKON działa na całym świecie: Ze spółkami córkami
w Azji i Afryce EFKON działa między innymi na teranie
Niemiec, Irlandii, Malezji, Południowej Afryki, Indii,
Południowej Korei oraz Pakistanu.
TEAMS WORK.
Idea Teams Work. odzwierciedla oczywiście w głównej
mierze udaną pracę zespołową w ramach koncernu.
Jednak wpływy zewnętrzne na sukces zespołu są nieunik­
nione, a tym samym stanowią one istotną część
koncepcji prowadzącej do sukcesu. EFKON, na podstawie
swojego intensywnego partnerstwa z przedsiębiorstwami
naliczającymi opłatę Toll Collect, stanowi przykład dobrej
pracy zespołowej – także poza koncernem.
Do rozliczenia tysięcy samochodów ciężarowych, które
obecnie przejeżdżają przez Niemcy, Toll Collect – jako
pierwsze przedsiębiorstwo na świecie – stosuje wspierany
satelitarnie system opłat GPS. Technologię, której
wymagają specjaliści. Dlatego EFKON od 2001 r. stoi
u boku Toll Collect nie tylko jako solidny dostawca
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 38
elementów oprogramowania i osprzętu, ale także tworzy
rozwiązania dla operatorów poboru opłat. Tajemnicą
tych stosunków handlowych jest partnerskie podejście,
stojące za tą współpracą. Stała komunikacja i opraco­
wywanie wspólnych, dopasowanych do danych potrzeb
i indywidualnych rozwiązań, bliska współpraca oraz
fachowe dyskusje dają obu stronom możliwość dalszego
rozwoju. Dla firmy EFKON istotnym jest, aby nie być
dowolnie wymienialnym dostawcą, ale aby oferować
klientowi, oprócz wspaniałej technologii i dobrych jako­
ściowo produktów, także wartość dodaną w postaci
rozwiązań idealnie spełniających potrzeby klienta.
Niewidoczne kontrole
Toll Collect przy rozwoju rozwiązań z obszaru Enforce­
ment liczy na kompetencje specjalisty. Dziś funkcjonują
w Niemczech różne systemy stacjonarnej, mobilnej i
manualnej kontroli właściwego poboru opłat, są one też
stale rozwijane i poszerzane. Dzięki zastosowaniu modułów
DSRC dla samochodów ciężarowych, jeżdżących po
niemieckich drogach, płynny ruch nie musi być przerywany
przez punkty kontroli opłat. Zainstalowane w tym celu
na autostradzie urządzenia transceiver komunikują się z
jednostkami w pojeździe i sprawdzają, czy opłaty zostały
właściwie zrealizowane, wzgl. czy ustawienia są właściwe.
W związku z faktem, iż zaufanie jest rzeczą dobrą,
kontrola jednak, jak wiadomo lepszą, operator poboru
opłat potrzebuje odpowiednich narzędzi do sprawdzania
właściwego poboru opłat. Samochód ciężarowy o
większej ilości osi uiszcza mianowicie wyższą opłatę niż
pojazd jednoosiowy. 278 pojazdów BAG (Bundesamt
für Güterverkehr [Federalny Urząd Transportu Towaro­
wego]) zostało już wyposażonych w manualne systemy
kontroli. Pojazd kontrolny podczas jazdy może wywołać
dane zachowane w On-Board-Unit, porównać je z
mijanym pojazdem, a także sprawdzić ogólne działanie
tej jednostki.
Za pomocą bezprzewodowego połączenia przez
stacjonarne, przenośne i mobilne jednostki komunikacyjne
ekipy kontrolne BAG otrzymują dane z pojazdów, w
przypadku których nie stwierdzono właściwego uiszczenia
opłaty. Także stosowane w ciężarówkach moduły DSRC –
ok. 850.000 sztuk jest w tej chwili w użyciu – są produ­
kowane i dostarczane przez EFKON. Szczególnie
atrakcyjną cechą jest interoperacyjność z austriacką
spółką poboru opłat ASFINAG. Dzięki Toll2Go ten sam
29.10.14 15:18
Świat +Obszary Specjalne
teams. Nr 2 / 2014
39
EFKON AG oraz
Toll Collect – zespół,
który unaocznia dobrą
pracę zespołową także
poza ramami koncernu.
