Uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszeniem przetargu na

Transkrypt

Uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszeniem przetargu na
Uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż
wierzytelności (sprzedaż I) istnieje możliwość przeprowadzenia badania Due
Diligence. Badanie dokumentacji przewidziane jest od 6 do 12 listopada br.
Liczba spraw wytypowanych do badania wynosi ok. 100 kontraktów przy czym z
reguły są to kontrakty z największymi saldami. Proszę o informację czy są Państwo
zainteresowani udziałem w badaniu i jaki termin Państwa interesuje.
Jednocześnie informuję, że warunkiem przystąpienia do badania jest wpłata
wadium i złożenie dokumentacji (szczegóły na stronie internetowej Banku). W
sprawie ustalenia dokładnego terminu badania proszę o bezpośredni kontakt z
Joanną Laskowską.
Miejsce badania:
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
C.H. Blue City (część biurowa)
Proszę o zabranie uwierzytelnionego pełnomocnictwa dla osoby/osób mających
wziąć udział w badaniu.