„Mamo, pozwól mi mówić w dwóch językach!!!”

Transkrypt

„Mamo, pozwól mi mówić w dwóch językach!!!”
Bardzo ważna dla rozwoju mowy
Twojego dziecka jest strategia
używania dwóch języków. Możesz
wybrać spośród znanych strategii
wychowania dwujęzycznego:
Bardzo dziękuję za
przybycie na spotkanie i za
Państwa uwagę!
- strategia osoby, tzw. metoda OPOL
(dziecko kojarzy dany język z
danymi
osobami,
każdy
konsekwentnie
używa
swojego
języka)
- strategia miejsca (np. w domu/w
kuchni mówimy tylko po polsku,
najczęstsza [email protected])
strategia
czasu
(np.
w
weekendy/popołudniami
mówimy
tylko po polsku)
- strategia tematu (o sprawach
codziennych mówimy po polsku, ale
przy odrabianiu lekcji po włosku)
W razie uwag, wątpliwości
odnośnie dwujęzyczności
oraz propozycji dotyczących
naszych kolejnych spotkań,
zachęcamy do
skontaktowania się z nami:
sobotniaszkoł[email protected]
[email protected]
Możecie też stworzyć własną
metodę! Ważne jest konsekwentne jej
stosowanie!
Wybór metody może ulec zmianie,
jeśli zaistnieje taka potrzeba, ale
ważne, by było to skutkiem naszej
decyzji.
Zapraszam także na mojego
nowopowstałego bloga
poświęconego
dwujęzyczności:
dwujezycznalogopedia.blog.pl
24.05.2014
„Mamo, pozwól mi
mówić w dwóch
językach!!!”
Spotkanie dla rodziców
poświęcone dwujęzyczności
zorganizowane przez
Sobotnią Szkołę Kultury i
Języka Polskiego.
Prowadząca – polski
logopeda i slawistka
mgr Iga Alicja Gujska
Niektóre korzyści wynikające
z dwujęzyczności:
- rozwój kreatywności,
dwujęzyczność wzbogaca
wyobraźnię dziecka;
- ćwiczenie pamięci przez naukę
słownictwa;
- brak problemów z tożsamością;
- wyższy poziom inteligencji
językowej;
- łatwiejsze przyswajanie kolejnych
języków dzięki rozwojowi
świadomości metajęzykowej;
- dwa razy więcej możliwości
wyboru ścieżki kariery;
- dwa razy więcej dostępnych nam
źródeł wiedzy i informacji;
- lepszy kontakt z rodziną w obydwu
językach;
- rozwój empatii, dziecku łatwiej jest
się wczuć się w sytuację innej osoby;
- ostatnie badania dowodzą, że
dwujęzyczność opóźnia mentalne
starzenie się.
Szacuje się, że dla prawidłowego
rozwoju/utrzymania się na wysokim
poziomie języka mniejszościowego,
dziecko powinno być wystawione na
stymulację w tym języku przez ok.
25 godzin w tygodniu. Jak to osiągnąć?
- Jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem
w języku mniejszościowym zgodnie z
przyjętą strategią.
- Posyłać dziecko do szkoły polskiej.
- Wspólnie odrabiać lekcje i czytać w
języku polskim.
- Podsuwać dziecku książki/gry w
języku polskim.
- Wykorzystać zainteresowania dziecka i
wskazać strony internetowe, blogi itp.
dotyczące danej dziedziny w języku
polskim.
- W miarę możliwości odwiedzać Polskę
i
utrzymywać
kontakty
z
rodziną/znajomymi w Polsce przez mail,
Skype.
- Brać udział w imprezach polonijnych.
- Oglądać polskie filmy, bajki.
- Słuchać polskiej muzyki.
Dlaczego warto posyłać dziecko do
szkoły polskiej?
- Wykwalifikowani nauczyciele
języka polskiego posiadają narzędzia
do nauczania pisania i czytania w
języku polskim.
- Jest to szansa rozwoju słownictwa i
ogólnej wiedzy.
- Jest to miejsce spotkania z innymi
dwujęzycznymi uczniami, mają oni
możliwość nawiązania znajomości z
osobami znajdującymi się w tej
samej sytuacji, a także z osobami z
Polski.
- Dziecko ma możliwość poznania
kultury i historii polskiej, a także
licznych tekstów kultury (także
filmów, obrazów, nowości).
- Uczniowie biorą udział w licznych
konkursach i imprezach szkolnych i
międzyszkolnych, są w ten sposób
rozwijane
ich
zainteresowania
związane z Polską.
- Dla rodziców szkoła to miejsce
spotkania z innymi Polakami na
emigracji,
możliwość
wymiany
doświadczeń i zaangażowania się w
działania polonijne.