Stosunki handlowe:
Od 2001 r.
Wpływ zamówień:
Wzrost o prawie 40% w
okresie 2013 – 2014
Systemy kontrolne:
Przenośne & mobilne
moduł DSRC (OBM 220) może być stosowany zarówno
w Niemczech jak i w Austrii. Działa to tylko dzięki połą­
czeniu dwóch zintegrowanych modułów komunikacyjnych
w OBM 220. Dzięki temu skrzyneczka za przednią
szybą może się komunikować równocześnie za pomocą
podczerwieni (technologia obecnie stosowana w Niem­
czech) jak i mikrofal (technologia obecnie stosowana w
Austrii).
Także w przyszłości Toll Collect jak i EFKON życzą sobie
intensywnej współpracy w celu realizacji nowych
postępowych projektów. Dopiero wymiana know-how
obu stron umożliwia innowacyjne myślenie oraz realizację
nowych rozwiązań.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 39
KONTAKT:
Melanie Almer, EFKON AG
29.10.14 15:18
40
Świat +Obszary Specjalne
www.strabag.com
STEP projekt odprowadzania ścieków
Krok Abu Dhabi w przyszłość
Zjednoczone Emiraty Arabskie robią wrażenie nie tylko dzięki swym
osiągnięciom architektonicznym, już niedługo będą się mogły także
określać mianem dumnego posiadacza najbardziej kompleksowego
systemu odprowadzania ścieków na świecie.
Abu Dhabi. Na przestrzeni ostatnich 20 lat w szczegól­
ności Abu Dhabi, stolica a zarazem największy z siedmiu
Emiratów, osiągnęło znaczący rozwój – ten trend będzie
się utrzymywał także w przyszłości. Obok wszystkich
pozytywnych efektów, które przyniósł ze sobą rozwój
Abu Dhabi, rząd stanął obecnie w obliczu konieczności
poważnego zastanowienia się nad przyszłości i trwałością
kraju.
Oprócz poprawy systemu odprowadzania ścieków
ludność także w inny sposób profituje dzięki tej budowie:
Z jednej strony uzdatniana woda może być stosowana
do nawadniania pól i terenów uprawnych, z drugiej strony
miasto – dzięki rozbiórce starej przepompowni – zyskuje
teren, który może zostać przekazany do publicznego
lub prywatnego wykorzystania.
„Masterplan Abu Dhabi 2030” obejmuje wielkopowierzch­
niową strukturyzację miejską i ma ułatwić sprostanie
rosnącym wymaganiom. Sercem projektu stulecia jest
projekt STEP (Strategic Tunnel Enhancement Programme):
Wykonanie 84 km tuneli do grawitacyjnego odprowa­
dzania ścieków, wraz z potężną przepompownią (60 m
przekroju, 100 m głębokości) stanowi główny element
STEP. Trzy najważniejsze cele projektu to zastąpienie
istniejących przepompowni, stworzenie trwałego rozwią­
zania ogólnego, jak i sprostanie przyszłym wymaganiom.
Budowa bez otwartego wykopu
Ed. Züblin AG odgrywa na tym projekcie kluczową rolę i
otrzymał w styczniu 2012 r. zlecenie na zaprojektowanie
i realizację obu sieci grawitacyjnego odprowadzania
ścieków LS-01 oraz LS-02 o długości 45,2 km – a tym
samym pomocy krajowi pustynnemu w uzbrojeniu się
przeciw przyszłym wyzwaniom, które niesie ze sobą taki
rozwój także w zakresie infrastruktury.
Ed. Züblin AG pracuje
w Abu Dhabi na
projekcie STEP.
Obydwa odcinki są realizowane w ramach Joint Venture
między Züblin AG Singapur „Pipe Jacking Division” a
Züblin – Oddział w Abu Dhabi.
Ale tak jak w przypadku wszystkich tego rodzaju mega
projektów, tak i tu trzeba zwrócić szczególną uwagę na
mieszkańców i środowisko. Szczególnym utrudnieniem
na tym projekcie jest fakt, że wiele tuneli powstaje bezpo­
średnio pod gęsto zaludnionym terenem, co z kolei wymaga
bardzo precyzyjnego planowania. Wszystkie roboty
bazują na technologii wykonania „bez otwartego wykopu” –
sposobie korzystnym dla środowiska, powodującym
minimalne zakłócenia na powierzchni.
Abstrahując od oczywistych wyzwań, takich jak wielkość
projektu oraz wysokie wymagania techniczne, zespół
musi sobie także poradzić z agresywnymi warunkami w
zakresie wody gruntowej oraz z bardzo twardymi war­
stwami gruntu. Ale także wysiłek biurokratyczny jest
niczego sobie: Konieczne było uzyskanie niezliczonej
ilości pozwoleń i zatwierdzeń – na ponad 260 tymcza­
sowych i stałych szybów ilość pozwoleń przekroczyła
liczbę 10.000.
W styczniu 2013 r. byliśmy w stanie uruchomić pierwszą
wiertnicę tunelową – od tego momentu pracuje ich
równocześnie dziewięć. Roboty są prowadzone całą
dobę siedem dni w tygodniu. Tym czasem w lecie
nierzadko zdarzają się temperatury powietrza osiągające
45°C”, mówi Christian Isfort i dodaje: „Ponieważ szyby
tuneli mają średnicę zaledwie trzech do 14 m, nasi
pracownicy pracują na bardzo małej powierzchni. Naj­
głębszy szyb leży na głębokości 40 m pod ziemią.:
W okresach największego natężenia robót na projekcie
pracuje średnio 1.200 pracowników firmy Züblin, 150 z
nich w działach projektowania, statyki, jakości, bezpie­
czeństwa i zarządzania budową. Tutaj dzięki pracy
zespołowej powstają wielkie rzeczy – widać to w postępie
robót: Wbrew wszelkim przeciwnościom losu, zostało już
ukończone 61% robót.
Zadowolenie zamawiającego widoczne jest po rozsze­
rzeniu pierwotnego zakresu robót. Ed Züblin AG uzyskał
zlecenie na zaprojektowanie i realizację podłączenia
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 40
29.10.14 15:18
teams. Nr 2 / 2014
Świat +Obszary Specjalne
41
Roboty w Abu Dhabi
stanowią dla członków
zespołu także wyzwanie
fizyczne, jak np.
temperatura powietrza
dochodząca do 45°C,
wąskie szyby tuneli oraz
praca na głębokości
sięgającej 40m.
kanału do Al. Reem Island, nowej części miasta Abu
Dhabi. W tym przypadku tunel odprowadzający ma
przekierowywać strumienie ścieków z Al. Reem Island
do systemu kanalizacyjnego Abu Dhabi. Roboty nad
szybami już się rozpoczęły, przekop obu tuneli o łącznej
długości 2,6 km rozpoczął się w lipcu 2014 r. i zostanie
prawdopodobnie ukończony w kwietniu 2015 r.
Wartość zlecenia:
389 mln. USD (ok. 290 mln. €)
Czas budowy:
1.342 dni (wraz z Reem)
Wiertnice tunelowe:
9
Szyby:
Ponad 260
Zamawiający jest zadowolony z pracy prawie 1.200 pracownic i pracowników firmy
Züblin i zleca firmie Züblin AG dalsze roboty w Al. Reem Island.
KONTAKT:
Jens Nagel i Christian Isfort,
Obszar koncernu International,
H+I Bliski Wschód, Abu Dhabi
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 41
29.10.14 15:19
42
Projekty Raporty regionalne
www.strabag.com
Trasa średnicowa w Zurychu
Szwajcarska precyzja – tajemnica sukcesu
w budowie obiektów mostowych na liniach
kolejowych
Oprócz czekolady i sera Szwajcarzy słyną z punktualności
i sumienności. To nie tylko schemat – ale także zawodowa
codzienność.
Szwajcaria. Miejsce akcji: Zurych Dworzec Główny –
który, dzięki ponad 2.900 przejazdom pociągów dziennie
jest jednym z najbardziej uczęszczanych dworców
świata. Aby podróżnych w przyszłości jeszcze szybciej
dostarczyć na miejsce przeznaczenia, na dworcu
głównym realizowany jest duży projekt obejmujący budowę
linii średnicowej. Linia średnicowa o długości 9,6 km
połączy w przyszłości dworce Altstetten, Zurych Dworzec
Główny oraz Oerlikon i ma z jednej strony odciążyć
dworzec główny, z drugiej zaś zoptymalizować połączenia
i dojazdy. Po środku torowiska dworca głównego w
ramach projektu powstają dwa nowe, jednotorowe obiekty
mostowe, które zapewnią bezkolizyjne i szybsze przejazdy.
W 2008 r. konsorcjum ABD, składające się z firm
STRABAG AG, Stutz AG, Anliker AG, Kibag AG oraz
Frutiger AG, którego liderem jest Markus Meier
(Dyrektor Oddziału IB Zurych i Budowa), podjęło pracę
nad wykonaniem łącznie 30 podpór mostowych do
obiektów mostowych Letzigrabenbrücke i Kohlendreieck­
brücke. Obiekt Letzigrabenbrücke o długości 1 km
będzie w przyszłości najdłuższym obiektem mostowym
Szwajcarskiej sieci kolejowej. W lipcu 2013 r. zakoń­
czone zostały roboty na podporach.
Precyzja mimo ruchu kolejowego
W drugiej połowie 2011 r. konsorcjum rozpoczęło montaż
rusztowania do konstrukcji mostu Letzigrabenbrücke.
Rusztowanie to opiera się na już zabetonowanej części
obiektu i jednej podporze – jest to metoda umożliwiająca
roboty mostowe bez oparcia na gruncie i umożliwia
nieograniczony ruch kolejowy. Roboty na Letzigraben­
Auftragsvolumen:
CHF 58 Mio. (ca. € 47,8 Mio.)
Bauzeit:
Juni 2008 – Dezember 2015
Pfeilerhöhe:
6–16 m
Pfeilerdurchmesser:
2,5 m
Na każde przęsło obiektu
konieczne jest 50-70
ładunków betonu –
do betonowania gruszki
z betonem muszą
podjechać w górę na
obiekt.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 42
29.10.14 15:19
teams. Nr 2 / 2014
Projekty regionalne
43
Info
Germany
France
Zurich
Liechtenstein
Austria
Switzerland
Italy
Kraj o różnorodności językowej
Oficjalnymi językami Szwajcarii są niemiecki, włoski, francuski i
retoromański. Już na powitanie w niemieckojęzycznej Szwajcarii
usłyszymy „Grüezi” lub „Grüssech” (per Pan/Pani), wzgl. „Hoi” oraz
„Sali” (per Ty). We francuskojęzycznej części Szwajcarii znajomych
wita się „Salu”, we włoskojęzycznej części „Ciao”. W części retoro­
mańskiej Szwajcarii w stosunku do obcych przyjęte jest „Bun di” i
„Buna saira”, wśród znajomych zaś proste „Ciao”.
brücke, z racji rusztowania przestawnego są w dużej
mierze niezależne od warunków zewnętrznych. Ukończenie
koryta balastowego obiektu było możliwe w 2014 r.
Wyzwanie w przypadku Kohlendreieickbrücke stanowił
niewielki promień, który był konieczny z racji objazdu
istniejącej konstrukcji wsporczej SBB. Ponadto w przy­
padku konstrukcji tego obiektu, której montaż rozpoczął
się w lipcu 2012 r. stara architektura spotyka nową –
objęty ochroną zabytków budynek Szwajcarskiego
Architekta Hansa Hifikera, jest przekraczany obiektem w
odległości 80 cm. W tym celu zastosowano specjalne
rusztowanie stalowe, które bez dalszego oparcia rozpo­
ściera się nad budynkiem.
Roboty na obydwu obiektach musiały nie tylko odbywać
się przy trwającym ruchu kolejowym i oczywiście sprostać
wymogom bezpieczeństwa, ale także odpowiadać
miejscowym wymogom logistycznym. Bezpieczeństwo
przede wszystkim – także na tej budowie. Oprócz
zatrudnienia tzw. nadzorców bezpieczeństwa pracownicy
są regularnie szkoleni przez SBB i konsorcjum w kwe­
stiach bezpieczeństwa. Takie zaangażowanie wszystkich
uczestników przynosi efekty: Na obu obiektach od po­
czątku budowy nie doszło do żadnego ciężkiego wypadku.
