Polska może rozwijać się najszybciej spośród wszystkich krajów UE

Transkrypt

Polska może rozwijać się najszybciej spośród wszystkich krajów UE
Polska może rozwijać się najszybciej
spośród wszystkich krajów UE
2017-02-07 12:22:09
2
Tempo rozwoju gospodarczego w Polsce może być najszybsze spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej do
2050 r.
Tak wynika z raportu PwC "The long view: How will the global economic order change by 2050?"
Autorzy raportu wskazują, że Polska i Kolumbia, a także Turcja mają największy potencjał, by do 2050 r.
odnotować najszybszy wzrost gospodarczy w swoich regionach, co wynika z metodologii uwzględniającej
demografię, edukację, postęp technologiczny i poziom inwestycji.
W raporcie podkreślono, że sytuacja demograficzna Polski może stanowić silny czynnik hamujący dobre
perspektywy wzrostu gospodarczego. Eksperci raportu przywołują prognozy demograficznych ONZ wg których
liczba ludności w Polsce zmniejszy się średnio o 0,4% rocznie do 2050 r., z czego liczba osób w wieku
produkcyjnym będzie maleć o 1% rocznie.
Pozytywne perspektywy wzrostu gospodarczego pokrywają się z oceną prezesów firm z Polski i całego regionu
Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w badaniu PwC "CEO Survey 2017". Wzrostu przychodów w firmach oczekuje
38% w roku br. wobec 37% w ub. r., a kolejne 41% (38% rok temu) jest o tym przekonana "do pewnego stopnia".
Jeśli chodzi o perspektywę trzyletnią, wskaźniki te kształtują się odpowiednio na poziomie 44% i 41%. Ponadto
45% (52% globalnie) prezesów firm z CEE w najbliższym roku zamierza zwiększyć zatrudnienie w swoich firmach,
a 37% pozostawi je na tym samym poziomie.
Raport "The long view: How will the global economic order change by 2050?" obejmuje perspektywy dla 32
największych gospodarek na świecie odpowiedzialnych za 85% światowego PKB.
Więcej informacji:
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pwc-polska-moze-rozwijac-sie-najszybciej,199,0,2258375.html
Opracowała: MH; WPHI Kolonia
3