ULOTKA_CERTUM MAX_SG

Transkrypt

ULOTKA_CERTUM MAX_SG
Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max dla Funkcjonariuszy
i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci
Szanowni Państwo,
W imieniu Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w Programie Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM Max, którego warunki
zostały wynegocjowane przez reprezentującego Państwa brokera - Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.
Zalety Programu:









indywidualna kontynuacja ubezpieczenia po odejściu z grupy;
wypłata świadczenia w przypadku wystąpienia jednej z wymienionych chorób: anemia aplastyczna, angioplastyka naczyń wieńcowych, choroba Parkinsona, guz wewnątrzczaszkowy, leczenie operacyjne
choroby wieńcowej (by-pass), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja aorty, operacja zastawek serca, przewlekła niewydolność wątroby, paraliż, przeszczep dużych narządów, sepsa,
stwardnienie rozsiane, śpiączka, udar mózgu, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zawał serca, borelioza, wirusowe zapalenie wątroby B i C;
dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej;
świadczenie za pobyt w szpitalu spowodowany ciążą;
dodatkowo świadczenie za każdy dzień pobytu na OIOM-ie;
rozszerzenie odpowiedzialności o urodzenie dziecka w wyniku ciąży mnogiej oraz o urodzenie dziecka z wadą wrodzoną;
odpowiedzialność Towarzystwa w przypadku pobytu w szpitalu do 180 dni w ciągu roku;
ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na całym świecie;
sprawna likwidacja szkód;
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Śmierć ubezpieczonego
Wariant I
75 000 zł
Łączna kwota świadczeń
Wariant II
Wariant III
35 000 zł
40 000 zł
Wariant IV
70 000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek NW
150 000 zł
70 000 zł
80 000 zł
140 000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek NW przy pracy
225 000 zł
105 000 zł
120 000 zł
210 000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
210 000 zł
105 000 zł
120 000 zł
200 000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
285 000 zł
140 000 zł
160 000 zł
270 000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
145 000 zł
70 000 zł
70 000 zł
140 000 zł
Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek NW
25 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
58 000 zł
42 000 zł
46 000 zł
55 000 zł
za 1% uszczerbku
580 zł
420 zł
460 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
56 000 zł
42 000 zł
44 000 zł
550 zł
53 000 zł
za 1% uszczerbku
560 zł
420 zł
440 zł
Poważne choroby ubezpieczonego
10 000 zł
3 800 zł
5 000 zł
12 000 zł
Poważne choroby współmałżonka
3 000 zł
2 500 zł
2 500 zł
X
6 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
X
1 000 zł
800 zł
1 000 zł
wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / powyżej 14 dni
140 zł / 70 zł
100 zł / 50 zł
120 zł / 60 zł
140 zł / 70 zł
wskutek choroby do 14 dni / powyżej 14 dni
84 zł / 70 zł
60 zł / 50 zł
72 zł / 60 zł
84 zł / 70 zł
dodatkowo OIOM do 5 dni
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy pracy
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
Pobyt współmałżonka w szpitalu wskutek NW
do 14 dni / od 15 do 180 dnia
dodatkowo OIOM do 5 dni
140 zł
100 zł
120 zł
200 zł / 88 zł
160 zł / 68 zł
185 zł / 79,50 zł
200 zł / 88 zł
200 zł / 88 zł
160 zł / 68 zł
185 zł / 79,50 zł
200 zł / 88 zł
196 zł / 103,60 zł
152 zł / 77,60 zł
177,50 zł / 91,65 zł
144 zł / 88 zł
260 zł / 106 zł
220 zł / 86 zł
250 zł / 99 zł
260 zł / 106 zł
X
X
60 zł / 30 zł
60 zł
X
X
Operacje chirurgiczne (suma ubezpieczenia)
katalog 440 operacji; świadczenie w wysokości 100%, 80%, 60%, 40%, 20% sumy
ubezpieczenia w zależności od kategorii operacji
Rehabilitacja medyczna (suma ubezpieczenia)
530 zł
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu
140 zł
X
X
Śmierć współmałżonka
26 000 zł
12 000 zł
15 000 zł
18 000 zł
Śmierć współmałżonka wskutek NW
52 000 zł
24 000 zł
30 000 zł
36 000 zł
Śmierci rodziców
2 500 zł
2 100 zł
2 400 zł
X
Śmierci teściów
2 500 zł
2 100 zł
2 400 zł
X
Urodzenie się dziecka
za każde dziecko urodzone w wyniku ciąży mnogiej
za każde dziecko urodzone z wadą wrodzoną
za każde dziecko urodzone wyniku ciąży mnogiej z wadą wrodzoną
Urodzenie dziecka martwego
1 500 zł
2 100 zł
2 100 zł
2 700 zł
2 800 zł
1 000 zł
1 400 zł
1 400 zł
1 800 zł
2 800 zł
1 100 zł
1 540 zł
1 540 zł
1 980 zł
2 600 zł
X
X
X
X
X
Śmierć dziecka wskutek NW
12 000 zł
7 600 zł
8 000 zł
Śmierć dziecka
6 000 zł
3 800 zł
4 000 zł
Osierocenie dziecka
5 100 zł
4 500 zł
4 400 zł
X
Składka za ochronę ubezpieczeniową
72,00zł
52,50 zł
57,00zł
51,50 zł
X
Dodatkowe korzyści to:

10% zniżki przy zakupie Ubezpieczeń Mieszkań i Budynków Mieszkalnych „Lew Domownik” i Ubezpieczeń Budynków „Lew Budowniczy”,

5% zniżki przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW kierowcy i pasażera pojazdu mechanicznego, Assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym),

10% zniżki przy zakupie Ubezpieczeń Podróży Zagranicznych.
Współmałżonek / konkubent i pełnoletnie dziecko mogą również zostać objęci ubezpieczeniem pod warunkiem wyboru tego samego wariantu ubezpieczenia co Funkcjonariusz / Pracownik cywilny SG oraz
wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia zawartego w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia lub krótkiego kwestionariusza medycznego.
Informacji na temat ubezpieczenia udzielają:
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.
GENERALI Życie T.U. S.A.
Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa
Marcin Kowalik, tel.: +48 22 628 46 41 lub +48 883 390 900, e-mail: [email protected]
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Karolina Rudnik, tel.: +48 22 628 62 32 lub +48 795 478 724, e-mail: [email protected]
Sylwia Więckiewicz, tel. +48 22 62846 41 lub +48 795 478 726, e-mail: [email protected]
Wojciech Rybka, tel.: +48 510 999 007, e-mail: [email protected]
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia.