Szkolny zestaw podręczników dla SP

Transkrypt

Szkolny zestaw podręczników dla SP
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY
Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół w Rajczy
Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej – aktualny na rok 2014/15
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
Obowiązuje na rok szkolny 2014/15
Wykaz podręczników do Szkoły Podstawowej nr1. Im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy.
Klasa
oddziały
przedszkolne
Przedmiot
nauczanie
przedszkolne
religia
Edukacja
wczesnoszkolna
IA, IB, IC
Autor
K. Jakubowska,
E. Janiga,
K. Kowalska,
A. PawłowskaNiedbała,
A. Uścińska
E. Osewska,
J. Stala
M.Lorek,
L.Wollman
Tytuł Wydawnictwo
Nr dopuszczenia
Szkoła nas woła - roczne
przygotowanie do szkoły,
Nowa Era
AZ-03-04/3-0
Uwagi
Jestem dzieckiem Bożym,
Jedność
Nasz Elementarz
Podręcznik przygotowany
przez MEN
Bugs World 1c Zeszyt
semestr pierwszy - zeszyt
ćwiczeń bez elementów
pisania, semestr drugi zeszyt ćwiczeń z
elementami pisania
J. angielski
C.Read,
A. Soberon,
M. Kondro
Bugs World 1
Macmillan Polska Sp.z.o.o.
Religia
K. Mielnicki,
E. Kondrak,
Żyjemy w Bożym świecie,
Jedność
30/1/2009
podręcznik
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY
Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół w Rajczy
Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej – aktualny na rok 2014/15
Edukacja
wczesnoszkolna
B. Nadarzyńska,
A. Banasiak,
E. Burakowska
i inni
Cykl Tropiciele.
Edukacja wczesnoszkolna w
klasie 2
WSiP Wydanie z 2014
J. angielski
E. Papiol,
M. Toth
Religia
492/3/2014
492/4/2013
Podręcznik cz. 1,2,3,4,5.
Kart ćwiczeń cz. 1,2,3,4,5.
Matematyka cz. 1,2,3,4,5.
Wyprawka cz. 1 i 2
Bugs World 2
Macmillan Polska Sp.z.o.o.
30/2/2010
Bugs World 2B zeszyt
ćwiczeń stopniowo
rozwijający umiejętność
pisania
W. Kubik
Bliscy sercu Jezusa
WAM Kraków 2003
AZ-12-01/1-1
podręcznik
Edukacja
wczesnoszkolna
B. Nadarzyńska,
A. Banasiak,
E. Burakowska i inni
Cykl Tropiciele.
Edukacja wczesnoszkolna w
klasie 3
WSiP Wydanie z 2014
492/4/2014
492/5/2013
Podręcznik cz. 1,2,3,4,5.
Kart ćwiczeń cz.
1,2,3,4,5.
Matematyka cz. 1,2,3,4,5.
Wyprawka cz. 1 i 2
J. angielski
C.Read,
A. Soberon,
M. Kondro
Bugs World 3
Macmillan Polska Sp.z.o.o.
30/3/2011
Religia
W. Kubik
Jezusowa wspólnota serc
WAM Kraków 2003
AZ-13-01/1-1
podręcznik
Matematyka
M. Dobrowolska,
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
P. Zarzycki
Matematyka z plusem,
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
340/1/2011
podręcznik dla klasy 4
szkoły podstawowej
J. polski
A. Łuczak,
A. Murdzek
Między nami,
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe 2013
443/1/2012
podręcznik +
zeszyt ćwiczeń
Historia i
społeczeństwo
G. Wojciechowski
Wczoraj i dziś,
Nowa Era
399/1/2011
podręcznik + atlas IV-VI
Przyroda
M. Marko-Worłowska,
F. Szlajfer,
J. Stawarz
Tajemnice przyrody,
Nowa Era,
Świat Przyrody,
Nowa Era
295/2010
podręcznik + ćwiczenia
+ atlas
IIA, IIB,
IIIA, IIIB,
IV
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY
Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół w Rajczy
Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej – aktualny na rok 2014/15
Zajęcia techniczne
J. angielski
Religia
Zajęcia
Komputerowe
Wychowanie
fizyczne
Plastyka
Matematyka
VA, VB
L. Łabecki,
M. Łabecka
Jak to działa,
Nowa Era
218/1/2009
podręcznik + ćwiczenia
C. Granger,
K. Stannett
ks. K.Mielnicki,
E. Kondrak,
B. Nosek
W. Jochemczyk
i inni
New Hot Spot 1,
Macmillan
690/1/2014
podręcznik + ćwiczenia
Miejsca pełne BOGActw
Jedność
KS-1/12
podręcznik
Lekcje z komputerem
WSiP
453/1/2012
podręcznik
U. Kierczak
Koncepcja edukacji fizycznej
- zdrowie, sport, rekreacja.
Do dzieła
Nowa Era
326/2011
podręcznik
Matematyka z plusem,
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
340/2/2013
podręcznik dla klasy 5
szkoły podstawowej
J. Lukas,
K. Onak
M. Dobrowolska,
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
P. Zarzycki
J. polski
A. Łuczak,
A. Murdzek
Między nami,
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe 2013
445/2/2013
podręcznik + zeszyt
ćwiczeń cz. 1 i 2
Historia i
społeczeństwo
G. Wojciechowski
Wczoraj i dziś,
Nowa Era
443/2/2013
podręcznik
Przyroda
J. Ślosarczyk,
R. Kozik,
F. Szlajfer
Tajemnice przyrody,
Nowa Era,
Świat przyrody,
Nowa Era
399/2/2013
podręcznik + ćwiczenia +
atlas
Zajęcia techniczne
L. Łabecki,
M. Łabecka
Jak to działa,
Nowa Era
328/2/2011
podręcznik + ćwiczenia
dla klas 4-6 szkoły
podstawowej
J. angielski
C. Granger,
K. Stannett
Hot Spot 2,
Macmillan
218/2/2009
podręcznik + ćwiczenia
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY
Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół w Rajczy
Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej – aktualny na rok 2014/15
Religia
K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska
Spotkania u BOGAcające,
Jedność
218/2/2009
podręcznik
Zajęcia
Komputerowe
W. Jochemczyk
i inni
Lekcje z komputerem
WSiP
453/2/2013
podręcznik z dostępem do
zasobów WSiPnet.pl
Plastyka
J. Lukas,
K. Onak
Do dzieła
Nowa Era
326/2011
podręcznik
Wychowanie
fizyczne
U. Kierczak
Koncepcja edukacji fizycznej
- zdrowie, sport, rekreacja.
Muzyka
E. Wachowiak,
328/1/2011
podręcznik
Matematyka
VIA, VIB
Słuchanie muzyki,
Agencja Wydawnicza Gawa
Matematyka 6.
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
J. polski
A. Łuczak,
A. Murdzek
Między nami,
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe 2014
Historia i
społeczeństwo
G. Wojciechowski
Wczoraj i dziś (dla klas 4-6),
Nowa Era
podręcznik
podręcznik + ćwiczenia
cz. 1 i 2
Tajemnice przyrody, klasa 6
Nowa Era
Przyroda
podręcznik + ćwiczenia
Zajęcia techniczne
L. Łabecki,
M. Łabecka
Jak to działa,
Nowa Era
328/2/2011
podręcznik + ćwiczenia
dla klas 4-6 szkoły
podstawowej
J. angielski
C. Granger,
K. Stannett,
B.Mackay
Hot Spot 3,
Macmillan
218/3/2010
podręcznik + ćwiczenia
Religia
K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska
Tajemnice BOGAtego życia,
Jedność
w trakcie rejestracji
podręcznik
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY
Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół w Rajczy
Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej – aktualny na rok 2014/15
Zajęcia
Komputerowe
W. Jochemczyk
i inni
Lekcje z komputerem
WSiP
Wychowanie
fizyczne
U. Kierczak
Koncepcja edukacji fizycznej
- zdrowie, sport, rekreacja.
Plastyka
Muzyka
program nauczania zajęć
komputerowych w szkole
podstawowej

Podobne dokumenty