Teren chroniony dla zwierząt
„Podczas budowy zwracamy uwagę nie tylko na potrzeby
mieszkańców – ale także na świat zwierząt. Szereg
środków ochrony środowiska służy zachowaniu przestrzeni
życiowej między torami”, mówi dyrektor projektu Hubert
Bähr. Dla jaszczurek, kumaka górskiego i dzikich pszczół
ciepły, suchy i ubogi w substancje odżywcze obszar jest
idealnym miejscem do życia. Podejmujemy więc kroki w
celu ochrony zwierząt i środowiska i tak na poboczach
torowiska znajdują się kosze kamienne, służące im jako
schronienie, powierzchnie piaszczyste do budowania
gniazd oraz szereg zbiorników odparowujących.
Po przekazaniu stanu surowego przez konsorcjum,
SBB zainstaluje konieczny osprzęt kolejowy. Most
Letzigraben oraz Kohlendreieck zostaną oddane do
użytku w grudniu 2015 r.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 43
Roboty STRABAG AG na dworcu głównym w
Zurychu postępują szybko, a z racji surowych
wymogów bezpieczeństwa, także bezwypadkowo.
KONTAKT:
Markus Meier i Hubert Bähr,
Obszar koncernu Szwajcaria (6X), Dyrekcja
Szwajcaria (MV), Budownictwo inżynieryjne
Zurych i Nowe obiekty
29.10.14 15:19
44
Specjalne
www.strabag.com
Nasze ulubione miejsca
Warszawa: Moje miasto
Historia polskiej stolicy znajduje odzwierciedlenie w jej architekturze –
częścią tej historii jest prawie zupełne zniszczenie zabudowy podczas
Drugiej Wojny Światowej. Zrekonstruowana starówka jest jedynym
miejscem odbudowanym, które zostało uznane za Dziedzictwo Kultury
Światowej Unesco. Nowoczesna architektura uzupełnia obraz miasta i
czyni Warszawę tak godną zobaczenia.
Pozwolić duszy odetchnąć
Wspaniała barokowa architektura
„Jest tu zielono, cudownie, a przede wszystkim spokojnie. Za każdym
razem, kiedy tu jestem odkrywam nowe miejsca. Polskie produkty,
zdrowe jedzenie, targ ekologiczny, niezliczone kafejki – to mój absolutny
highlight”, zachwyca się Saską Kępą Monika Gołębiowska. Dzielnica
znajduje się przy prawym brzegu Wisły. To miejsce o szczególnej
atmosferze, przyciąga ludzi w każdym wieku.
Marek Grzeszczyk lubi spacerować i fotografować warszawskie
parki. Spacery „uporządkowanymi” alejkami oferują zapalonemu
fotografowi najlepszy sposób na relaks po stresującym dniu. „Moim
ulubionym parkiem jest Wilanów – to miejsce oczarowuje swą barokową
architekturą Letniej Rezydencji Króla Jana III Sobieskiego, która jest
pomnikiem historii”, opowiada Marek Grzeszczyk.
Trakt Królewski
Odpoczynek w parku
Dzielnica z historią
„Odcinek Warszawskiego Traktu Królewskiego,
a dokładnie Krakowskie Przedmieście,
wcześniej zwane Placem Bernardyńskim, to
moje ulubione miejsce”, mówi Piotr Jakubczyk.
Od wielu stuleci stanowi on najbardziej
reprezentacyjną ulicę stolicy, wzdłuż której
można zwiedzić tak wspaniałe obiekty, jak
Pałac Prezydencki, zabytkowe kościoły,
uniwersytet, ważne pomniki oraz zamek
królewski.
„Po wędrówce po centrum miasta, albo dla
odpoczynku w weekend odwiedzam zacie­
nione aleje Ogrodu Saskiego”, opowiada
Justyna Krupa. W tym, położonym w centrum,
ogrodzie w gorące dni szuka ochłody przy
Fontannie Marconiego. Kiedy zegar sło­
neczny przypomina o nastaniu pory obiadowej
odwiedza swoją ulubioną restaurację
St. Antonio, serwującą wspaniałą polską i
włoską kuchnię.
