61. Cechy dźwięku.

Transkrypt

61. Cechy dźwięku.
Cechy dźwięku
Fala dźwiekowa jest to fala mechaniczna.
Parametrami charakteryzującymi fale są:
Częstotliwosć która zależy tylko od częstotliwości drgań źródła
Prędkość rozchodzenia się fali tylko od ośrodka w którym dźwiek się rozchodzi:
Dla gazu: V =
χ⋅p
d
χ=
Cp
ilość atomów w cząsteczce (rodzaj gazu)
CV
p – ciśnienie,
d – gęstość.
Długość fali zalezy od ośrodka w którym fala się rozchodzi oraz od częstotliwości źródła.
λ=
V
f
Akustyka jest to dział fizyki zajmujący się źródłami dźwięku i skutkami jego rozchodzenia
się.
Źródłem dźwięku może być każde ciało drgające.
Cechami pozwalającymi rozróżnić dźwięki są: a) wysokość, b) barwa, c) natężenie.
a) Wysokość dźwieku zalezy od czestotliwości drgań źródła
niskie
wysokie
Infradźwięki - niesłyszalne
0
Ultradźwięki - niesłyszalne
16
Obszar słyszalności
20000
b) Barwa dźwięku zależy od składu wyższych harmonicznych.
Ź
f0
2 f 0 ,3 f 0 ,4 f 0 ...nf 0
n∈C
Wielokrotnośc całkowita fo to wyższa harmoniczna.
Częstotliwość [Hz]
c) natężeniem dźwięku nazywamy stodunek mocy źródła do pola powierzchni na którą
emitowany przez źródło dźwięk pada.
P
[I] = 1 W2
I=
s
m
Ź
rx
x
•
P
4 ⋅π ⋅ r 2
Przestrzeń
I ( x) =
P
2 ⋅π ⋅ r 2
Płaszczyzna
I ( x) =
Natężenie dźwięku określa ile energii przechodzi przez 1m2 w ciągu 1s.