Zapisy uczniów do klasy I 4 marca 2016 r. Szkoła Podstawowa im. K

Transkrypt

Zapisy uczniów do klasy I 4 marca 2016 r. Szkoła Podstawowa im. K
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W POBIEDNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO
OGŁASZA ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
W dniach 01 - 31 marca 2016 r.
Zapewniamy:
 wspieranie rozwoju uczniów zdolnych;
 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych ( zajęcia sportowe dla różnych grup
wiekowych, koła artystyczne i przedmiotowe);
 dodatkowe zajęcia dla uczniów potrzebujących wsparcia ( terapia pedagogiczna
i logopedyczna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne);
 naukę gry na instrumentach;
 przestronne sale lekcyjne z miejscem do zabawy.
Ponadto proponujemy:
 atrakcyjne zajęcia w świetlicy do godziny 15.30;
 zdrowe odżywianie w ramach ogólnopolskich akcji, m.in. mleko smakowe,
świeże owoce i warzywa, ciepłe napoje;
 bezpłatne wyjazdy podczas ferii i wakacji;
 pomoc socjalną ( w tym również darmowe obiady);
 stypendia naukowe i sportowe;
 podręczniki i pomoce szkolne ( sponsorowane)
 różnorodne wycieczki;
 udział w projektach unijnych.
Dokumentem potrzebnym do zapisania dziecka do szkoły jest metryka urodzenia.
Zapisy codziennie w sekretariacie szkoły od godziny 7.30 do 14.00

Podobne dokumenty