Marcin Maź lubi spacerować po dzielnicy
Praga. Tu każdy biurowiec i każdy kawałek
bruku ma swą historię, ponieważ zachowały
się w stanie nienaruszonym. Tu natkniemy się
na przedwojenny bruk, stare latarnie i trady­
cyjną architekturę – szczególną ciekawostką
jest cerkiew Św. Marii Magdaleny. „Siedząc
przy stoliku w jednej z klimatycznych kawia­
renek mogę rozkoszować się autentycznym
warszawskim klimatem”, opowiada Maź.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 44
29.10.14 15:19
teams. Nr 2 / 2014
Specjalne
45
Imieniny są w Polsce wyjątkowo
ważnym dniem – w wielu miejscach są nawet ważniejsze niż
urodziny!
Justyna Krupa, Dyr. Budownictwo
Ogólne Polska (PP)
Wars
Moje zawa:
miast
o
Ciekawostka
Dobrze wiedzieć!
Uwaga, wiele damskich toalet jest
w Polsce oznakowanych kółkiem,
męskie oznaczone są trójkątem
wskazującym w dół.
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 45
29.10.14 15:19
46
Specjalne
www.strabag.com
Wycieczki firmowe
Ruszamy na słoneczne południe!
Sardynia i Monako to dwa wspaniałe skrawki ziemi. A w samym środku –
kilka koleżanek i kolegów z Austrii.
Świat. Sardynia, druga co do wielkości wyspa na
Morzu Śródziemnym, przez cztery dni oczarowywała
388 pracowników regionu Austria Wschód swymi białymi
piaszczystymi plażami i bogatą ofertą kulturalną. Ale
także 160 pracowników regionu Zachód wybrało się na
cztery dni w podróż – do Monako. Dzięki wspaniałej
organizacji rady zakładowej wycieczki firmowe także w
tym roku oferowały możliwość poznania miejsc i ludzi, a
także koleżanek i kolegów w miłej atmosferze.
Mój highlight wyjazdu
to jedzenie u pasterzy
na Sardynii.
Elisabeth Deinhofer,
Zarządzanie wiedzą
Zwiedzanie sardyńskiej twierdzy
bandytów Orgosolo, czy wycieczka
łodzią do samotnej zatoczki na
Morzu Śródziemnym i malowniczego
miasta portowego stanowiły
wyjątkowe przeżycia dla koleżanek i
kolegów oddziału Wschód.
Monako – księstwo, drugie
najmniejsze państwo na
ziemi i ulubieniec Pięknych
i Bogatych – miejsce, które
na koleżankach i kolegach
oddziału Zachód zrobiło
równie duże wrażenie, co
Cannes, St. Tropez, Nicea,
nie wspominając czterech
dni słońca.
Księstwo Monako
zrobiło na mnie duże
wrażenie, atmosfera
jest tam po prostu
wyjątkowa!
Mario Schäfer, BMTI GmbH
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 46
29.10.14 15:19
Specjalne
teams. Nr 2 / 2014
47
STRARUN
Premiera pierwszego biegu STRABAG
Pomimo złych warunków atmosferycznych 129 biegaczy z 11 krajów
16.05.2014 podeszło do startu. Takie wydarzenie było premierą dla
zespołu organizacyjnego – jednak biorąc pod uwagę jego doświadczenie
przeszło w rutynę.
Austria. Podczas pierwszej imprezy biegowej STRABAG
panowały trudne warunki. Chwilami impreza z powodu
burzy miała zostać całkowicie odwołana. To niestety
odstraszyło wielu uczestników – przede wszystkim tych,
których czekałaby daleka droga”, wyjaśnia Mario Rabitsch,
inicjator Triatlonu STRABAG. Mimo to 129 uczestników
przeciwstawiło się ponurej prognozie pogody, która na
szczęście się nie sprawdziła. Niskie temperatury nie
zakłóciły nastrojów biegaczy, ani też nie powstrzymały
fanów przed głośnym akustycznym wsparciem. Na
dystansie Elite pracownica firmy STRABAG Constance
Mochar po 43:08 min jako pierwsza dobiegła do mety.
Na 5-kilometrowym dystansie Sebastian Grabs był po
20:32 min najszybszym biegaczem firmy STRABAG.
