formularz-zamowienia-8

Transkrypt

formularz-zamowienia-8
ZAMÓWIENIE
Zamawiający
Odbiorca - adres dostawy
Dom Sprzedaży Wysyłkowej
Sklep Ogniowy
Ul. Ks. Rzadkiego 5/15 63-100 Śrem
tel. 535 998 998 ; 535 998 112
fax. 61 8191510 ; 612838398
e-mail: [email protected]
NIP 785-111-86-10
Nip zamawiającego
Warunki płatności
Lp.
Osoba kontaktowa
Data zamówienia
tel.
gsm.
mail
Nazwa artykułu - nr katalogowy
Nr zamówienia
JM.
Ilość
Wartość
netto
Uwagi
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r o Podatku od Towarów i Usług (Dz. Nr 54,
pozycja. 535) Towar przeznaczony jest dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, na cele ochrony przeciwpożarowej
i jest wymieniony w poz.129-134 załącznika nr 3 do ustawy, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i
usług w wysokości 8 %
Upoważniamy Waszą firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu
Data
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Podobne dokumenty