Zał. nr 4 Schemat procesu nadania uprawnień w systemie

Transkrypt

Zał. nr 4 Schemat procesu nadania uprawnień w systemie
Zał. nr 4 Schemat procesu nadania uprawnień w systemie teleinformatycznym
Potrzeba nadania uprawnień w systemie
teleinformatycznym
Bezpośredni
przełożony
Wypełnienie zał nr. 1 do
Teleinformatycznego wykazu
uprawnień pracownika
Przekazanie
załącznika nr.1
Pracownik
WSO
Przekazanie
załącznika nr.1
Weryfikacja kompetencji i
uprawnień pracownika
Potwierdzenie nadania
uprawnień
TAK
Konsultacja
NIE
Pracownik działu IT
TAK
Zgodność
NIE
Przekazanie
załącznika nr.1
Dyr. WTZK
Przekazanie
załącznika nr.1
Nadanie
Uprawnień
ABI
Przygotował: Rytwiński Radosław

Podobne dokumenty