Najszybszą ekipę sztafetową stanowili STRABAG Water
Runners alsias Andreas Heindl i Christian Messinger z
czasem 42:39 min.
stolarską z Gerasdorf. Czy z betonu czy płyt szalunko­
wych – kreatywność nie zna granic.
Medale, w tej chwili już także zgodnie z tradycją, są
wykonywane z miłością przez dzieci z ulicy objęte opieką
organizacji Concordia z Rumunii i Mołdawii. Portal
zgłoszeniowy jest programowany przez BRVZ IT / grupa –
Notes, koszulki są wybierane i zamawiane we współpracy
z koncernowym działem komunikacji. Numery startowe
są drukowane, torebki startowe wypełniane, a pracowite
ręce FM dbają o profesjonalny montaż i demontaż.
Mówi się „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść” – ale
nie w tym przypadku. Harmonijna współpraca to idealny
przykład na TEAMS WORK.
Backstage
Ósme poty wyciskały jednak nie tylko same biegi – już
tygodnie wcześniej Petra Burger, Asystentka Dyrekcji
Centralnego Działu Technicznego w Wiedniu pociła się
przy wsparciu swoich pracowitych pomocników. Czymś,
czego wiele osób nie wie, to fakt, ze organizacja takiej
imprezy firmowej dorównuje organizacji imprezy typu
Big Event. Po raz pierwszy udało nam się trochę podejrzeć
organizację takiego wydarzenia.
Już końcem października rozlega się sygnał startowy dla
ekipy organizacyjnej. Puchary zasponsorowane przez
radę pracowniczą Wschód są od 2012 r. we własnym
zakresie są projektowane, wykonywane, montowane i
polerowane. I tak doszło do tego, że zwykła kielnia mu­
rarska została przerobiona na wspaniały puchar. Cokoły
betonowe zostały wykonane przez naszych uczniów.
Kielnie zostały pokryte metalową kolorową folią , a na
cokole przytwierdzona plakietka, na koniec wszystko było
ręcznie składane, klejone i polerowane. „Potrzebowałam
ok. 20 godzin i godzinę przed pierwszymi zawodnikami
na mecie skończyłam polerowanie”, opowiada Burger z
uśmiechem. Bardziej indywidualnie już się nie da. W
2013 r. szklany klocek był symbolem pucharu, w 2014 r.
Inlay wg projektu certyfikatu między dwiema płytami
szklanymi. Drewniane cokoły na puchary, już prawie
zgodnie z tradycją, były wykonywane przez naszą ekipę
Jesteśmy dumni z naszych strabagowskich sportsmenek i sportsmenów.
Gratulujemy wszystkim, którzy ukończyli bieg.
KONTAKT:
Petra Burger, Centralny Dział
Techniczny Wiedeń
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 47
29.10.14 15:19
STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca: STRABAG SE, Villach • Redakcja: Barbara Amon (odpow.), Carmen ­Ferner
Współpraca regionalna: Edita Novotna (Czechy/Słowacja), Mónika Varjú (Węgry), Bozena
Czekajska (Polska), Michail Atamanenko (Rosja) • Opracowanie graficzne i realizacja druku: ­
Gundula Schmid (odpow.), Steffi Härtel • Przygotowanie do druku: R12 Spannbauer Ges.m.b.H. &
Co KG, Wiedeń Druk: Tauber Public Relations, Warszawa • Zdjęcia: Carmen Ferner (str. 6, str. 7,str. 47),
Christian Deckert, Ines-Jeanne Paupie, Nicolas Rocca (str. 10 – 17), iStockphoto (str. 15, str. 17),
Fotolia (str. 20 – 21), DIE KREADIVEN (str. 29), Allianz (str. 34), Ilustracje: Royalize Medienproduktion
(str. 13, str. 17, str. 43, str. 45), Openstreetmap (str. 44 – 45) • Zapytania i listy prosimy kierować do:
STRABAG SE, Konzernkommunikation, Tel. +43 1 22422 - 1154, Fax +43 1 22422 - 1177,
[email protected], Donau-City-Str. 9, 1220 Wien
14-10-28_STRA_teams_2_14_Oktober_PL_final_r12.indd 48
29.10.14 15:19